Real Holdings emissionsprospekt offentliggörs, teckningstiden inleds den 20 november

Real Holding offentliggör prospekten för sina två emissioner


Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås är framflyttat för att minska upplåningskostnaden i affären

Real Holding i Sverige AB (publ) har den 31 oktober kommit överens med säljaren, Erik Hemberg Fastigheter AB, om att skjuta på tillträdet av fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3, till den 1:a februari 2018 då bolagets möjligheter för billigare upplåning ökar avsevärt efter det att de två aviserade emissionerna är genomförda.


Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid

Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB.


Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar

Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier, dels en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman som hölls den 13 oktober godkände enhälligt styrelsens förslag.


Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober.


Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding

Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige

Stämman beslutade att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget genomför även en riktad emission till samtliga aktieägare av preferensaktier av serie PREF1 där en preferensaktieägarna erbjuds konvertera sina preferensaktier till stamaktier av serie B. Företrädesemissionen kommer att stärka såväl Bolagets rörelsekapital som Bolagets balansräkning. Det erbjudna inlösenförfarandet avseende Bolagets preferensaktier kommer utgöra en förstärkning av det egna kapitalet samt förstärka Bolagets soliditet och därmed skapa förutsättningar för betydande reduktioner av Bolagets idag alltför höga finansieringskostnader.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 oktober 2017 klockan 15.00 i Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm i syfte att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget genomför även en riktad emission till samtliga aktieägare av preferensaktier av serie PREF1 där en preferensaktieägarna erbjuds konvertera sina preferensaktier till stamaktier av serie B.


Ny VD i Real Holding i Sverige

Anna Weiner Jiffer tillträder som tillförordnad VD i Real Holding i Sverige AB (publ) fr.o.m. dagens datum. Anna har en gedigen fastighetskompetens och en väldokumenterad affärsutvecklings-bakgrund, både i och utanför fastighetsbranschen. Hon har bland annat haft det globala affärsansvaret inom två olika affärsområden inom IKEA under fem år, varit styrelseledamot i Kungsleden under drygt fyra år samt genomfört flera framgångsrika "turn-arounds" i mindre bolag. Anna är styrelseledamot i Real Holding I Sverige AB (publ) samt i Railcare Group AB (publ) och styrelseordförande i HållbarTillväxt AB.


Kvartalsrapport för Real Holding i Sverige 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet i korthet (jämförelse med samma period 2016 inom parentes)

  • Hyresintäkterna ökade till 8,2 MSEK (4,8 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-1,0 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -76,8 MSEK (3,9 MSEK). Förlusten beror huvudsakligen på att Hägglundsfastigheterna hanterats i bokföringen som om den hade avyttrats och till en värdering som är väsentligt lägre jämfört med det tidigare bokförda värdet.
  • Nettoresultatet per aktie uppgick till -4,81 SEK (0,33 SEK) och nettoresultatet per genomsnittligt antal aktier uppgick till -5,26 SEK (0,33 SEK).
  • Eget kapital uppgick till 46,8 MSEK (88,4 MSEK), motsvarande 2,93 SEK per aktie (7,52 SEK) samt 3,20 SEK per genomsnittligt antal aktier (7,56 SEK).
  • Värdet på Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 238,2 MSEK (246,6 MSEK).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: