Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Oktober - december

 • Total omsättning uppgick till 15,3 (25,2) MSEK, en minskning med 39% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,8 (7,7) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (30,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (0,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (0,01) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,1 (-1,7) MSEK

Januari - december

 • Total omsättning uppgick till 76,1 (97,2) MSEK, en minskning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,5 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 11,0 (32,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 14,5% (33,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (25,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (50,19) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK

VD-kommentar

"Som nygammal vd för SDS är det med god insikt och stor respekt jag åter tar på mig ledartröjan. Jag är övertygad att mina åtta års erfarenhet med Seamless och SDS ska tjäna bolaget och våra kunder väl. Jag har sett Seamless växa från det lilla svenska IT-bolaget med internationella ambitioner till dagens SDS med huvuddelen av medarbetarna nära våra kunder i Afrika, Asien och Mellanöstern. SDS är idag ett multikulturellt, internationellt bolag med en imponerande kapacitet och kompetens på våra marknader.

Vi har sett ett försäljnings- och resultatmässigt svagt 2017. Efter separationen från tidigare ägaren Invuo har vi fått lägga mycket tid på att skapa ordning och reda i bolaget och framför allt i den indiska verksamheten där bristfällig redovisning resulterade i att vi fick ta uppstädningskostnader på drygt 2 MSEK i fjärde kvartalet. Vi har nu ny ekonomipersonal på plats för att säkerställa kvaliteten i redovisningen framåt. Ingen är nöjd med årets utfall, men vår energi och revanschlust är obruten och jag ser framtiden an med tillförsikt.

Våra kunder ger oss fortsatt förtroende med ökade återkommande intäkter och köp av våra nya produkter, till exempel inom mikrokrediter. Hårt arbete under det gångna året har resulterat i ett stort antal potentiella affärer, vilka dock inte har kommit till avslut i den takt vi förväntade oss. Samtidigt har vi inte sett några affärer gå om intet, utan kundernas investeringsbeslut har skjutits framåt över årsskiftet. Tidsspannet för säljkampanjer mot nya stora kunder är ofta flera år, från första kontakt till avslut. Vår orderpotential är god, men svår att kontrollera i tid. Efter ett svagt 2017 ser jag mot denna bakgrund fram mot ett framgångsrikt 2018"

- Tommy Eriksson, VD Seamless Distribution Systems AB

För fullständig rapport se bifogad fil.

2018-02-13

För ytterligare information, kontakta:
Lars Kevsjö, CFO
Lars.kevsjo@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Oktober - december

 • Total omsättning uppgick till 15,3 (25,2) MSEK, en minskning med 39% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,8 (7,7) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (30,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (0,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (0,01) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,1 (-1,7) MSEK

Januari - december

 • Total omsättning uppgick till 76,1 (97,2) MSEK, en minskning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,5 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 11,0 (32,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 14,5% (33,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (25,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (50,19) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK

VD-kommentar

"Som nygammal vd för SDS är det med god insikt och stor respekt jag åter tar på mig ledartröjan. Jag är övertygad att mina åtta års erfarenhet med Seamless och SDS ska tjäna bolaget och våra kunder väl. Jag har sett Seamless växa från det lilla svenska IT-bolaget med internationella ambitioner till dagens SDS med huvuddelen av medarbetarna nära våra kunder i Afrika, Asien och Mellanöstern. SDS är idag ett multikulturellt, internationellt bolag med en imponerande kapacitet och kompetens på våra marknader.

Vi har sett ett försäljnings- och resultatmässigt svagt 2017. Efter separationen från tidigare ägaren Invuo har vi fått lägga mycket tid på att skapa ordning och reda i bolaget och framför allt i den indiska verksamheten där bristfällig redovisning resulterade i att vi fick ta uppstädningskostnader på drygt 2 MSEK i fjärde kvartalet. Vi har nu ny ekonomipersonal på plats för att säkerställa kvaliteten i redovisningen framåt. Ingen är nöjd med årets utfall, men vår energi och revanschlust är obruten och jag ser framtiden an med tillförsikt.

Våra kunder ger oss fortsatt förtroende med ökade återkommande intäkter och köp av våra nya produkter, till exempel inom mikrokrediter. Hårt arbete under det gångna året har resulterat i ett stort antal potentiella affärer, vilka dock inte har kommit till avslut i den takt vi förväntade oss. Samtidigt har vi inte sett några affärer gå om intet, utan kundernas investeringsbeslut har skjutits framåt över årsskiftet. Tidsspannet för säljkampanjer mot nya stora kunder är ofta flera år, från första kontakt till avslut. Vår orderpotential är god, men svår att kontrollera i tid. Efter ett svagt 2017 ser jag mot denna bakgrund fram mot ett framgångsrikt 2018"

- Tommy Eriksson, VD Seamless Distribution Systems AB

För fullständig rapport se bifogad fil.

2018-02-13

För ytterligare information, kontakta:
Lars Kevsjö, CFO
Lars.kevsjo@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Oktober - december

 • Total omsättning uppgick till 15,3 (25,2) MSEK, en minskning med 39% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,8 (7,7) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (30,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (0,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (0,01) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,1 (-1,7) MSEK

Januari - december

 • Total omsättning uppgick till 76,1 (97,2) MSEK, en minskning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,5 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 11,0 (32,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 14,5% (33,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (25,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (50,19) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK

Interim report for the period January 1 - December 31, 2017

October - December

 • Total revenue amounted to MSEK 15.3 (25.2), a decrease of 39% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 1.1 (-0.1)
 • EBITDA result amounted to MSEK -3.8 (7.7)
 • EBITDA margin amounted to -24.8% (30.7%)
 • Profit after tax amounted to MSEK -6.3 (0.4)
 • Profit per share amounted to SEK -0.91 (0.01)
 • Total cash flow amounted to MSEK -2.1 (-1.7)

January - December

 • Total revenue amounted to MSEK 76.1 (97.2), a decrease of 22% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 5.5 (0.8)
 • EBITDA result amounted to MSEK 11.0 (32.8)
 • EBITDA margin amounted to 14.5% (33.7)
 • Profit after tax amounted to MSEK -1.7 (25.1)
 • Profit per share amounted to SEK -0.27 (50.19)
 • Total cash flow amounted to MSEK 0.3 (-0.6)

SDS tjänst för mikrokrediter lanserade i samarbete med afrikanska mobiloperatörer

SDS har tecknat avtal med tre afrikanska mobiloperatörer för leverans av den nya tjänsten mikrokrediter. Tjänsten testades och utvärderades av kunderna under hösten och har nu gått i produktion hos de första kunderna.


SDS får ny order från afrikansk mobiloperatör

En afrikansk mobiloperatör och en av SDS större kunder har tecknat en ny order för leverans av programvara och tjänster till ett värde av motsvarande över 3 miljoner kronor.
Debt is reduced by Sek15m


Kommuniké från extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems den 27 november 2017

Vid Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") extra bolagsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslaget beslut, följande:


Communication from the Extraordinary General Meeting in Seamless Distribution Systems AB (publ) on November 27, 2017

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders in Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or "Company") in Stockholm today, as proposed by the shareholders, the following resolution was resolved:


Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet, juli - september

 • Totalomsättning uppgick till 20,4 (27,5) MSEK, en minskning med 26% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 4,3 (9,9) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,1% (36,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (9,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (19,68) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 5,1 (10,4) MSEK

Nio månader, januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,8 (72,0) MSEK, en minskning med 16% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,9) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,8 (25,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24,4% (35,2%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (24,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (49,31) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 11,1 (24,2) MSEK

Interim report for the period January 1 - September 30, 2017

Third quarter, July - September

 • Total revenue amounted to MSEK 20.4 (27.5), a decrease of 26% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 4.4 (0.8)
 • EBITDA result amounted to MSEK 4.3 (9.9)
 • EBITDA margin amounted to 21.1% (36.1%)
 • Profit after tax amounted to MSEK 0.7 (9.8)
 • Profit per share amounted to SEK 0.10 (19.68)
 • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 5.1 (10.4)

Nine months, January - September

 • Total revenue amounted to MSEK 60,8 (72,0), a decrease of 16% compared to the same period last year
 • Other revenue amounted to MSEK 4.4 (0.9)
 • EBITDA result amounted to MSEK 14.8 (25.1)
 • EBITDA margin amounted to 24.4% (35.2)
 • Profit after tax amounted to MSEK 4.5 (24.7)
 • Profit per share amounted to SEK 0.95 (49.31)
 • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 11.1 (24.2)

Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562 ("Bolaget" eller "SDS"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.


Notice of extraordinary general meeting of Seamless Distribution Systems

The shareholders of Seamless Distribution Systems AB, organization number 556979-4562 ("Company" or "SDS"), are hereby invited to the Extraordinary General Meeting Monday 27 November, 2017 at 11.00 a.m. at the Company's headquarters, Vasagatan 7, Stockholm, Sweden.


SDS förstärker koncernledningen med mångåriga medarbetare

SDS stärker sin ledningsgrupp genom att utöka koncernledningen med posterna kommersiell chef, produktchef och chef för affärslösningar.


SDS strengthens the executive management with long-standing co-workers

SDS strengthens its capacity by expanding the executive management with the positions of Chief Commercial Officer, Chief Product Officer and Head of Business Solutions.


Seamless Distribution Systems valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut på Seamless Distribution Systems AB:s (SDS) årsstämma den 24 maj 2017 ska SDS valberedning inför årsstämman 2018 bestå av representanter för de per 1 augusti 2017 tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden.


Seamless Distribution Systems Nomination Committee for AGM 2018

In accordance with the decision of Seamless Distribution Systems AB (SDS) Annual General Meeting (AGM) on May 24, 2017 the SDS nomination committee for the AGM 2018 shall consist of representatives of the three largest shareholders or owner groups according to the Euroclear Sweden's share register per August 1, 2017, and the chairperson of the board.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: