Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q1 2022

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.guardtherapeutics.com.

Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Med "Bolaget" eller "Guard Therapeutics" avses Guard Therapeutics International AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT
Första kvartalet, januari-mars, 2022
Nettoomsättning: 0 KSEK (0)
Resultat före och efter skatt: -18 979 KSEK (-13 272)
Resultat per aktie*: -0,06 SEK (-0,06)
Soliditet**: 91% (81)
Likvida medel: 171 260 KSEK (80 419)

* Resultat per aktie före och efter utspädning: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital per den 31 mars 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET

  • I början av året godkände den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM en ansökan om att genomföra en omfattande klinisk fas 2-studie av ROSgard i patienter som genomgår hjärtkirurgi. Detta var det första regulatoriska godkännandet av fas 2-studien som har fått namnet AKITA.
  • Kort därefter erhölls även godkännande från den kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health Canada att expandera AKITA-studien till Kanada.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I början av april doserades den första patienten i den globala AKITA-studien vid ett studiecenter i Tyskland, och patientrekryteringen inleddes parallellt även i Kanada. I samband med studiestarten presenterades också fördjupad information om studiens utformning och indikativa tidslinjer för patientrekryteringen.
  • En ny medarbetare, Torbjörn Larsson, rekryterades till rollen som Head of Chemistry, Manufacturing and Controls. Han tillträder sin tjänst den 1 maj.

 

KOMMENTAR TILL VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Vi ser mycket positivt på att fas 2-studien i hjärtkirurgi, AKITA, nu har inletts. Rekrytering av patienter pågår i både Nordamerika och Europa och vi planerar att inkludera ytterligare länder och prövningscenter för att fullfölja rekryteringen på bästa sätt.

AKITA-studien beräknas omfatta cirka 270 patienter och målet är att dokumentera en njurskyddande effekt av behandling med ROSgard i samband med öppen hjärtkirurgi.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Tobias Agervald, vd
Telefon: +46 8 670 65 51
E-post: [email protected]

Om Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som identifierar och utvecklar nya terapier mot sjukdomar med ett stort medicinskt behov av effektivare behandlingar. Bolagets kliniska läkemedelskandidat ROSgard utvecklas som en skyddande behandling mot akuta njurskador med initialt fokus på patienter som genomgår hjärtkirurgi. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, tel. +46 11 32 30 732, [email protected]

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted