Delårsrapport januari - september

Vi har en hög debiteringsgrad och stabil prisnivå i konsultdelen av verksamheten och trots att nykundsförsäljningen av våra egna mjukvaruprodukter inte är på den nivå vi önskar ökar vi omsättningen och stärker marginalen jämfört med Q3 2019. Omsättningen har ökat med 4 % under kvartalet och vi har lyckats öka EBITA-marginalen från 7,5 % till 9 % jämfört med förra året.

Kvartalet juli - september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 52,2 mkr (50,2).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,7 mkr (3,8).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,0 % (7,5%).

· Resultat efter skatt blev 3,1 mkr (2,5).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,34 kr (0,27).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,4 mkr (5,3) vilket motsvarar 0,59 kr per aktie (0,57).

Niomånadersperioden januari - september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 182,8 mkr (174,6).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 19,4 mkr (17,8).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,6 % (10,2%).

· Resultat efter skatt blev 13,7 mkr (13,4).

· Vinst per aktie efter skatt blev 1,49 kr (1,46).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 21,8 mkr (21,5) vilket motsvarar 2,37 kr per aktie (2,34).

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 klockan 08:00.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00

Christer Johansson VD 073-078 80 40

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är 250 personer anställda i koncernen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted