Debt is reduced by Sek15m

Invuo Technologies AB ("Invuo") and Seamless Distribution Systems AB ("SDS") has agreed to a write down of SDS' debt to Invou with an amount of Sek15m. SDS's outstanding debt to Invuo will then be reduced from Sek50m to Sek35m. As part of the agreement, the interest rate on the remaining loan provided to SDS by Invuo will be increased from 8 percent per annum to 10 percent per annum. The agreed transaction will be executed before December 31, 2017. 

December 29, 2017

For more information please contact:
Gunnar Jardelöv, chairman
+4 6 708 34 81 48.

This information is information that Seamless Distribution AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. Submitted for publication December 29, 2017 at 08:50 CET.

About SDS
SDS is a Swedish software company with solutions for electronic distribution of services to private consumers through mobile operators in emerging markets. The company offers its corporate customers a comprehensive solution for digital transactions. The company has customers in 28 markets that reach over 200 million mobile consumers through more than 675,000 retailers. SDS has approximately 140 employees in Sweden, Belgium, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, India, Ecuador and the United Arab Emirates.
 
With over 16 years of experience, SDS focuses on high customer satisfaction and effective development. SDS manages over 5.3 billion transactions annually and enables the growing population of emerging markets to become part of the mobile revolution.
 
SDS shares are listed on NASDAQ OMX First North Premier.
 
The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, telephone number +46 8 5030 1550.

Seamless Distribution Systems (SDS) erhåller en ny order på 2,5 miljoner SEK från en mobiloperatör på den största marknaden i Mellanöstern

Ordern, som uppgår till 2,5 miljoner SEK, erhölls från en kund till eServGlobal, som förvärvades av SDS i juli förra året, och är ett tillägg till den order som mottogs i oktober förra året.


Seamless Distribution Systems (SDS) has received a new order of 2.5 million SEK from a mobile operator in the largest market in the Middle East.

The order, valued at 2.5 million SEK, was received from a customer of eServGlobal, which was acquired by SDS in July last year, and is an addition to the order that was received in October last year.


SDS ger lägesrapport med anledning av Covid-19

På grund av den globala smittspridningen av Coronaviruset och rådande marknadsläge meddelar SDS en lägesrapport om hur Bolaget ser på marknaden och verksamheten.


Seamless Distribution Systems releases progress report on COVID-19 situation

Due to the global spread of the coronavirus (COVID-19) and the current market situation, Seamless Distribution Systems (SDS) issues a progress report on how the company views the market and its operations.


SDS erhåller nya order till ett värde av 1,7 MSEK

SDS har fått två order, till ett sammanlagt värde av 1,7 MSEK, från befintliga kunder som är de ledande mobiloperatörerna i Elfenbenskusten och Kongo. Ordern täcker mjukvarufunktioner som lägger till nya kapaciteter till befintliga operativa kritiska plattformar, vilket underlättar digital distribution av påladdning av förbetalda kontantkort. Leveransen kan utföras av SDS på distans, tack vare en standardiserad och modulär programvaruplattform som gör det möjligt för SDS-experter att arbeta och stödja kunder via internetanslutningar.


SDS receives orders worth SEK 1.7 million

SDS has received two orders, of a combined value of SEK 1.7 million, from existing customers who are the leading mobile operators in Ivory Coast and Congo. The orders cover software functionality that adds new capabilities to the existing operational business critical platforms, which facilitates the digital distribution of prepaid recharge value. The delivery can be executed by SDS remotely, thanks to a standardized and modular software platform which allows SDS experts to work and support customers via internet connections.SDS kvittningsemission fulltecknad

SDS har genomfört den planerade kvittningsemissionen med full teckning och konverterar 19,7 MSEK till aktier. Bolaget minskar på så sätt sina lån med 19,7 MSEK, vilket öppnar upp för ytterligare satsningar för SDS tillväxtstrategi.
SDS erhåller order för uppgradering av en affärskritisk plattform i Guinea i Västafrika vard 2,3 miljoner SEK

SDS har fatt en order fran en av Guineas storsta mobiloperatorer. Ordern innefattar hårdvara och tjänster till ett värde av 2,3 MSEK. Operatören beställer plattformen under pågående COVID-19 utbrott för att förstärka och modernisera sin affärskritiska plattform för påfyllning av kontantkort.


SDS receives an order to upgrade business-critical platform in Guinea,West Africa worth SEK 2.3 million

SDS has received an order from one of Guinea's largest mobile operators. The order includes hardware and services worth SEK 2.3 million. The platform has been ordered during the ongoing COVID-19 outbreak to strengthen and modernize its business-critical platform for refilling prepaid cards.


Korrigering! - Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

(Korrigering av totalt antal aktier i tabellen nedan i pressmeddelandet, texten i den bifogade kallelsen är korrekt)

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum "Torekov" på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum "Torekov" på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär