Delårsrapport Q2 2017

Det förvärvade bolaget CST Global Ltd är inkluderat från 2017-05-18.

April-juni 2017 

  • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 18 716 (6 624), en ökning om 183 procent
  • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 11 474 (2 711), en ökning om 323 procent
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -11 609 (-9 205)
  • Resultat per aktie var SEK -0,17 (-0,22)
  • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,22 (1,63)

Halvår 2017 

  • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 29 029 (14 062), en ökning om 106 procent
  • Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 17 505 (6 872), en ökning om 155 procent
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -18 755 (-14 781)
  • Resultat per aktie var SEK -0,27 (-0,35)
  • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,22 (1,63)

Väsentliga händelser under perioden:

Sivers IMA AB lanserar 60 GHz RFIC chip för WiGig Sivers IMA AB presenterar samarbete med Integrated Device Technology Sivers IMA AB ingår WiGig avtal med medelstor systemleverantör i Europa Sivers IMA Holding AB förvärvar CST Global Ltd Sivers IMA Holding AB genomför nyemission Sivers IMA AB ingår samarbetsavtal för WiGig med ett stort japanskt företag

VD kommentar

Andra kvartalet 2017 har med stor sannolikhet varit ett av de mest händelserika kvartalen i Sivers IMAs historia. Förvärvet av CST Global samt genomförandet av nyemissionen på MSEK 81 är två viktiga händelser som förändrar Sivers IMA som bolag och som tar oss till ett nytt kapitel i vår historia. Med CST Globals bidrag till koncernen från den 18 maj når vi en bruttoomsättning på MSEK 18,7 (MSEK 6,6) och en nettoomsättning på MSEK 11,5 (MSEK 2,7). Inkluderas hela CST Globals bruttoomsättning för andra kvartalet når vi en proforma omsättning på motsvarande ca MSEK 26 vilket är en ökning med nästan 400 procent jämfört med samma period 2016. Kraftigt ökad omsättning och en stark kassa efter nyemissionen innebär att vi nu är ett större och starkare bolag än tidigare och vi märker redan nu att kunder och partners ser på oss på ett annat sätt än för ett år sedan. Kvartalets resultat är dock negativt med MSEK 11,6 (MSEK 9,2), inkluderat avskrivning av goodwill relaterad till förvärvet av CST Global, vilket är förväntat i den tillväxtfas bolaget befinner sig.

Två områden inom vilka vi ser stor tillväxt för våra opto-elektroniska lösningar är Fiber-to-the-home (FTTH) och datacenters. Vi meddelade nyligen att CST Globals försäljning till Kina och Indien snart uppgår till 2 miljoner DFB enheter samt att vi tecknat ramavtal med en stor nordamerikansk leverantör av system för datacenters. Ramavtalets ordervärde uppskattas till ca MSEK 80 de kommande två åren och indikerar att vi är mycket väl positionerade på denna tillväxtmarknad.

Inom WiGig ser vi en god utveckling och vi har under det gångna kvartalet slutit ytterligare ett viktigt samarbetsavtal, den här gången med ett stort japanskt företag. Dessutom har vi nu fått fram våra första WiGig-kretsar och antenner vilka visar prestanda i världsklass, och detta driver förstås intresset för våra lösningar ytterligare. Sammanfattningsvis ser vi väldigt positivt på framtiden inom detta område.

Ett område som inte tar den fart vi hoppats på är radar. Även om vi fått många nya design wins de senaste åren har inte dessa resulterat i önskad volymproduktion. Vi tar därför nu fram produkter som kan erbjuda en högre integrationsgrad och den första produktfamiljen offentliggjordes redan den gångna veckan.

Ett annat hett område är 5G och vi utvärderar just nu, tillsammans med partners, hur vi på bästa och snabbaste sätt ska ta vår WiGig teknik till 5G marknaden. Vår WiGig lösning är väldigt nära vad som krävs för en komplett 5G RF-modul, och att addera 28-39 GHz är en förhållandevis mindre uppgift jämfört med den grundlösning vi tagit fram. Då vi nu kan visa att vi har en RF modul i världsklass inom WiGig blir det lättare för oss att hitta rätt partners inom framtidens 5G-lösningar, ett område inom vilket vi ser stor framtida potential.

Efter detta händelserika kvartal och med en fulltecknad nyemission i ryggen fortsätter vi nu med full fart framåt och ser fram emot resten av 2017.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

Kommande rapporttillfällen
Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

8 november 2017 Kvartalsrapport Q3: 2017
15 februari 2018 Kvartalsrapport Q4: 2017 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista 2017-09-08

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Telnr: 070-262 63 90
e-post: anders.storm@siversima.com

Detta är SIVERS IMA
Sivers IMA är en ledande och internationellt erkänd leverantör som genom de helägda dotterbolagen Sivers IMA AB och CST Global Ltd utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Moderbolaget Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.

Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Årsredovisning 2016


Delårarspport Q1 2017


Bokslutskommuniké 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Delårsrapport Q1 2016


Årsredovisning 2015


Bokslutskommuniké 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: