Delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,9 (25,6) MSEK, en minskning med 34 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden blev 1,3 (9,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt blev -1,2 (9,1) MSEK.
 • Resultat per aktie blev -0,20 (18,21) SEK.
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 0,7 (8,7) MSEK.

VD-kommentar 

"Vi är glada att inleda en resa som ett självständigt företag tillsammans med våra nya aktieägare. Vi kommer att se till att vi inleder en transparent, ordnad, stabil och hållbar färd. SDS är närvarande på växande marknader, väl positionerade i kärnan av våra kunders verksamhet. Vi har en solid mjukvaruplattform och stabila finanser som en sund bas för tillväxt, och vår skalbara affärsmodell tillåter oss att utnyttja möjligheter som uppstår. Att bli ett börsnoterat företag innebär ett stort ansvar. Vi välkomnar våra nya aktieägare och för att skapa värde för alla våra intressenter. Denna kvartalsrapport är den sista som beskriver SDS situation som helägt dotterbolag i SDAB- koncernen. Från och med nästa kvartalsrapport berättas historien om SDS som enskilt bolag som vi inleder idag. Vi har intressanta tillväxtmöjligheter framöver och alla chanser att lyckas. Jag välkomnar er med på färden!"
- Albin Rännar, VD Seamless Distribution Systems AB

Rapporten i sin helhet bifogas.

2017-08-10

För ytterligare information, kontakta: 
Albin Rännar, VD
albin.rannar@seamless.se
+46 70 444 52 52

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl. 08.50 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Seamless Distribution Systems AB kompletterande uppgifter om nyemission

Detta pressmeddelande är en komplettering till morgonens pressmeddelande.


Seamless Distribution Systems AB kommer genomföra en riktad nyemission om 7 miljoner kronor

Styrelsen i Seamless Distribution Systems AB har idag fattat beslut, villkorat av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission om 7 miljoner kr till huvudsakligen externa investerare men även delar av ledning och styrelse.


Kommuniké från årsstämma i Seamless Distribution Systems

Stockholm - Vid årsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ) den 25 april 2018 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.seamless.se.


Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2018

Januari - mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,2 (23,5) MSEK, en minskning med 48 % jämfört med samma kvartal föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,0 (8,0) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (33,9%).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (6,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (8,31) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -1,4 (3,3) MSEK.


SDS publicerar årsredovisning för 2017

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag publicerat årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på SDS hemsida www.sds.seamless.se.


Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution Systems

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, 556979-4562, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl. 10:00. Årsstämman kommer att hållas hos Wistrand Advokatbyrå med adress Regeringsgatan 65, 7 tr i Stockholm.


Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Oktober - december

 • Total omsättning uppgick till 15,3 (25,2) MSEK, en minskning med 39% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,8 (7,7) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (30,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (0,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (0,01) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,1 (-1,7) MSEK

Januari - december

 • Total omsättning uppgick till 76,1 (97,2) MSEK, en minskning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,5 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 11,0 (32,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 14,5% (33,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (25,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (50,19) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK

Interim report for the period January 1 - December 31, 2017

October - December

 • Total revenue amounted to MSEK 15.3 (25.2), a decrease of 39% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 1.1 (-0.1)
 • EBITDA result amounted to MSEK -3.8 (7.7)
 • EBITDA margin amounted to -24.8% (30.7%)
 • Profit after tax amounted to MSEK -6.3 (0.4)
 • Profit per share amounted to SEK -0.91 (0.01)
 • Total cash flow amounted to MSEK -2.1 (-1.7)

January - December

 • Total revenue amounted to MSEK 76.1 (97.2), a decrease of 22% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 5.5 (0.8)
 • EBITDA result amounted to MSEK 11.0 (32.8)
 • EBITDA margin amounted to 14.5% (33.7)
 • Profit after tax amounted to MSEK -1.7 (25.1)
 • Profit per share amounted to SEK -0.27 (50.19)
 • Total cash flow amounted to MSEK 0.3 (-0.6)

SDS tjänst för mikrokrediter lanserade i samarbete med afrikanska mobiloperatörer

SDS har tecknat avtal med tre afrikanska mobiloperatörer för leverans av den nya tjänsten mikrokrediter. Tjänsten testades och utvärderades av kunderna under hösten och har nu gått i produktion hos de första kunderna.


SDS får ny order från afrikansk mobiloperatör

En afrikansk mobiloperatör och en av SDS större kunder har tecknat en ny order för leverans av programvara och tjänster till ett värde av motsvarande över 3 miljoner kronor.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: