Delårsrapport januari - juni 2018

Finansiell översikt första halvåret 2018
(jämfört med första halvåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,1 % till 2,35 mkr (2,13 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,99 mkr (-1,32 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,04 mkr (-1,38 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,18 kr (-0,24 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,02 mkr (-0,95 mkr).

VD kommentar
Bolaget växer och utvecklas men det har tagit längre tid än planerat!

Bolaget gör många bra saker, växer och fortsätter utvecklas men det har tagit längre tid än planerat.

Bolaget har tidigare kommunicerat att de tekniska problemen med REFCOMÒ löstes i december 2017 och att under Q4 genomförde tretton idrottsförbund i tio länder och i sju olika idrotter tester och jämförde REFCOM med andra system. Positiva tester som gav 6 ordrar.
Bolaget planerade för en expansiv lansering i flera länder men istället kännetecknas det första kvartalet av arbetet med att byta ut ca 200 REFCOM system, framförallt i Tyskland, och bygga upp marknadens förtroende för varumärket, vilket tog stora personella och ekonomiska resurser i anspråk. Under andra kvartalet påbörjades re-lansering via återförsäljare i Sverige och Tyskland och ny-lansering i Australien och USA. Det är glädjande att dessa återförsäljare numera lägger återkommande orders. Bolaget har genomfört demos hos förbund, gjort flertalet mindre affärer men ingen större förbundsaffär gjordes under perioden.

Det är inte min avsikt att i denna rapport kommentera bolagets resultatutveckling men Spintso har som framgår av delårsrapporten fortfarande en bit kvar till lönsamhet.

Spintso har de senaste åren etablerat sitt varumärke och har idag drygt 40 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund/ ligor. Styrelsen bedömer att bolaget har en konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, pda, spray, kommunikationssystem och övrig domarutrustning såsom kläder och flaggor. Spintso tillhandahåller således ett fullsortiment för domare i de flesta större sporter. Jag får anledning att återkomma till lönsamhets-utvecklingen vid ett senare tillfälle da vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Det är fokus på att succesivt lansera REFCOM via befintliga återförsäljare på nya marknader och att öka antalet återförsäljare. Bolaget avser intensifiera arbetet kring marknadsföring och försäljning tillsammans med återförsäljarna runt om i världen samt direkt mot ligor och förbund.

Peter Evertsson, VD

För hela delårsrapporten se bifogad pdf.

Göteborg, 23 augusti 2018 Spintso International AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti kl. 8.30


Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted