Swemet erhåller order om två system till två mindre elnätsbolag i västra Sverige

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit två nya orders avseende uppstart av pilotområden för test av ZTEs elnätskommunikationssystem. Ordervärdet är ca 300000SEK. Installationerna sker under Q3.

Tillsammans med de redan tidigare startade piloter i Sverige så har Swemet nu åtta system ute hos mindre kunder. Tillsammans har dessa kunder en potential att handla drygt 110 000 mätare. Det innebär en investering för kunderna som överstiger 110 MSEK.

"Varje liten som stor pilot är viktig för oss. Samtidigt är det ett bekvämt sätt för kunderna att utvärdera systemlösningen och våra koncept för elnätskommunikation och radiolösning. Det innebär investeringar för Swemet att låta kunderna utvärdera system men utgör en grund för fortsatt ökat förtroende för Swemet tillsammans med ZTE", kommenterar Jan Axelsson VD Swemet.

Linköping 2017-09-14

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

ZTE Sweden AB;
Thomas Granström, vVD
Telefon: +46 73 524 14 06
E-post: Thomas.granstrom@zte.com.cn

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 11:00 CET.

Om ZTE Corporation

ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar. Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna. ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem & accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster. ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling. ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU. Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.
www.zte.com.cn

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Swemet tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB avseende order om 12 MSEK

Swemet tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB avseende order om 12 MSEK Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB ("SHE") avseende utbyte av SHEs samtliga elmätare under kommande fyra år med start i december 2017. Ordern uppgår till mer än 12 MSEK och innebär att Swemet skall leverera elmätare, data-koncentratorer och system till SHE. För Swemet och partnern ZTE Sweden AB ("ZTE") är ordern viktig och har ett stort signalvärde. Avtalet tecknas under förutsättning att överprövning ej sker enligt Lag 2007:1092 om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster.


Swemet erhåller förlängt kontrakt med E.ON Energidistribution AB gällande mättekniska tjänster under tre år

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit förlängt kontrakt på tre år med E.ON Energidistribution AB ("E.ON") för mättekniska tjänster. E.ON är bolagets enskilt största kund på konsultsidan och har omsatt mer än 5MSEK årligen.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Swemet Aktiebolag den 10 oktober 2017

Vid extra bolagsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades följande.


Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet tisdagen den 10 oktober

I den förra kallelsen som gick ut den 22 september var felaktiga datum angivna för avstämningsdag och dag för sista anmälan till stämman. Rätt avstämningsdag är onsdagen 4 oktober och rätt datum för sista anmälningsdag till stämman är torsdagen den 5 oktober. Förutom dessa rättelser gäller vad som redan kommunicerats i pressmeddelandet den 22 september 2017.


Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet

Swemet AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 11.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.


Swemet erhåller order om drygt 0,5MSEK från nätbolag i Västsverige

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en ny order till en kund som tidigare fått leverans av ett pilotsystem. Leverans kommer att ske omgående. Kunden har totalt behov av mer än 25 tusen mätare i sitt system.


Swemet erhåller order om två system till två mindre elnätsbolag i västra Sverige

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit två nya orders avseende uppstart av pilotområden för test av ZTEs elnätskommunikationssystem. Ordervärdet är ca 300000SEK. Installationerna sker under Q3.


Styrelseledamot Anders Sagadin lämnar styrelsen

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har accepterat Anders Sagadins begäran om att lämna styrelsen. Anders frånträdde styrelsen den 29 augusti 2017.


Delårsrapport för Swemet januari - juni 2017

1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 6568 (4865) TSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1869 (-1048) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2925 (-2139) TSEK
  • Resultat per aktie -0,19 (-0,17) SEK

Marknaden för elmätare i Sverige

Slutligt beslut om funktionskrav på elmätare som gäller för alla nätbolag i Sverige kommer i oktober 2017. Statuerade krav ska vara uppfyllda av samtliga bolag senast 1 januari 2025. Det innebär att fem miljoner elmätare i Sverige kommer att bytas innan slutdatum. Alla aktörer har sju år på sig för bytet av mätare. Marknaden förväntas möta ett stort antal upphandlingar och direktupphandlingar från och med i höst.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: