Swemet erhåller order om två system till två mindre elnätsbolag i västra Sverige

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit två nya orders avseende uppstart av pilotområden för test av ZTEs elnätskommunikationssystem. Ordervärdet är ca 300000SEK. Installationerna sker under Q3.

Tillsammans med de redan tidigare startade piloter i Sverige så har Swemet nu åtta system ute hos mindre kunder. Tillsammans har dessa kunder en potential att handla drygt 110 000 mätare. Det innebär en investering för kunderna som överstiger 110 MSEK.

"Varje liten som stor pilot är viktig för oss. Samtidigt är det ett bekvämt sätt för kunderna att utvärdera systemlösningen och våra koncept för elnätskommunikation och radiolösning. Det innebär investeringar för Swemet att låta kunderna utvärdera system men utgör en grund för fortsatt ökat förtroende för Swemet tillsammans med ZTE", kommenterar Jan Axelsson VD Swemet.

Linköping 2017-09-14

För mer information,
Swemet AB (publ);
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se

ZTE Sweden AB;
Thomas Granström, vVD
Telefon: +46 73 524 14 06
E-post: Thomas.granstrom@zte.com.cn

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 11:00 CET.

Om ZTE Corporation

ZTE Corporation är en ledande global leverantör av telekommunikationsutrustning och nätverkslösningar. Grundat 1985, ZTE är noterat på både Hong Kong och Shenzhen börserna. ZTE har ett av branschens mest omfattande sortiment och end-to-end-lösningar, som täcker alla sektorer i inom kommunikation, smart phones, wireless, bredbandsmodem & accesspunkter, tjänsteplattformar, energi, terminaler och professionella tjänster. ZTE levererar innovativ teknik till kunder i mer än 140 länder och sysselsätter över 30.000 anställda inom forskning och utveckling. ZTE omsatte mer än 100 miljarder SEK år 2015. Tio procent av företagets årliga intäkter återinvesteras i FoU. Framöver kommer ZTE fortsätta att driva utvecklingen av den globala kommunikationsbranschen och utvecklingen av Smart City lösningar globalt.
www.zte.com.cn

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80- talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3- teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av.
www.swemet.se.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer


Swemets analysinstrument MFA500 utvärderas i projekt i Kina

Swemet AB (publ.) ("Swemet") har levererat två analysinstrument, till ett värde av ca 110tSEK med tillkommande utbildning, gällande elnätskommunikation för utvärdering i Kina. Ett Hong Kong baserat bolag, Fargo Telecom Ltd ("Fargo"), har genom sin beställning avsikten att utvärdera vårt instrument. Problematiken är densamma var man än befinner sig i världen och det behövs ändamålsenliga instrument och metoder för att hitta felkällor.


Swemet erhåller ny order om ca 200tSEK från energibolag

Energibolaget, beläget i västra Sverige, satsar vidare på sitt testsystem och kommer nu utvärdera Swemets radiolösning. Hittills har G3-PLC utvärderats med gott resultat och man går nu vidare och beställer ytterligare mätare för vidare utbyggnad av sitt system.


Swemet beställer mätare för 10MSEK från ZTE för leveranser nästa år

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") beställer mätare till ett sammanlagt värde av 10MSEK från ZTE för leverans nästa år. Bolaget ser tydliga tecken på att marknaden för elmätare accelererar och kommer medverka till en signifikant omsättningsökning. Bedömningen av marknadsutvecklingen är gjord tillsammans med ZTE. Till detta kommer beställningar av kringutrustning.


Swemet erhåller ny order om ca 800 tSEK från Brittedal Energi AB med radiokommunikation

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit en uppföljningsorder om 800tSEK av Brittedals Elnät Ekonomisk förening ("Brittedal") som en följd av goda erfarenheter av genomförd pilotinstallation.


Sala-Heby Energi beställer mätare för 1MSEK

Swemet AB ("Swemet") har tidigare levererat och erhåller nu order till ett sammanlagt värde på 1MSEK för omedelbar leverans. Sala- Heby Energi AB ("SHE") kan inom ramen för regelverket köpa utrustning för knappt 1MSEK utan upphandling per år. Två överklagade upphandlingar har försenat planerna på utbyte och det finns behov av nya mätare. De befintliga mätare och system levererade av Swemet fungerar bra enligt kunden.


Swemets order från Sala-Heby Energi återigen överklagad

Swemet AB ("Swemet") meddelade den 17 november 2017 ett tilldelningsbeslut på en affär om 12 MSEK från Sala- Heby Energi AB ("SHE") genom upphandling. Som tidigare meddelat finns möjlighet att överklaga det nya tilldelningsbeslutet, varvid återigen någon alternativ leverantör nu har valt att nyttja denna möjlighet. SHE har idag meddelat att begäran om överprövning har inlämnats till Förvaltningsrätten i Uppsala. SHE avvaktar Förvaltningsrättens beslut.


Swemet tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB avseende order om 12 MSEK

Swemet tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB avseende order om 12 MSEK Swemet AB ("Swemet" eller "Bolaget") tecknar avtal med Sala-Heby Energi Elnät AB ("SHE") avseende utbyte av SHEs samtliga elmätare under kommande fyra år med start i december 2017. Ordern uppgår till mer än 12 MSEK och innebär att Swemet skall leverera elmätare, data-koncentratorer och system till SHE. För Swemet och partnern ZTE Sweden AB ("ZTE") är ordern viktig och har ett stort signalvärde. Avtalet tecknas under förutsättning att överprövning ej sker enligt Lag 2007:1092 om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster.


Swemet erhåller förlängt kontrakt med E.ON Energidistribution AB gällande mättekniska tjänster under tre år

Swemet AB (publ) ("Swemet" eller "Bolaget") har erhållit förlängt kontrakt på tre år med E.ON Energidistribution AB ("E.ON") för mättekniska tjänster. E.ON är bolagets enskilt största kund på konsultsidan och har omsatt mer än 5MSEK årligen.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Swemet Aktiebolag den 10 oktober 2017

Vid extra bolagsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades följande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: