Starkt intresse för Time People Group - tecknades med 271 %

Den 10 november 2017 avslutades teckningstiden i Time People Groups nyemission om högst 23,75 MSEK. Nyemissionen tecknades till 64,25 MSK motsvarande en täckningsgrad om ca 271 %. Nyemissionen tecknades av 2 666 personer. Första dag för handel på NGM Nordic MTF kommer tidigast att vara den 4 december 2017.

Koncernchef Magnus Lönn kommenterar
Ett stort tack till alla som valt att teckna aktier i Time People Groups nyemission. Det är fantastiskt att intresset för vår IT-specialistkoncern är så stort. Vi känner att ni gett oss ett stort förtroende som vi kommer förvalta väl. Genom likviden som vi tillförs genom emissionen kommer vi öka vår tillväxttakt och skapa nya affärsmöjligheter.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen blev fulltecknad vilket innebär att 1.250.000 aktier emitteras. Med den stora överteckningen av nyemissionen blir tilldelningen kraftigt reducerad. Dock har samtliga fått minimiposten eftersom bolaget vill få en spridd ägarkrets. Avräkningsnotor skickas ut idag.

Planerad notering på NGM Nordic MTF
Första dag för handel på NGM Nordic MTF kommer tidigast att vara den 4 december 2017. Den exakta tidpunkten är beroende av handläggningstid hos NGM.

Antal aktier och aktiekapital
När Time People Groups nyemission registrerats på Bolagsverket kommer det totala antal aktier att uppgå till 7,25 miljoner stycken och aktiekapitalet till 1,45 MSEK.

Finansiell rådgivare
Eminova Fondkommission är mentor till Time People Group AB i samband med den planerade notering på NGM Nordic.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

17 NOVEMBER 2017

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Eminova Telefon: 08-684 211 00, E-post: info@eminova.se

Time People Group AB
VD, Magnus Lönn
E-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com, Telefon: 070-879 09 79

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 augusti - 31 oktober

Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK, en ökning med 36 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,4 MSEK, vilket är en ökning med 10 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13,2 %.


Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2019

Time People Group AB (publ) höll under tisdagen den 10 september 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Kommuniké från årsstämma i Time People Group AB (publ) den 10 september 2019

Time People Group AB (publ) höll under tisdagen den 10 september 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Time People Group AB (publ) delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 44 MSEK, en ökning med 46 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 0,5 MSEK, vilket innebär en förbättring med 2,4 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 1 %. Kvartalet omfattar semestermånaderna.


Kristina Helmstein ny vd för QTEMA Sverige AB

Time People Group rekryterar Kristina Helmstein som ny vd för QTEMA. Kristina efterträder Anita Roll som framöver kommer fortsätta att utveckla Time People Group i en strategisk och rådgivande roll.


Årsredovisning 2018/2019 för Time People Group AB (publ)

Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018/2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com 


Kallelse till Bolagsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), organisations nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 september 2019, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.


Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

För fjärde kvartalet redovisar Time People Group en omsättning på 51,9 MSEK, en ökning med 66 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK, en ökning på 129 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13 %. Omsättningen för helåret uppgick till 161 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 15,4 MSEK. Styrelsen föreslår också en ökad utdelning till 1,20 kr/aktie.


Time People Group AB (publ) förvärvar Waymark Solutions AB

Time People Group förvärvar 51 % av aktierna i Waymark Solutions AB med option på att köpa resterande 49 %. Waymark omsätter idag ca 40 MSEK och över 7 MSEK i vinst. Förvärvet sker 15 mars 2019 och betalas kontant ur egen kassa. Waymark blir ett dotterbolag till Time People Group.


Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 november - 31 januari

Time People Group uppvisar en omsättning på 38,3 MSEK, en ökning med 25 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 4,0 MSEK som innebär en ökning på 11 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under perioden var 11 %.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär