Tempest Security AB (publ) avyttrar det indirekta innehavet i Gothia Protection Finland OY

Tempest Security AB (publ) ("Tempest") har avyttrat det indirekta innehavet i Gothia Protection Finland OY ("Målbolaget"). Tempest innehade före transaktionens genomförande, genom det helägda dotterbolaget GPG Holding AB ("GPGH"), 45 procent av aktierna i Målbolaget. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 euro och som en del av transaktionen ska GPGH tillföra Målbolaget ett kapitaltillskott om 16 000 euro. Aktierna i Målbolaget överlåts till majoritetsägaren tillika styrelseledamoten i Målbolaget. Tempest och GPGH innehar efter transaktionen inte längre några aktier i Målbolaget.

Köpeskillingen och kapitaltillskottet utgör enligt styrelsens bedömning marknadsvärdet för aktierna i Målbolaget eftersom Målbolaget genererar förluster och har ett negativt eget kapital. Målbolaget var tidigare ett intressebolag för Tempestkoncernen och bakgrunden till transaktionen är att Tempest inte längre anser det motiverat att kvarstå som minoritetsägare i den förlustdrivande verksamheten och att Målbolaget förväntas behöva tillföras ytterligare kapitaltillskott.

Tempests finansiella rapportering kommer inte att påverkas av transaktionen framgent eftersom Målbolaget inte har tillfört något värde till Tempestkoncernen.

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
andrew.spry@tempest.se
072-454 14 30

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 kl. 14:00 CEST.

Tempest Security är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Nerladdningsbara filerTempest Security AB (publ) förlänger avtal med Atrium Ljungberg samt adderar nya tjänster.

Tempest Security har omtecknat ett avtal med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg avseende leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster till Sickla i Nacka i östra Stockholm.


Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2020

Vinst och fortsatt tillväxt trots pandeminTempest Security tecknar avtal med USA:s största säkerhetsleverantör Allied Universal

Tempest Security AB publ ("Tempest" eller bolaget") har idag ingått ett ramavtal med USA:s största säkerhetsleverantör Allied Universal (AUS) om att bli samarbetspartner i Sverige.
Tempest Security presenterar på Aktiespararnas Småbolagsdagar idag, den 8 juni kl 13:45 - uppdaterad presentationstid

Idag, den 8 juni 2020 presenterar Tempest Securitys VD Andrew Spry tillsammans med CFO Lotta Iverstrand på Aktiespararnas Småbolagsdagar. Presentationen börjar kl 13:45 och livesänds på: www.aktiespararna.se/tv/live


Tempest Security presenterar på Aktiespararnas Småbolagsdagar den 8 juni

Den 8 juni 2020 presenterar Tempest Securitys VD Andrew Spry tillsammans med CFO Lotta Iverstrand på Aktiespararnas Småbolagsdagar. Presentationen börjar kl 14:45 och livesänds på: www.aktiespararna.se/tv/live


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted