Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2018

Perioden januari - september 2018

  • Koncernens intäkter uppgick till 40,6 MSEK (35,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till -191,2 MSEK (197,9).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 26,9 MSEK (197,9).
  • Resultatet före skatt blev -226,3 MSEK (158,7).
  • Resultat per stamaktie var -16,1 SEK (7,9).

Kvartalet juli - september 2018

  • Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (11,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till -237,0 MSEK (64,7).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -80,2 MSEK (66,0).
  • Resultatet före skatt blev -250,0 MSEK (51,2).
  • Resultat per stamaktie var -17,2 SEK (2,6).


Uppdatering från Prime Livings nytillträdda styrelse

Prime Livings helt nya styrelse som tillträdde per den 24 oktober, 2018, har sett över bolagets nuläge och påbörjat en åtgärdsplan för att säkerställa en hållbar affärsmodell tillsammans med bolagets nytillträdda ledning.Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 24 oktober 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Valberedningens förslag till styrelseledamöter inför Prime Livings extra Bolagsstämma den 24 oktober

Valberedningen föreslår inval av Peter Gustafson, Tobias Lennér, Mikael Wandt och Jonas Andersson till styrelsen i Prime Living AB (publ). Peter Gustafson föreslås bli styrelsens ordförande.


Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna till försäljning

Prime Living AB (publ.) har den 18 oktober beslutat att lägga ut fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna till försäljning. Fastigheten, som förvärvades 2015 omfattar en tomtyta på 5 156 m2. JLL Capital Markets har fått uppdraget att för Prime Livings räkning genomföra försäljningen.


Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 till försäljning

I Prime Livings fastighetsportfölj är Karlstad inte en ort där vi avser att fortsätta utveckla studentbostäder. Prime Living AB har därför beslutat att lägga ut fastigheten Karlstad Kornetten 2 i området Kronobergsparken till försäljning. Vi tror även att det finns aktörer som har bättre förutsättningar att nå en ekonomiskt effektivare förvaltning.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING AB (PUBL)

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 oktober 2018 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: