Adventure Box genomför en 100 procent garanterad företrädesemission av aktier om cirka 13,1 MSEK

Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") har idag den 20 juni 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 43 747 308 aktier ("Företrädesemissionen"). Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att säkerställa den långsiktiga driften av Bolagets verksamhet och Bolagets utveckling.Följ bolagen på nya beQuoted Nyheter:
news.beQuoted.com


Autocirc signs an agreement to acquire SVP Auto, expanding into the Portuguese market

Autocirc has entered into an agreement to acquire SVP Auto (S.V.P.-AUTO SOCIEDADE DE VENDA DE PEÇAS LDA) in Portugal. The completion of the acquisition is expected to take place during July 2024.H&D Wireless offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och ingångna toppgarantiåtaganden

Prospektet avseende Hitech & Development Sweden Wireless Holding AB:s (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget") företrädesemission om cirka 8,6 MSEK, vilken beslutades om av styrelsen den 11 juni 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 24 maj 2024, ("Företrädesemissionen"), har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 24 juni 2024. Bolaget har vidare ingått toppgarantiåtaganden med Bolagets befintliga långivare motsvarande 5 MSEK, vilka vid eventuellt utnyttjande till fullo kommer att kvittas mot befintliga lån.Ny publikation: Proteinet ANGPTL4 kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar att nya forskningsresultat, publicerade i European Heart Journal Open, ytterligare förstärker förståelsen av ANGPTL4 som målprotein för behandling av hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Forskningen belyser dess terapeutiska roll, vilket stöder utvecklingsmöjligheterna för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense® att i framtiden adressera dessa tillstånd.


Mahvie Minerals presenterar den tekniska rapporten för Mofjellprojektet

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har färdigställt den tekniska rapporten för Mofjellprojektet ("Rapporten"). I Rapporten ges underlag för den tidigare presenterade mineraltillgångs-bedömningen om 8,9 Mton vid 3,8 % Zneq.


Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future byter till branschstandard vid beräkning av ARR

För att bli mer jämförbart med andra SaaS-bolag byter Brilliant Future beräkningsmodell av ARR (Årligen Återkommande Abonnemangsintäkter) till MRR (Månatliga Återkommande Abonnemangsintäkter) gånger 12.


Ombildningen till publikt aktiebolag registrerad hos Bolagsverket

Danderyd, Sverige - MTI Investment AB (publ) (ticker: MTI) ("MTI" eller "Bolaget") kan idag, den 20 juni 2024, meddela att ombildningen från europabolag (s.k. SE-bolag) till publikt aktiebolag har registrerats hos Bolagsverket. I samband med ombildningen har Bolaget tilldelats ett nytt organisationsnummer.


Medclair AB avyttrar dotterbolaget Spintso.

Medclair AB avyttrar det helägda dotterbolaget Spintso AB. Värdet på transaktionen uppgår till cirka 10,5 msek. Försäljningen kommer att påverka resultatet för det andra kvartalet med cirka +5,5 msek.Appspotr tecknar avtal med kommun

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kommun avseende leverans och underhåll av en informationsapp inom plattformen Appspotr 3. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 160 000 SEK.


Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future AB och Avonova ingår i ett fördjupat intentionsavtal

Brilliant Future är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Nu signerar företaget ett fördjupat intentionsavtal med Avonova, vilket innebär att Avonova kan erbjuda Brilliant Futures avancerade medarbetarundersökningar till sina kunder.  


New sales orders for 765 kSEK (68 kEUR) for Bilberry extracts

Eevia Health Plc ("Eevia" or "The Company") has received two sales orders for a total of 68 KEUR (765 KSEK) from two European customers for Feno-Myrtillus® organic extracts.Experter från Dicot Pharmas kliniska studie bakom nyinskickat abstract

Den statistiska analysen av Dicot Pharmas fas 1-data är nu klar och förstärker och fördjupar de resultat som bolaget kommunicerade i april direkt efter studiens avslut. Resultaten från analysen kommer publiceras genom ett abstract vilket har några av de tyngsta namnen inom sexualmedicin som medförfattare och är inskickat till Nordamerikas största konferens inom fältet.Förnyat förtroende för Anegys största kund

BrandBees helägda dotterbolag, Anegy har fått förnyat förtroende från sin största kund. Parterna har enats om ett treårigt avtal, med ett beräknat totalt ordervärde om strax över 15 miljoner kronor.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted