Swemet erhåller order om två system till två mindre elnätsbolag i västra Sverige

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit två nya orders avseende uppstart av pilotområden för test av ZTEs elnätskommunikationssystem. Ordervärdet är ca 300000SEK. Installationerna sker under Q3.

Tillsammans med de redan tidigare startade piloter i Sverige så har Swemet nu åtta system ute hos mindre kunder. Tillsammans har dessa kunder en potential att handla drygt 110 000 mätare. Det innebär en investering för kunderna som överstiger 110 MSEK.

"Varje liten som stor pilot är viktig för oss. Samtidigt är det ett bekvämt sätt för kunderna att utvärdera systemlösningen och våra koncept för elnätskommunikation och radiolösning. Det innebär investeringar för Swemet att låta kunderna utvärdera system men utgör en grund för fortsatt ökat förtroende för Swemet tillsammans med ZTE", kommenterar Jan Axelsson VD Swemet.

Linköping 2017-09-14

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

ZTE Sweden AB;
Thomas Granström, vVD
Telefon: +46 73 524 14 06
E-post: Thomas.granstrom@zte.com.cn

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 11:00 CET.

Om ZTE Corporation

ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar. Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna. ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem & accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster. ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling. ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU. Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.
www.zte.com.cn

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

Swemet erhåller order om drygt 0,5MSEK från nätbolag i Västsverige

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en ny order till en kund som tidigare fått leverans av ett pilotsystem. Leverans kommer att ske omgående. Kunden har totalt behov av mer än 25 tusen mätare i sitt system.


Swemet erhåller order om två system till två mindre elnätsbolag i västra Sverige

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit två nya orders avseende uppstart av pilotområden för test av ZTEs elnätskommunikationssystem. Ordervärdet är ca 300000SEK. Installationerna sker under Q3.


Styrelseledamot Anders Sagadin lämnar styrelsen

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har accepterat Anders Sagadins begäran om att lämna styrelsen. Anders frånträdde styrelsen den 29 augusti 2017.


Delårsrapport för Swemet januari - juni 2017

1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 6568 (4865) TSEK
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1869 (-1048) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2925 (-2139) TSEK
  • Resultat per aktie -0,19 (-0,17) SEK

Marknaden för elmätare i Sverige

Slutligt beslut om funktionskrav på elmätare som gäller för alla nätbolag i Sverige kommer i oktober 2017. Statuerade krav ska vara uppfyllda av samtliga bolag senast 1 januari 2025. Det innebär att fem miljoner elmätare i Sverige kommer att bytas innan slutdatum. Alla aktörer har sju år på sig för bytet av mätare. Marknaden förväntas möta ett stort antal upphandlingar och direktupphandlingar från och med i höst.


Energibolaget Eskom, Sydafrika köper utbildning av Swemet

ESKOM är det största energibolaget i Sydafrika. Med anledningen av att ESKOM nu kommer montera smarta mätare till deras 5 miljoner kunder vill de försäkra sig om att de har de bästa förutsättningarna för att lyckas och har därför beställt PLC utbildning av Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") i slutet av juni 2017. PLC utbildningen kommer ske i fält i området kring Johannesburg. ESKOM har Landis+Gyrs PLC mätare för elnätskommunikation, av både gamla tekniken, S-FSK och G3, den nya generationen, men kommer på sikt köpa mätare från flera olika leverantörer. ESKOM nätområde är i stora delar av hela Sydafrika.


Gibraltar Electricity Authority har köpt utbildning av Swemet

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har sålt utbildning och instrument till Gibraltar Electricity Authority. Nätbolaget har totalt 22 000 elnätskunder med elmätare. Bolaget inledde 2016 utbyte till G3- PLC mätare och system från Elster. Genom att anlita Swemet har kunden byggt på sin kompetens och kunskap inom teknik för elnätskommunikation.


Uppdatering: Swemet väntar fortsatt slutligt besked avseende Sala Heby affären

Med referens till pressmeddelande den 2 januari 2017, 7 december 2016 och 1 december 2016 har Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") erhållit en order om 15 MSEK från Sala-Heby Energi AB ("SHE") genom upphandling som överklagats.


Swemet ställer ut på Elfack-mässan i Göteborg

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") i samarbete med ZTE Sweden AB delar monter på Elfackmässan. Möt oss i Monter G01:05 (Hall G). Mässan pågår mellan tisdagen den 9 maj och fredag den 12 maj.


Kommuniké från årsstämma i Swemet Aktiebolag den 28 april 2017

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: