Sensys Gatso förlänger kontrakt i Winter Park, Florida

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat en treårig kontraktsförlängning för operatörstjänster med City of Winter Park, Florida. Rödljusprogrammet, som började 2009, har förlängts fyra gånger tidigare och kommer nu att fortsätta till april 2021 med ett uppskattat kontraktsvärde på drygt 8 miljoner kronor.


Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2017

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2017 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:
www.sensysgatso.com/sweden/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar Sensys Gatso och Maitland i Florida förlänger kontrakt

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA skrivit ett treårigt kontraktstillägg med Maitland, Florida, för operatörstjänster. Rödljusprogrammet, som inleddes 2009, kommer att fortsätta i tre år och har ett uppskattat kontraktsvärde på ca 5 miljoner kronor.


Sensys Gatso förlänger kontrakt i Tuscaloosa, Alabama

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA förlängt kontraktet med staden Tuscaloosa, Alabama för operatörstjänster. Förlängningen av detta trafiksäkerhetsprogram för rödljuskorsningar är minst ett år och kan potentiellt bli tre år, om nya rödljussystem läggs till. Den beräknade intäkten för den treåriga kontraktsperioden är ca 5 miljoner kronor.


Sensys Gatso erhåller order från Mellanöstern för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order för fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem från en statlig kund i Saudiarabien. Ordern avser leverans av system till ett totalt potentiellt värde om 100 miljoner kronor. Ordern utfärdas på villkor att båda parter är överens om slutliga villkor.


Sensys Gatso bjuder in till partner- och kunddag

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, kommer att vara värd för en partner- och kunddag den 19 mars i sina lokaler i Haarlem, Nederländerna.


Sensys Gatso vinner upphandling i Finland

Sensys Gatso, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har via sin partner Oulun Energia Urakointi erhållit tilldelningsbeslut från en kund där det meddelats att de vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror för Finland. Beslutet kan överklagas under 14 dagar. Kontraktsvärdet för Sensys Gatsos del beräknas bli ca 30 miljoner kronor under 3 år.


Bokslutskommuniké för 2017

Oktober - december 2017
- Nettoomsättning 83,3 Mkr (104,0)
- Orderingång 156,3 Mkr (66,6)
- Rörelseresultat -4,7 Mkr (-4,6)
- EBITDA 5,4 Mkr (5,8)
- Resultat efter skatt -12,6 Mkr (-0,2)
- Totalresultat -3,2 Mkr (3,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 Mkr (38,9)

Januari - december 2017
- Nettoomsättning 293,1 Mkr (436,6)
- Orderingång 348,9 Mkr (199,9)
- Rörelseresultat -54,8 Mkr (-23,2)
- EBITDA -15,9 Mkr (25,3)
- Resultat efter skatt -61,8 Mkr (-24,4)
- Totalresultat -64,9 Mkr (-0,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,09 kronor (-0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,3 Mkr (88,4)

Jämförelsestörande poster
Effekterna av engångskostnaderna för förändringsprogrammet och den minskade tilläggsköpeskillingen under Övriga rörelseintäkter har påverkat jämförbarheten för vår delårsrapport. Justering för jämförelsestörande poster är följande:


Reservation för befarad projektförlust

Sensys Gatso har beslutat att göra en fullständig reservation för en utestående fordran på 10 miljoner kronor som avser projektleveranser i Mellanöstern under 2016.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: