Delårsrapport januari - juni 2017

Kvartalet april - juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,0 mkr (52,4).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (4,8).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,4 % (9,1 %).
 • Resultat efter skatt blev 2,4 mkr (3,6).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,38 kr (0,51).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,9 mkr (4,1) vilket motsvarar 0,20 kr per aktie (0,45).
 • Utdelning om 1,15 kr per aktie har verkställts.
 • Styrelsen omvald på årsstämman 10 maj.
 • Slutlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av aktier i Fishbone Systems erlagd med 1,2 mkr.

Delåret januari - juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 102,7 mkr (99,1).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 9,4 mkr (7,7).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,2 % (7,8 %).
 • Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (5,8).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,87 kr (0,82).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,5 mkr (6,1) vilket motsvarar 0,71 kr per aktie (0,66).

Precio Fishbone är vinnare i SCB:s ramavtalsupphandling

IT-företaget Precio Fishbone är en av vinnarna i Statistiska Centralbyråns ramavtalsupphandling "Ramavtal för IT-konsulter".


Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 10 maj 2017.


Delårsrapport januari - mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,7 mkr (46,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,6 mkr (3,0).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,0 % (6,4 %).
 • Resultat efter skatt blev 3,3 mkr (2,1).
 • Vinst per aktie före skatt blev 0,49 kr (0,31).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,36 kr (0,23).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,7 mkr (1,9) vilket motsvarar 0,51 kr per aktie (0,21).
 • Föreslagen utdelning till årsstämman 1,15 kr (1,15) per aktie. 

Slutlig likvid för förvärvet av Fishbone Systems har betalats

Den 23 januari 2015 meddelade Precio Systemutveckling AB (publ) (*) i en pressrelease att bolaget går samman med Fishbone Systems AB (**).Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Bokslutskommuniké Januari - december 2016

Kvartalet oktober - december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,8 mkr (52,6). 
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 5,3 mkr (5,2). 
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,0 % (9,8 %). 
 • Resultat efter skatt blev 3,6 mkr (3,9). 
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,54 kr (0,55). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (7,5) vilket motsvarar 0,76 kr per aktie (0,81).

Helåret januari - december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 191,2mkr (174,1). 
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 15,4 mkr (15,4). 
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 % (8,9 %). 
 • Resultat efter skatt blev 10,8 mkr (12,5). 
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,58 kr (1,74). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 15,2 mkr (15,4) vilket motsvarar 1,66 kr per aktie (1,71). 
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2016 besluta om en oförändrad utdelning om 1,15 kronor (1,15) per aktie.


Ny Certified Advisor från och med 1 december 2016 för Precio Fishbone

Precio Fishbone AB meddelar härmed att Consensus Asset Management AB frånträder uppdraget att vara bolagets Certified Advisor rörande listning av dess B-aktie på First North Premier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: