ÅAC Microtecs delsystem har framgångsrikt driftsatts på två japanska rymdmissioner

Delsystem från rymdteknikbolaget ÅAC Microtec ombord de japanska rymdmissionerna RISESAT och ALE-1 har framgångsrikt tagits i drift i omloppsbana. Rymdfarkosterna placerades i låg omloppsbana (LEO) den 18 januari 2019 från den japanska Epsilon-4-raketen som sköts upp från Uchinoura Space Center i sydvästra Japan. Kontakt har nu etablerats med RISESAT och ALE-1, som båda fungerar som planerat.

Detta är den senaste uppskjutningen av flyghårdvara från AAC Clyde Space som framgångsrikt tagits i drift. Det visar på företagets innovativa teknik och adderar till dess erkända "flight heritage" samt även på dess framgång på den japanska marknaden. 

"Missioner som RISESAT och ALE-1 är utmärkta exempel på hur den japanska marknaden är pionjär för nya applikationer i rymden. De högkvalitativa rymdfarkostlösningarna från AAC Clyde Space har gett oss ett starkt fotfäste på denna marknad och våra beprövade lösningar fortsätter att möta stor efterfrågan på den japanska marknaden", säger Iraklis Hatziathanasiou, VP Business Development.

RISESAT (Rapid International Scientific Experiment Satellite) leds av Tohoku University och är utrustad med kameror för jordobservation och experiment för att undersöka ny teknik för attitydkontroll och laserkommunikation.

ALE-1, ALE Co. Ltd. första rymdfarkost, ska skapa konstgjorda meteorer som kommer att kunna ses med blotta ögat. "Meteorskurar" ska skapas genom att från mikrosatelliter släppa drygt centimeterstora pellets som brinner upp när de återinträder i atmosfären genom en process som kallas plasmaemission och då skapar en illusion av ett meteorregn på marken. ALE-1 är en föregångare till ytterligare en rymdfarkost, ALE-2, som beräknas skjutas upp 2019.

För RISESAT levererade AAC Clyde Space högpresterande omborddatorer och massminne med låg energiförbrukning, samt specialutvecklade kraftdelsystem och stöd för flera nyttolaster på vad som är en rymdfarkost på 55 kg. För ALE-1 levererade AAC Clyde Space Sirius TCM, en massminnesmodul som innehåller funktionalitet för telemetri och telekommando och är designad med fokus på hög tillförlitlighet, robusthet och prestanda. ALE-1 använder TCM som kommunikationsgränssnitt med kompatibla markstationstjänster.

Mr Toshinori Kuwahara, Ph.D, associerad professor på Tohoku University och teknisk rådgivare till ALE sa: "Efter den framgångsrika uppskjutningen och smidiga placeringen i omloppsbana från den japanska uppskjutningsraketen Epsilon # 4, befinner sig nu RISESAT och ALE-1 i solsynkron omloppsbana på en höjd av ca 500 km, och båda fungerar bra. De plug-and-play omborddatorer som RISESAT använder möjliggör systemintegration av över 14 kameror, en strålningssensor och en laseröverföringsterminal som sin nyttolast. Den förser oss nu dagligen med värdefulla missionsdata. Driftsättning av ALE-1 pågår nu, och TCM kunde framgångsrikt upprätta kommunikationsförbindelser mellan Tohoku-universitetets driftcenter och ALE-1. Vi är säkra på att avancerade produkter från ÅAC Microtec och dess dotterbolag Clyde Space kommer att möjliggöra vårt framtida utnyttjande och utforskande av rymden."

2019-04-17

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. 

ÅAC Microtecs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50, är bolagets Certified Adviser.

OM KUBSATELLITER
Kubsatelliter är fullt funktionella satelliter. De följer en måttstandard som mäts i enheter/units eller U där en 1U kubsatellit mäter 100mm x 100mm x 110mm och väger ca 1,1kg, en 3U kubsatellit mäter 100mm x 100mm x 330mm och väger ca 4kg, osv.  För att skjuta upp kubsatelliter utnyttjar man oftast raketuppskjutningar med andra huvudsyften. Antalet applikationer som kubsatelliter används till växer snabbt i takt med att teknologin och kapaciteten hos dess små rymdfarkoster fortsätter att utvecklas. 

Ytterligare källor:
http://star-ale.com/en/

http://star-ale.com/en/news/317/2019/01/04/

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/hodoyoshi-2.htm

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ale-1.htm

http://global.jaxa.jp/press/2018/11/20181130_epsilon4.html

http://global.jaxa.jp/press/2019/01/20190118_epsilon4.html

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2019/02/press-20190213-01-RISESAT.html (japanska)

AAC Clyde Space byter ledningsstruktur för att underlätta tillväxt

2021-03-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB förändrar sin ledningsstruktur för att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. Koncernen inför en decentraliserad ledningsstruktur med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land.


AAC Clyde Space changes management structure to increase agility and underpin continued growth

2021-03-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB is updating its management structure to increase agility and underpin continued growth. The group is implementing a distributed management structure, with group level sales and strategic leadership in Group management, and geographical operations management for each country.


Craig Clark lämnar AAC Clyde Space

2021-02-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Craig Clark har beslutat att lämna AAC Clyde Space där han har varit CSO. Craig har haft befattningen sedan 2018 då ÅAC slogs samman med Clyde Space för att bilda AAC Clyde Space.


AAC Clyde Space's Craig Clark to leave his position

2021-02-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Craig Clark has decided to leave AAC Clyde Space where he has been CSO. Craig has held the position since 2018 when AAC merged with Clyde Space to form AAC Clyde Space.


Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2020

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)


Year-end report for AAC Clyde Space AB (publ) January - December 2020

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion verifierar laserkommunikation i omloppsbana

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") dotterbolag Hyperion har vunnit en order om 0,15 MEUR (ca 1,5 MSEK) för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Terminalen är designad för nedlänkning av data i ultrahög hastighet, vilket avsevärt förbättrar och underlättar datakommunikation via småsatelliter.


AAC Clyde Space subsidiary Hyperion to verify laser communication in-orbit

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") subsidiary Hyperion has been awarded a MEUR 0.15 (approx. 1.5 MSEK) order to carry out an in-orbit verification of CubeCAT, its space-based laser communication terminal. CubeCAT is designed to enable ultra high-speed downlink of data from small satellites, greatly improving and facilitating their data communication.


Förvärvet av amerikanska SpaceQuest är genomfört

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") meddelade den 15 oktober 2020 att ett avtal hade ingåtts om att förvärva samtliga aktier i SpaceQuest Ltd. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har uppfyllts och förvärvet har därmed slutförts. AAC-koncernen har därmed ett starkt fotfäste i USA, världens största rymdmarknad.


AAC Clyde Space completes acquisition of U.S SpaceQuest

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") announced on October 15, 2020 that an agreement had been reached to acquire all shares in SpaceQuest Ltd. All conditions for completion of the acquisition have been met and the acquisition has thus been completed. Hence, AAC Group has a strong foothold in the United States, the world's largest space market.


AAC Clyde Space designar satellit till Space Forge, som ska tillverka i rymden och återvända till jorden

2020-12-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått i uppdrag av British Space Forge att designa en satellitplattform som ska användas för att utnyttja rymdmiljön för tillverkning. Satelliten ska utformas för att befinna sig i omloppsbana under sex månader och därefter återvända till jorden för att leverera produkten till kunderna. Ordern för denna första fas av ett potentiellt större projekt har ett värde av 0,1 miljoner GBP (ca 1,3 MSEK) och planeras att levereras i mars 2021.


AAC Clyde Space to design Space Forge platform, for in-space production and return to Earth

2020-12-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has been commissioned by British Space Forge to design a satellite platform that is to take advantage of the space environment for production in-orbit. The satellite is intended to stay in-orbit for six months and thereafter descend on Earth for the product to be delivered to customers. This order for the first phase of a potential larger project with a value of 0.1 million GBP (approx. 1.3 MSEK) and scheduled for delivery in March 2021.


CFIUS ger klartecken för förvärvet av SpaceQuest

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)
The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) har fastställt att det inte finns några olösta nationella säkerhetsfrågor vid AAC Clyde Spaces förvärv av SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space inleder därmed slutförandet av förvärvet vilket förväntas bli klart under december 2020.


The Committee on Foreign Investments in the United States has approved SpaceQuest acquisition

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)
The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) has determined that there are no unresolved national securities concerns with AAC Clyde Space acquiring SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space will now initiate the closing process which is expected to be finalised during December 2020.


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space utvecklar innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.


AAC Clyde Space to develop a 19.7 MEUR (approx. 202 MSEK) innovative Constellation Services with ESA and UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space embarks on a 3-year project, named xSPANCION, with the European Space Agency (ESA) to develop an innovative satellite constellation service, including the manufacturing of 10 spacecrafts. The UK Space Agency through ESA, will co-fund the project with 9.9 MEUR (approx. 101.4 MSEK). AAC Clyde Space intends to, outside this project, enter into customer service agreements for data delivery from the constellation.


Förvärvet av Hyperion Technologies B.V. är genomfört

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


The acquisition of Hyperion Technologies B.V. is completed

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted