Delårsrapport Q2 2017

Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016

Sammanfattning 

  • Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent.
  • Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,3 (-1,9) miljarder kronor.
  • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,4 (31 mars 2017; 12,6) miljarder kronor.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,5 (84,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 202,2 (31 mars 2017; 200,8) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,5 (1,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 0,7 (2,1) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 63 procent. Projektnedskrivningar i den amerikanska anläggningsverksamheten samt i Storbritannien påverkade rörelseresultatet med 420 Mkr respektive 360 Mkr.
  • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 20 procent.
  • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 16,5 (15,9) procent.
  • Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -0,2 (1,4) miljarder kronor. 

Kommentarer från Skanskas VD och koncernchef Johan Karlström:
Våra intäkter i lokal valuta och vinst per aktie ökade under de första sex månaderna 2017 och vi bibehåller en stark finansiell position. Både verksamhetsgrenen Bostadsutveckling och Kommersiell fastighetsutveckling visade imponerande resultat, men resultatet i Byggverksamheten belastas negativt av betydande projektnedskrivningar i det andra kvartalet - detta är inte tillfredsställande.

Som kommunicerat den 14 juli belastades vår Byggverksamhet med projektnedskrivningar i det andra kvartalet, relaterat till kostnadsökningar i den amerikanska anläggningsverksamheten samt i Storbritannien. Detta överskuggar de starka resultaten i Norden, speciellt Sverige, och det stabila resultatet i majoriteten av den amerikanska verksamheten. Detta är förstås inte acceptabelt och vi har tagit, och tar, ytterligare åtgärder för att återställa lönsamheten i USA, Storbritannien och Polen. I Polen fortlöper processen enligt plan. Åtgärderna består av att ytterligare stärka riskhanteringen och kompetensutvecklingen, fokusera verksamheten och ytterligare reducera kostnader relaterade till organisationen.

Vår Bostadsutveckling levererar imponerande resultat, både intäkterna och lönsamheten ökar väsentligt. De ökade intäkterna kommer från Norden och den förbättrade lönsamheten från samtliga geografier. Den underliggande efterfrågan på nybyggda bostäder fortsätter att vara stark, och som tidigare kommunicerats har vi sett en nedgång i antalet spekulativa köpare i Sverige som en konsekvens av de nyligen implementerade regleringarna vilket gör marknaden mer stabil. Vi har väldigt få osålda bostäder i vår portfölj och arbetar hårt för att få ut fler projekt på marknaden.

Det fortsätter att vara stark efterfrågan på tillgångarna som vi utvecklar i verksamhetsgrenen Kommersiell fastighetsutveckling, både från hyresgäster och investerare, och vi levererar ännu ett starkt kvartal vad gäller försäljningar, uppstarter och uthyrning. Vi gynnas av goda marknadsförutsättningar och en attraktiv portfölj och pipeline av projekt som utgör en stabil plattform för framtida rörelseresultat i denna verksamhetsgren.

I verksamhetsgrenen Infrastrukturutveckling är majoriteten av projekten i vår portfölj under konstruktion och de fortlöper enligt plan. Vi fortsätter att selektivt lämna anbud på nya projekt, för att kunna fylla på vår portfölj efter de senaste framgångsrika försäljningarna i Storbritannien och Polen.

Fördelarna med att vara en diversifierad koncern med verksamheter inom både bygg och projektutveckling blir tydliga under dessa första sex månader, där vi trots besvikelsen inom Byggverksamheten visar upp en tillväxt i vinst per aktie tack vare Projektutveckling. Självklart behöver Byggverksamheten prestera mycket bättre, och med en Byggverksamhet som levererar i enlighet med dess fulla potential kan vi öka lönsamheten ännu mer - något vi är fast beslutna om att uppnå.

Finansiella rapporter
Skanskas delårsrapporter samt bokslutskommunikén finns att ladda ner på Skanskas hemsida www.skanska.com/investors.

Koncernens rapporter för 2017 kommer att publiceras följande datum
27 oktober, 2017 Niomånadersrapport
1 februari, 2018 Bokslutskommuniké

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och audiocast den 20 juli klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. 

2017-07-20

Hans Biörck
Styrelseordförande

Pär Boman
Styrelseledamot

John Carrig
Styrelseledamot

Richard Hörstedt  
Styrelseledamot

Lennart Karlsson
Styrelseledamot

Gunnar Larsson
Styrelseledamot 

Nina Linander
Styrelseledamot

Fredrik Lundberg
Styrelseledamot

Catherine Marcus
Styrelseledamot

Jayne McGivern
Styrelseledamot  

Charlotte Strömberg
Styrelseledamot

Johan Karlström  
Verkställande direktör och Koncernchef
Styrelseledamot

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8900
André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 1363
Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8877
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8808

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om Skanska
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2017


Delårsrapport Q1 2017


Årsredovisning 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Delårsrapport Q1 2016


Årsredovisning 2015


Bokslutskommuniké 2015


Delårsrapport Q3 2015


Delårsrapport Q2 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: