Delårsrapport jan-jun 2017

Nettomsättningen uppgick till 2 145tkr (1 834tkr)

Resultatet uppgick till -372tkr (-289tkr)

Orderingången under perioden uppgick till 2 023tkr (1 297tkr)

Förstudien med avseende på utveckling av en npwt produkt har initierats

Diskussioner förs med nya potentiella distributörer i USA och Europa

VD kommentar

Nettoomsättningen har enligt förväntningarna en fortsatt positiv trend. Ett ökat negativt resultat beror till stor del på marknadsinsatser gjorda under det andra kvartalet samt ökade administrativa kostnader för listningen av bolagets aktie på NGM Nordic MTF.

Orderingången är totalt fortsatt högre jämfört med föregående år. Beroende på säsongsvariationer i försäljningen var orderingången för andra kvartalet dock lägre än föregående kvartal. Försäljning av pumpar till kapnografi och analysutrustning för kretskortstillverkning har bidragit positivt till orderingången under andra kvartalet.

Det ökade negativa kassaflödet beror på bundet kapital i ökade kundfordringar, investeringar i anläggningstillgångar samt amorteringar på ett lån till norrlandsfonden. Bolaget har därtill betalat en tulldeposition på 228Tkr vilken inte återbetalts innan utgången av perioden. Bolaget har utöver kassan även en outnyttjad checkkredit på 1Mkr.

Ordern som Xavitech fick av Apnicure under första kvartalet vart färdiglevererad under det andra kvartalet. Apnicure är fortsatt positiva till sin produkt och marknaden och förhoppningen är att Xavitech får en ny order av dem under den senare delen av 2017.

Bolaget har initierat förstudien med avseende på utveckling av en NPWT produkt. Detta arbete kommer intensifieras under det kommande kvartalet för att enligt plan vara klar i oktober. Xavitech har ställt ut på två stycken mässor under andra kvartalet, en i USA och en i Tyskland. Utfallet var över förväntan och gav flertalet nya intressanta kundkontakter samt möten med ett antal potentiella distributörer i Tyskland men framförallt i USA. Diskussioner om samarbeten förs med ett antal av dessa.

Xavitechs distributörer fortsätter att hitta intressanta projekt med bra potential. Xavitech har även haft utbildning och kundmöten med vår italienska distributör under andra kvartalet. Detta har stärkt samarbetet och de fortsatt positiva till framtiden.

Utvecklingsarbetet fortlöper inom det Horizon2020 finansierade projektet. Spännande framsteg görs, vilket förhoppningsvis kommer möjliggöra nya möjligheter för kommande generation av Xavitechs mikropumpar.

Härnösand, 2 augusti 2017

För mer information kontakta:

Jonathan Grip, VD
0708 47 46 71
Jonathan.grip@xavitech.com

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport jan-jun 2017


Delårsrapport Q1 2017


Årsredovisning 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: