Kraftigt ökat antal ägare i Real Holding

I samband med de två senaste kvartalsrapporterna har styrelsen för Real Holding i Sverige AB (publ) noterat att både intresset för bolaget samt antalet aktieägare ökat kraftigt. Detta tillsammans med en allt större handel i bolagets stamaktie har lett till att styrelsen fattat beslutet om att avsluta den tjänst för likviditetsgaranti som tidigare tillhandhållits av Erik Penser Bank per 1 juli 2018.


Förnyat 10-årsavtal med Socialförvaltningen i Gislaved

Real Holding och Socialförvaltningen i Gislaveds kommun har kommit överens om att ingå ett nytt 10-årigt hyresavtal. Avtalet omfattar ca 2 100 m2 och har ett totalt hyresvärde om 18 MKR.


Ökad beläggning i Gislaved

Socialtjänsten i Gislaved utökar och förlänger sitt samarbete med Real Holding.


Bra fart på uthyrningen i Gislaved

De initiativ Real Holding tagit tillsammans med den nya förvaltaren har på kort tid genererat nya hyresavtal om totalt ca 1700 m2.


Kommuniké från årsstämma i Real Holding den 8 maj 2018

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under tisdagen den 8 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Ett viktigt kvartal för Real Holding

 

Kvartalet i korthet

 

 

Kvartalet i siffror                                                            

 

Jan-mar 2018

 

Jan-mar 2017

Nettoomsättning (Mkr)                                               

8,3

16,7

Hyresintäkterna för perioden (Mkr)                     

8,2

13,8

Driftnettot (Mkr)                                                             

4,9

7,1

Rörelseresultat (Mkr)                                                    

2,7

2,2

Resultat efter skatt (Mkr)                                            

23,0

1,4

Resultat per aktie, kr                                                   

0,10

0,10

Eget kapital per 31 mars 2018 (Mkr)                 

104,3

115,8

Eget kapital per aktie den 31 mars 2018, kr

0,47

8,31

Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars Mkr:                                                             

487,5

456,7

 

Företrädesemission i REAL Holding är nu slutregistrerad

Bolagsverket har den 17 april 2018 slutregistrerat den företrädesemission som Real Holding i Sverige AB (publ) genomförde omkring årsskiftet. Totalt emitterades 110 119 088 nya B-aktier och 55 059 544 teckningsoptioner.Gremio Fastigheter AB har ökat sitt ägande i Real Holding till 12%

Gremio Fastigheter AB började investera i Real Holding under 2017 och har i företrädesemissionen utökat sitt ägande ytterligare. Emissionen är formellt avslutad och den ligger för slutregistrering hos Bolagsverket varför den slutliga ägarlistan nu kommuniceras.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 15.00 i S9 på Sibyllegatan 9, i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: