Halvårsrapport 2018

Finansiell översikt första halvåret 2018
(jämfört med första halvåret 2017)

  • Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 mkr (2,13 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr (-1,32 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,02 mkr (-0,95 mkr).

VD kommentar
Bolaget växer och utvecklas men det har tagit längre tid än planerat!

Bolaget gör många bra saker, växer och fortsätter utvecklas men det har tagit längre tid än planerat.

Bolaget har tidigare kommunicerat att de tekniska problemen med REFCOMÒ löstes i december 2017 och att under Q4 genomförde tretton idrottsförbund i tio länder och i sju olika idrotter tester och jämförde REFCOM med andra system. Positiva tester som gav 6 ordrar.
Bolaget planerade för en expansiv lansering i flera länder men istället kännetecknas det första kvartalet av arbetet med att byta ut ca 200 REFCOM system, framförallt i Tyskland, och bygga upp marknadens förtroende för varumärket, vilket tog stora personella och ekonomiska resurser i anspråk. Under andra kvartalet påbörjades re-lansering via återförsäljare i Sverige och Tyskland och ny-lansering i Australien och USA. Det är glädjande att dessa återförsäljare numera lägger återkommande orders. Bolaget har genomfört demos hos förbund, gjort flertalet mindre affärer men ingen större förbundsaffär gjordes under perioden.

Det är inte min avsikt att i denna rapport kommentera bolagets resultatutveckling men Spintso har som framgår av delårsrapporten fortfarande en bit kvar till lönsamhet.

Spintso har de senaste åren etablerat sitt varumärke och har idag drygt 40 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund/ ligor. Styrelsen bedömer att bolaget har en konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, pda, spray, kommunikationssystem och övrig domarutrustning såsom kläder och flaggor. Spintso tillhandahåller således ett fullsortiment för domare i de flesta större sporter. Jag får anledning att återkomma till lönsamhets-utvecklingen vid ett senare tillfälle da vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Det är fokus på att succesivt lansera REFCOM via befintliga återförsäljare på nya marknader och att öka antalet återförsäljare. Bolaget avser intensifiera arbetet kring marknadsföring och försäljning tillsammans med återförsäljarna runt om i världen samt direkt mot ligor och förbund.

Peter Evertsson, VD

För hela delårsrapporten se bifogad pdf.

Göteborg, 23 augusti 2018 Spintso International AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti kl. 8.30

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted