Delårsrapport Januari - september 2017

Fortsatt fokus på lönsamhetsförbättringar

Saxlund lägger fortsatt stor kraft och fokus på det tidigare kommunicerade kostnadsbesparingsprogram som initierades under kvartalet. Kostnadsbesparingarna uppgår sammanlagt till 36 000 KSEK på årsbasis, tillsammans med avvecklandet av Envipower, vilket kommer att lyfta lönsamheten väsentligt under 2018.

  • Justerat rörelseresultat för juli-sep för kvarvarande verksamhet uppgår till -2 101 (-3 080) KSEK.
  • Justerat rörelseresultat för jan-sep för kvarvarande verksamhet uppgår till -13 651 (-13 253) KSEK.

Ny hemsida lanseras

Saxlund Group AB har lanserat en ny hemsida, www.saxlund.se. Sidan finns tillgänglig från idag tisdag den 5 september 2017.


Ny CFO presenteras


Kostnadsbesparing påbörjas - avtal med vice VD/ CFO avbryts

Joakim Lindén har genom eget bolag på konsultbasis verkat som viceVD/ CFO i Saxlund Group AB sedan 1 september, 2016. Saxlund Group AB och Joakim Lindén har nu, som en del av besparingsprogrammet i Saxlund Group AB som har presenterats tidigare idag, kommit överens om att detta avtal avslutas den 25 augusti 2017. Avtalet avslutas utan ytterligare kostnad för Saxlund Group AB. Joakim Lindén kommer medverka till att avslutet ska ske så smidigt som möjligt.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Inledning

Under det andra kvartalet 2017 har moderbolaget ändrat namn från Pilum AB (publ) till Saxlund Group AB (publ). I denna delårsrapport benämns båda dessa bolag med det nya namnet Saxlund Group även för tidigare perioder då bolaget hette Pilum.

  • Avsevärt bättre rörelseresultat för kvartalet, -4 728 KSEK (inklusive nedan nämnda projektförluster på -6 503 KSEK), än under första kvartalet 2017, -8 477 KSEK.
  • Gammalt Pilum-projekt drar ner resultatet för kvartalet med 6 502 KSEK
  • Fokus på lönsamhetsförbättringar under kvartal tre 2017 - verksamheten i dotterbolaget Envipower AB avvecklas och bolaget försätts i konkurs.
  • Stort kostnadsreduceringsprogram initieras - innebär 30 000 KSEK i minskade kostnader i årstakt.

Fortsatt lönsamhetsförbättring i fokus. Verksamheten i det tidigare Pilum-bolaget Envipower AB avvecklas genom att försättas i konkurs

Energi- och miljöteknikkoncernen Saxlund Group AB tar krafttag för att förbättra lönsamheten i och med att styrelse har beslutat om att avveckla verksamheten genom att försätta svenska dotterbolaget Envipower AB i konkurs. Konkursansökan har lämnats in till Borås tingsrätt idag fredag den 25 augusti 2017.


Pilum AB: Namnändring genomförd till Saxlund Group AB

Pilum AB har nu genomfört namnändring till Saxlund Group AB i enlighet med de beslut som fattades på bolagets stämma den 4 maj 2017. Det nya namnet gäller från och med den 30 juni 2017.


Pilum u.ä.t. Saxlund Group företrädesemission genomförd

Pilum AB u.ä.t. Saxlund Group AB ("Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 4 maj 2017. Teckningstiden löpte under perioden 22 maj - 8 juni 2017. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och tillför Bolaget cirka 64 MSEK före emissionskostnader.


Pilum AB u.ä.t Saxlund Group AB: dotterbolag i England tecknar två nya kontrakt till värde av ca 1 MEUR

Energi- och miljöteknikkoncernen Pilums (u.ä.t Saxlund Group) engelska dotterbolag Saxlund International Ltd har den 31 maj 2017 tecknat två stycken kontrakt till anläggningar i västra England. Totala kontraktsvärdet är ca 1 MEUR och det är Saxlunds materialhanteringsutrustning i form av stångmatningsgolv som ska levereras.


Pilum AB u.n.ä Saxlund Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Styrelsen för Pilum AB u.n.ä. Saxlund Group AB ("Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: