Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden

Prime Living AB (publ) fördjupar samarbetet med ett av AVICs dotterbolag, modultillverkaren Cube China. Ett nytt tioårigt avtal med ensamrätt för den europeiska marknaden har tecknats. Prime Living kallar till årsstämma den 19 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING AB (PUBL)
Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.


Prime Living emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 100 MSEK

Prime Living har emitterat ett säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper till juli 2017 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 9,00 procentenheter. Intresset från de nordiska investerarna var mycket starkt och emissionen övertecknades kraftigt.


Prime Living Bokslutskommuniké 2015

Resultat 2015 Jan-Dec

  • Hyresintäkterna uppgick till 21 840 TSEK
  • Driftsresultat uppgick till 16 708 TSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 150 493 TSEK
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 147 675 TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 167 203 TSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 134 043 TSEK


Prime Living kommer från 1 januari att inkluderas i Nasdaqs First North 25-index

Prime Living kommer från 1 januari att inkluderas i Nasdaqs FN25-index som omfattar de mest omsatta och största bolagen på First North.Delårsrapport 2015-01-01 - 2015-09-30

Delårsresultat    Jan-Sep
Hyresintäkterna uppgick till 14 054 TSEK
Driftsresultat uppgick till 11 173 TSEK
Rörelseresultat uppgick till 152 379 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till 150 073 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till 144 237 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 110 822 TSEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär