Omnia Intranet - högst rankat av alla intranätprodukter i global utvärdering

Precio Fishbones produkt Omnia Intranet kommer på första plats i marknadens största rankning av intranätprodukter för SharePoint och Office 365. Dessutom får produkten utmärkelsen Intranet Choice Europe.


KVARTALSRAPPORT juli - september 2017

Kvartalet juli - september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,7 mkr (39,2).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,0 mkr (2,4).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 5,0 % (6,1%).
 • Resultat efter skatt blev 1,0 mkr (1,5).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,17 kr (0,22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,0 mkr (2,2) vilket motsvarar 0,10 kr per aktie (0,24).
 • Kontor öppnat i Köpenhamn.

Delåret januari - september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 142,4 mkr (138,3).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 11,4 mkr (10,1).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,0 % (7,3 %).
 • Resultat efter skatt blev 6,6 mkr (7,2).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,04 kr (1,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,5 mkr (8,3) vilket motsvarar 0,82 kr per aktie (0,90).

Delårsrapport januari - juni 2017

Kvartalet april - juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,0 mkr (52,4).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (4,8).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,4 % (9,1 %).
 • Resultat efter skatt blev 2,4 mkr (3,6).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,38 kr (0,51).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,9 mkr (4,1) vilket motsvarar 0,20 kr per aktie (0,45).
 • Utdelning om 1,15 kr per aktie har verkställts.
 • Styrelsen omvald på årsstämman 10 maj.
 • Slutlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av aktier i Fishbone Systems erlagd med 1,2 mkr.

Delåret januari - juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 102,7 mkr (99,1).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 9,4 mkr (7,7).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,2 % (7,8 %).
 • Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (5,8).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,87 kr (0,82).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,5 mkr (6,1) vilket motsvarar 0,71 kr per aktie (0,66).

Precio Fishbone är vinnare i SCB:s ramavtalsupphandling

IT-företaget Precio Fishbone är en av vinnarna i Statistiska Centralbyråns ramavtalsupphandling "Ramavtal för IT-konsulter".


Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 10 maj 2017.


Delårsrapport januari - mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,7 mkr (46,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,6 mkr (3,0).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,0 % (6,4 %).
 • Resultat efter skatt blev 3,3 mkr (2,1).
 • Vinst per aktie före skatt blev 0,49 kr (0,31).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,36 kr (0,23).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,7 mkr (1,9) vilket motsvarar 0,51 kr per aktie (0,21).
 • Föreslagen utdelning till årsstämman 1,15 kr (1,15) per aktie. 

Slutlig likvid för förvärvet av Fishbone Systems har betalats

Den 23 januari 2015 meddelade Precio Systemutveckling AB (publ) (*) i en pressrelease att bolaget går samman med Fishbone Systems AB (**).Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Bokslutskommuniké Januari - december 2016

Kvartalet oktober - december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,8 mkr (52,6). 
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 5,3 mkr (5,2). 
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,0 % (9,8 %). 
 • Resultat efter skatt blev 3,6 mkr (3,9). 
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,54 kr (0,55). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (7,5) vilket motsvarar 0,76 kr per aktie (0,81).

Helåret januari - december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 191,2mkr (174,1). 
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 15,4 mkr (15,4). 
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 % (8,9 %). 
 • Resultat efter skatt blev 10,8 mkr (12,5). 
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,58 kr (1,74). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 15,2 mkr (15,4) vilket motsvarar 1,66 kr per aktie (1,71). 
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2016 besluta om en oförändrad utdelning om 1,15 kronor (1,15) per aktie.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: