Kallelse till extra bolagsstämma i Vaneo Capital

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till en extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm.


Halvårsrapport för Vaneo Capital avseende januari-juni 2017

Siffror anges i tkr om inget annat anges

  • Resultat efter finansiella poster 275 (157)
  • Externa kostnader under perioden 286. De flesta kostnaderna kan hänföras från Fondkommissionsarvode samt registreringen av aktien via Euroclear.
  • Orealiserad värdeökning av aktieportföljen 302 (181)
  • Soliditet % 99,52 (98,46)
  • Eget kapital per aktie i kronor 29,11 (28,80)
  • Avkastning på eget kapital %: 3,14 (1,81)
  • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,91 (0,52) (Beräknat på 301 250 aktier efter split)

Pressmeddelande avseende aktiesplit 25:1 i Vaneo Capital

Vid årsstämman den 3 maj 2017 i Vaneo Capital AB beslutades om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i tjugofem (25) aktier av motsvarande serie.


Kommuniké från ordinarie årsstämma den 3 maj 2017

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.


Vaneo Capital handlas på OTC-listan den 3 februari 2017

BQ Broker startar handel i Vaneo Capitals aktie B.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: