KVARTALSRAPPORT Juli - september 2018

Kvartalet juli - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 mkr (39,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (2,0).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,9 % (5,0%).
 • Resultat efter skatt blev 3,3 mkr (1,0).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,35 kr (0,11).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,5 mkr (1,0) vilket motsvarar 0,49 kr per aktie (0,10).

Niomånadersperioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 162,6 mkr (142,4).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,2 mkr (11,4).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,6 % (8,0%).
 • Resultat efter skatt blev 11,9 mkr (6,7).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,30 kr (0,73).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 16,2 mkr (7,5) vilket motsvarar 1,81 kr per aktie (0,82).

VD har ordet

Vi har haft ett mycket starkt tredje kvartal med en omsättningsökning på 22 % och en ökning av rörelseresultatet med 140 %. Det gör att vi haft vårt bästa tredje kvartal någonsin! Semesteruttag påverkar konsultdelen av verksamheten negativt i detta kvartal men det har kompenserats av ökande produktförsäljning.

Ett kvartal dominerat av val

I nära 50 av Sveriges kommuner, bl a Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Åtvidaberg för att nämna några, användes vår SaaS-tjänst Kaskelot för att administrera valen i september. I de kommuner som använde Kaskelot finns cirka 2/3 av Sveriges hela valmanskår. För att administrationen av ett val ska fungera klanderfritt är kraven på tillgänglighet och säkerhet mycket höga. Både under tiden innan valet och på valdagen har vi haft en mycket hög incidentberedskap. Allt fungerade dock helt utan några som helst störningar. Vi är mycket stolta och glada att vi kunnat bidra till att underlätta Valnämndernas viktiga arbete med att genomföra valet. Nästa ordinarie val är till Europaparlamentet i maj 2019 och vi hoppas att ännu fler kommuner valt Kaskelot som stöd till dess.

Vi bygger vidare med Omnia

Under namnet Omnia har vi samlat våra produkter för att skapa ett modernt, effektivt, digitaliserat arbetsliv. Volymen av den direkta produktdelen av affären och de konsultationer som är kopplade till affären växer stadigt och vi har nu över 160 kunder med tillsammans över en halv miljon användare. Merparten av kunderna finns i Skandinavien men användarna är utspridda globalt. Vi har under kvartalet gjort den första implementationen hos en kanadensisk kund som är en federal myndighet med 5 000 användare. En bra start på en ny geografisk marknad för Omnia! Framgången sporrar oss till att arbeta ännu hårdare med etableringen i Nordamerika.

En viktig del av vår strategi för nå ut till marknaden med Omnia är att skapa ett nätverk av utvalda partners. Vi tecknar just nu avtal med nya partners varje vecka till vårt partnerprogram. De investeringar vi gjort och gör börjar bära frukt i form av vunna affärer och ökande intäkter. Att skapa ett livskraftigt partnernätverk är prioriterat när det gäller internationell expansion men det utesluter inte egen närvaro på utvalda marknader.

Tillväxt i konsultaffären

Vi har en stark marknadsposition och det är en mycket god efterfrågan på den typ av högt kvalificerade konsulttjänster som vi erbjuder. Olika kunder har olika behov och preferenser för hur de vill att leveransen ska vara utformad. Vi driver projekt och ingår åtaganden med helhetsansvar för leveransen såväl som vi erbjuder kompetensteam eller enskilda specialister som resurser. Projekt och åtaganden är ofta kopplade till de produkter vi utvecklat. Tillväxten i konsultaffären har varit i linje med våra förväntningar och ligger på knappt 10 % hittills i år.

Christer Johansson
Verkställande direktör

Kommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport oktober - december 2018 samt bokslutskommuniké för helåret 2018: 21 februari 2019.

Delårsrapport januari - mars 2019: 7 maj 2019.

Prelimärt datum för årsstämma 7 maj 2019.

Stockholm den 26 oktober 2018

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 klockan 08:00.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.

Bolagets årsredovisning för 2017 samt tidigare offentliggjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Precio Fishbone gratulerar Malmö Stad till utmärkelsen Digital Workplace of the Year Award 2020

Precio Fishbone och teamet runt Omnia säger ett stort grattis till vår kund Malmö stad för att man belönats med utmärkelsen Digital Workplace of the Year Awards for User Engagement.

Utmärkelsen Digital Workplace of the Year delas ut av Digital Workplace Group och Simpler Media Group, utgivare av CMSWIre, och bland tidigare vinnare hittar vi bland annat American Express, Liberty Mutual Insurance och BNY Mellon.Precio Fishbone lämnar rapport för januari - juni 2020

Inför kvartalet var osäkerheten stor och vi befarade att påverkan från covid-19 skulle vara kraftig. Våra farhågor har lyckligtvis inte besannats utan påverkan har varit begränsad, hittills är bäst att lägga till för det är fortsatt osäkert hur mycket vi kan komma att påverkas. Nykundsförsäljning och uppstart av större projekt är det som påverkats mest. Det gäller främst våra produkter och särskilt utanför de marknader där vi har lokal närvaro. Lättnader i reserestriktioner kommer att förbättra våra möjligheter men vi kommer ha fortsatt tufft under hösten med nykundsförsäljning.Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Tisdagen den 9 juni 2020 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:Delårsrapport januari - mars 2020

Under 2020 års första kvartal har vi haft en omsättningsökning på nära 8 % och ett EBITA-resultat i nivå med förra årets första kvartal. Kvartalet har påverkats av covid-19 pandemin under slutet av perioden men i begränsad omfattning. Påverkan kommer vara större under kommande kvartal men slår mycket olika mot olika delar av vår verksamhet.


Kallelse till årsstämma

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted