Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2019

Secits går nu in i en expansiv fas efter arbetet med att bygga en effektiv bolagsstruktur sedan börsnoteringen 2017. Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.

Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Valberedningen föreslår, för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma

- att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till fem
- omval av Stefan Wilhelmson och Per Holmgren som styrelseledamöter
- val av Jens Wingren, Magnus Lindstedt och Anders Lundström som nya styrelseledamöter och
- val av Stefan Wilhelmson som ny styrelseordförande och Magnus Lindstedt som vice ordförande
- valberedningens övriga förslag kommer att framgå av kallelsen till årsstämman

Kort bakgrund om föreslagna nya ledamöter och ordförande
Jens Wingren:
En erkänd entreprenör som bland annat varit delaktig i bygget av företaget ApoEx AB, från 0kr till över en miljard i omsättning under bolagets första fem år, företaget blev DI:s supergasell 2014. Jens driver idag konsultverksamhet inom affärsutveckling och är en aktiv investerare i onoterade och mindre noterade bolag. Under 2019 har Jens ökat sitt aktieinnehav i Secits och är idag företagets största ägare via bolag. Innehavet per idag uppgår till 1 500 000 aktier

Magnus Lindstedt:
En erfaren jurist och advokat som var på den större affärsjuridiska advokatbyrån Cederquist i nästan 20 år, och som sedan 2017 är verksam vid Nord Advokater. Magnus är specialiserad inom områdena börs- och bolagsrätt, avtalsförhandlingar samt finansiella tjänster.

Anders Lundström:
Anders är delägare och driver idag personaltransportföretaget Björks&Byberg AB, ett ledande privatägt bussbolag i Sverige som de senaste åren växt från 250 MSEK till 1 500 MSEK. Anders har en stor erfarenhet som företagsledare och har genomfört flertal företagsuppköp, omstrukturerat bolag samt arbetat med offentliga upphandlingar.

Stefan Wilhelmson är ledamot i Secits sedan jan-17 och innehar idag genom sitt bolag 846.000 aktier. Stefan finns presenterad på bolagets hemsida under IR.

Secits tackar ordförande Gerhard Larsson samt ledamöterna Anna-Carin Bjelkeby och Kenneth Eriksson för deras insatser och önskar dem lycka till när de nu valt att avböja omval till styrelsearbete i Secits.

Arvoden till styrelsen
Valberedningen föreslår, att årsarvoden utgår till alla ledamöter, som ej är anställda i bolaget med belopp motsvarande 50 000kr för ledamöter och 100 000kr till vice ordförande och ordförande, dvs en halvering mot tidigare nivå.

2019-04-29

För ytterligare information:

Gerhard Larsson                                                          
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Stefan Wilhelmson
Tel: +46 70 817 55 26
E-post: wilhelmson@norama.se

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Nerladdningsbara filer

Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.


GANT och SECITS ingår avtal om säkerhetslösningar.

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till GANT's hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känd vid tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är avtalade.  


Kommuniké från årsstämman 2019 i SECITS

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut:


Secits stärker samarbetet med Fortinet

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.


Secits Holding AB bjuder in till årsstämma

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes tidningar.


Valberedningens förslag till Secits Holding AB:s (Secits) årsstämma 2019

Secits går nu in i en expansiv fas efter arbetet med att bygga en effektiv bolagsstruktur sedan börsnoteringen 2017. Valberedningens focus har bestått i att hitta personer med unika kompetenser för att på bästa sätt stödja Secits i den fortsatta utvecklingen.
Secits har tilldelats upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg [- överklagan pågår]

Säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, som är en del av Secits-koncernen, har tilldelats uppdraget genom en offentlig upphandling rörande ramavtal med Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting kring stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana och pendeltågsstationer. Ramavtalet uppskattas av Secits vara värt cirka 20 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.


SECITS Holding AB delar ut fler vederlagsfria teckningsoptioner (TO1)

Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär