Sensys Gatso skriver kontrakt för trafiksäkerhet i Finland

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, och Oulun Energia Urakointi Oy har skrivit ett treårigt kontrakt för leverans av trafiksäkerhetskameror. Kontraktet bedöms vara värt upp till 30 mkr.


Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 17 maj 2018 i Jönköping.


Delårsrapport Januari-mars 2018

- Nettoomsättning 71,7 Mkr (70,7)
- Orderingång 52,8 Mkr (68,6)
- Rörelseresultat -14,9 Mkr (-17,3)
- EBITDA -6,0 Mkr (-7,6)
- Resultat efter skatt -13,1 Mkr (-16,4)
- Totalresultat -1,7 Mkr (-16,4)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kronor (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 Mkr (-8,5)


Sensys Gatso erhåller kontraksförlängning i Australien till ett värde av 16,2 mkr

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australien tecknat en ettårig kontraktsförlängning till ett värde av ca SEK 16,2 miljoner under kontraktsperioden.

Delstaten Iowa antar prioriterade lagförslag och avslutar 2018 års lagstiftningssession

Lördagen den 5 maj 2018 avslutades stadshusets i Iowas lagstiftningssession för 2018, utan några lagändringar som antingen skulle kunna förbjuda eller reglera automatiserade trafiksäkerhetskameror i delstaten Iowa. Som ett resultat härav, tillsammans med högsta domstolens i Iowas beslut förra veckan där domstolen beslutade till förmån för städerna Des Moines, Muscatine och Cedar Rapids, kommer städerna nu själva att kunna avgöra om de ska återuppta sina trafikövervakningsprogram till fullo.


Högsta domstolen i Iowa upphäver beslutet från 2017

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA pågående operatörstjänst-kontrakt med städerna Des Moines, Cedar Rapids och Muscatine Iowa. Under de senaste 12 månaderna har omfattningen av dessa tjänster i stor utsträckning minskat på grund av 'Iowa Department of Transportations' (IDOT) beslut att städerna ska ta bort eller flytta vissa kameror.


Order från Australien värd 9 miljoner

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, fått en order värd 9 miljoner kronor för uppgradering av trafiksäkerhetssystem och tjänster till den sydaustraliensiska regeringen.


Sensys Gatso förlänger kontrakt i Winter Park, Florida

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat en treårig kontraktsförlängning för operatörstjänster med City of Winter Park, Florida. Rödljusprogrammet, som började 2009, har förlängts fyra gånger tidigare och kommer nu att fortsätta till april 2021 med ett uppskattat kontraktsvärde på drygt 8 miljoner kronor.


Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2017

Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2017 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:
www.sensysgatso.com/sweden/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: