SeaTwirl bokslutskommuniké

Väsentliga händelser under perioden (2017-06-01 - 2017-08-31)

 • Andreas Blom tillträder som CFO

Väsentliga händelser efter perioden (2017-09-01 - )

 • SeaTwirl startar norskt dotterbolag

Finansiell utveckling under perioden (2017-06-01 - 2017-08-31)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -953 822 kr (-420 987 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 11 252 015 kr (9 498 898), därtill kommer kostnader för patent om 698 369 kr (528 223 kr).
 • Periodens kassaflöde uppgår till -1 527 661 kr (-1 185 705 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 047 101 kr (1 022 241 kr).
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 28 721 103 kr (9 977 309 kr) varav räkenskapsårets resultat (2016-09-01 - 2017-08-31) utgjorde -5 256 206 kr (-1 840 910 kr). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under fjärde kvartalet.

SeaTwirl startar dotterbolag i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl startar ett dotterbolag i Norge. 


SeaTwirl delårsrapport för Q3 (mars-maj)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN (2017-03-01 - 2017-05-31)

 • Patent beviljat i Sverige för en lösning som underlättar underhåll och minskar tid för produktionsstopp
 • Vinnare av Stena Line Propeller Prize
 • Patent beviljat i USA för en lösning som gör att turbinen kan stå emot hårda vindar
 • Anställning av en ny projektledare
 • Mangold FK togs in som likviditetsgarant 

 


SeaTwirl utser ny finanschef

SeaTwirl utser Andreas Blom, 41, till ny finanschef.


SeaTwirl utser Mangold till likviditetsgarant

SeaTwirl har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North.


SeaTwirl vinner 100.000 kr i Stena Line Propeller Prize

SeaTwirl vann förstapriset på 100.000 kronor i Stena Line Propeller Prize 2017, ett entreprenörspris som årligen utdelas till ett ungt tillväxtföretag inom kategorierna ICT respektive marin teknik på Innovation Day i Karlskrona.


SeaTwirl får svenskt patent på delningsbart vindkraftverk

Svenska Patent och Registreringsverket har godkänt vindkraftsbolaget SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk.


SeaTwirls amerikanska patent för dynamisk turbin är godkänt

Det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har beviljat vindkraftsbolaget SeaTwirl patent för en dynamisk turbin.


SeaTwirl, lämnar delårsrapport för perioden 2016-12-01 - 2017-02-28

Den klart viktigaste händelsen under perioden var att bolaget noterades på Nasdaq First North 2016-12-22. Nyemissionen blev övertecknad och organisationen kunde fortsätta arbeta enligt plan för att utveckla SeaTwirls nästa stora vindkraftverk.


Ny projektledare till SeaTwirl

Utvecklingen av SeaTwirls nästa vindkraftverk på 1MW installerad turbineffekt fortsätter enligt plan. Organisationen förstärks nu från och med den 13 mars med en projektledare vars huvuduppgift blir att effektivt driva SeaTwirl AB mot målet att ha ett installerat 1MW vindkraftverk i havet 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: