SDS ger lägesrapport med anledning av Covid-19

På grund av den globala smittspridningen av Coronaviruset och rådande marknadsläge meddelar SDS en lägesrapport om hur Bolaget ser på marknaden och verksamheten.

I dagsläget står SDS starkt i den turbulens som coronaviruset fört med sig, vilket bolaget även gjort i tidigare orostider. Behovet av teknikutveckling inom mobiltelefonin på utvecklingsmarknaderna är mycket stort, vilket har medfört att SDS inte påverkats nämnvärt av det oroliga marknadsläget. Affärerna fortsätter att komma vilket senast meddelades när SDS tidigare i mars offentliggjorde två order, till ett värde av 1,7 MSEK, från befintliga kunder i Elfenbenskusten och Kongo. Bolagets vidare bedömning är i nuvarande stund en fortsatt positiv bild av orderläget.

SDS har under de senaste fem åren utvecklat en infrastruktur och ett arbetssätt som gör att de geografiskt utspridda medarbetarna kan fortsätta sitt dagliga arbete utan att vara beroende av lokaler, anläggningar eller att vara bundna till en specifik plats. Det hör redan till SDS vardag att ha arbetsmöten som sträcker sig över fem olika tidszoner och länder varje dag.

Redan från start har SDS haft medarbetare i flera länder och tidszoner med filosofin att vara kundnära är det bästa sättet för att tillhandahålla högkvalitativ service. Dessutom har SDS en stark tro till att små och oberoende team arbetar mer motiverat och kan tillhandahålla högre kvalitet än stora kontor med hundratals människor. Detta har medfört att SDS sedan länge i stor utsträckning använder programvara för videokonferenser (Google Meets är den föredragna metoden) och att bolaget tillhandahåller en infrastruktur som tillåter distansarbete utan några förhinder.

SDS har dedikerade datacenterfaciliteter med ett privat moln som är anslutet till alla fysiska kontor. Dessutom kan varje anställd använda ett VPN för att säkert komma åt dessa faciliteter utanför kontoret. För SDS kunder har bolaget dedikerade VPN-anslutningar och produktionsuppsättningar så att SDS supportverksamhet kan ansluta till alla kundsystem, över hela världen, med förbättrad säkerhet och strikt åtkomstkontroll och på så sätt säkerställa kundens kontinuitet för deras affärskritiska system. Dessutom har SDS en centraliserad nätverksoperationscentral, som automatiskt övervakar alla klientproduktionssystem och kan förutse eller reagera snabbt på alla oväntade problem hos bolagets kunder. Den centrala infrastrukturen möjliggör för en geografisk spridning av personal och system utan några hinder eller störningar.

Alla avdelningar har tillgång till sina resurser genom vårt privata molnnätverk, vilket gör att vår personal kan fortsätta att bidra från den plats som bäst passar dem att arbeta. Att arbeta hemifrån eller på distans, och ta eget ansvar uppmuntras under alla omständigheter.

SDS är förberedda på Corona-pandemin och isoleringspolitiken som följs i flera länder. SDS personal fortsätter att arbeta utan avbrott och kontinuiteten upprätthålls utan problem.

Den uppdaterade strategin som SDS offentliggjorde i oktober 2019 är opåverkad och ligger fast. Vidare finns även möjligheter att den rådande krisen påskyndar digitaliseringen på de tillväxtmarknader där SDS verkar.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

SDS erhåller nya ordrar till ett värde av 2,1 MSEK

SDS har fått nya ordrar, till ett sammanlagt värde av 2,1 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Elfenbenskusten samt från den ledande mobiloperatören i Djibouti. Ordrarna avser mjukvarufunktioner som lägger till ny kapacitet till den befintliga operativa kritiska plattformen. Leveransen kan utföras av SDS på distans.


SDS receives new orders worth SEK 2.1 million

SDS has received two new orders, totaling SEK 2.1 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in Ivory Coast and from the leading mobile operator in Djibouti. The orders are for software features that increase the capacity of the existing operational critical platforms. Delivery can be carried out by SDS remotely.SDS erhåller nya order till ett värde av 1,3 MSEK

SDS har fått två order, till ett sammanlagt värde av 1,3 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Bahamas. Ordrarna avser mjukvarufunktioner som lägger till ny kapacitet till den befintliga operativa kritiska plattformen. Leveransen kan utföras av SDS på distans.


SDS receives new orders worth SEK 1.3 million

SDS has received two orders, for a total value of SEK 1.3 million, from an existing customer who is one of the leading mobile operators in the Bahamas. The orders are for software features that add new capacity to the existing operational critical platform. Delivery can be carried out by SDS remotely.SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av delårsrapport

SDS kallar till en livesänd pressträff onsdag 22 april klockan 16.00. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson gå igenom bolagets delårsrapport för årets första kvartal, samt berätta om bolagets utveckling framåt.
SDS erhåller beställningar från tre av sina befintliga kunder till ett värde av 6 MSEK

SDS har mottagit tre beställningar, till ett sammanlagt värde av ca 6 MSEK, från befintliga kunder, som är två av de ledande mobiloperatörerna i Mellanöstern samt den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland). Kunderna har beställt förbättringar av olika delar av SDS produkterbjudande.


SDS receives orders from three existing customers worth SEK 6 million

SDS has received three new orders, with a total value of approximately SEK 6 million, from existing customers. Two of these customers are leading mobile operators in the Middle East and the third is the leading operator in Eswatini (formerly Swaziland). These customers have ordered various upgrades for their existing SDS platforms.


Seamless Distribution Systems (SDS) erhåller en ny order på 2,5 miljoner SEK från en mobiloperatör på den största marknaden i Mellanöstern

Ordern, som uppgår till 2,5 miljoner SEK, erhölls från en kund till eServGlobal, som förvärvades av SDS i juli förra året, och är ett tillägg till den order som mottogs i oktober förra året.


Seamless Distribution Systems (SDS) has received a new order of 2.5 million SEK from a mobile operator in the largest market in the Middle East.

The order, valued at 2.5 million SEK, was received from a customer of eServGlobal, which was acquired by SDS in July last year, and is an addition to the order that was received in October last year.


SDS ger lägesrapport med anledning av Covid-19

På grund av den globala smittspridningen av Coronaviruset och rådande marknadsläge meddelar SDS en lägesrapport om hur Bolaget ser på marknaden och verksamheten.


Seamless Distribution Systems releases progress report on COVID-19 situation

Due to the global spread of the coronavirus (COVID-19) and the current market situation, Seamless Distribution Systems (SDS) issues a progress report on how the company views the market and its operations.


SDS erhåller nya order till ett värde av 1,7 MSEK

SDS har fått två order, till ett sammanlagt värde av 1,7 MSEK, från befintliga kunder som är de ledande mobiloperatörerna i Elfenbenskusten och Kongo. Ordern täcker mjukvarufunktioner som lägger till nya kapaciteter till befintliga operativa kritiska plattformar, vilket underlättar digital distribution av påladdning av förbetalda kontantkort. Leveransen kan utföras av SDS på distans, tack vare en standardiserad och modulär programvaruplattform som gör det möjligt för SDS-experter att arbeta och stödja kunder via internetanslutningar.


SDS receives orders worth SEK 1.7 million

SDS has received two orders, of a combined value of SEK 1.7 million, from existing customers who are the leading mobile operators in Ivory Coast and Congo. The orders cover software functionality that adds new capabilities to the existing operational business critical platforms, which facilitates the digital distribution of prepaid recharge value. The delivery can be executed by SDS remotely, thanks to a standardized and modular software platform which allows SDS experts to work and support customers via internet connections.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted