PowerCell och Bosch undertecknar gemensamt utvecklings- och licensavtal avseende PowerCell S3

PowerCell och Robert Bosch GmbH har tecknat ett avtal avseende utveckling, produktion och försäljning av PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3 för fordonsbranschen. Avtalet omfattar en gemensam utveckling av S3 och en licens som ger Bosch exklusiv rättighet att tillverka och sälja den nya och förbättrade PowerCell S3 för användning i personbilar, lastbilar och bussar. 
Bosch betalar PowerCell 50 MEUR (ca 530 MSEK) för licensen samt en royalty för varje såld produkt.
De 50 MEUR kommer att ha en positiv resultatpåverkan under det andra kvartalet 2019.
"Genom det här samarbetet med Bosch kan vi uppnå ett kommersiellt genombrott inom fordonsindustrin som hade varit väldigt svårt att klara på egen hand", säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Det tyska bolaget Robert Bosch GmbH är världens enskilt största underleverantör till fordonsindustrin och utvecklar komponenter för bränslecellssystem för fordon. Bosch har sedan tidigare tagit emot leveranser av bränsleceller från PowerCell och i december förra året träffade de båda en avsiktsförklaring avseende ett gemensamt utvecklingsarbete gällande PowerCell S3 för fordonssegmentet. Det nu ingångna slutliga avtalet omfattar en gemensam utveckling av PowerCell S3 och ger Bosch en exklusiv, global rättighet att producera och sälja den gemensamt förbättrade versionen av PowerCells bränslecellsstack PowerCell S3 i bränslecellssystem för användning i personbilar, lastbilar och bussar under sju år räknat från produktionsstart. För rättigheterna betalar Bosch 50 MEUR (ca 530 MSEK) i ett engångsbelopp till PowerCell samt därutöver en royalty för varje såld produkt under avtalsperioden.

"Bosch har redan en stark position inom bränslecellsområdet och samarbetet med PowerCell gör den ännu starkare", säger Dr Stefan Hartung, ledamot av Bosch koncernledning och chef för affärsområdet Mobility Solutions. "Att kommersialisera teknologi är en av våra stora styrkor. Vi kommer nu att ta oss an uppgiften att utveckla den här marknaden med beslutsamhet."

Den nuvarande versionen av PowerCell S3 har en effekt på mellan 30 och 125 kW, körs på ren vätgas och är baserad på PEM-teknologi. PowerCell S3 har världsledande effekttäthet och är byggd på bipolära plattor tillverkade i stål för att kunna tåla och fungera under tuffa och varierande förhållanden.

PowerCell kommer att behålla rätten att kommersialisera S3 och den gemensamt utvecklade nya versionen av S3 för segment utanför fordonssegmentet såsom stationära och marina applikationer vilka inte omfattas av avtalet. Avtalet omfattar inte heller den bränslecellsstack som PowerCell utvecklar inom ramen för det tyska projektet Autostack Industrie, ASI, som delvis finansieras av den tyska staten och där PowerCell är en av partnerna tillsammans med de tyska tillverkarna BMW, Daimler, Ford och Volkswagen. Avtalet omfattar heller inte bränslecellsstacken PowerCell S2.

Genombrott

Bosch har utvecklings- och produktionsanläggningar i hela världen och har mycket stor erfarenhet av att skapa kostnadsfördelar genom storskalig produktion av teknologi.

"Det här avtalet ger oss en oöverträffad möjlighet att få utväxling på vår S3-teknologi inom fordonsindustrin samtidigt som det ger oss de nödvändiga resurserna för en framgångsrik expansion inom andra marknadssegment", säger Per Wassén, vd för PowerCell. "PowerCell har en tydlig mission - to save the planet - och genom det här samarbetet får vi den position på marknaden och de finansiella muskler vi behöver för att kunna fortsätta få kommersiell hävstång på vår spjutspetsteknologi."

Avgörande förändring

Fordonsindustrin står inför allt större krav vad det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Under det senaste året har EU infört nya och tuffa lagkrav för koldioxidutsläpp från personbilar, lätta lastbilar och kommersiella fordon som lastbilar och bussar. Kravet vad gäller lastbilar innebär att utsläppen måste minska med i genomsnitt 15 procent till 2025 och 30 procent till 2030.

"De här kraven kommer bara att gå att möta genom en ökad elektrifiering", säger Per Wassén. PowerCell kan med sin ledande bränslecellsteknologi spela en avgörande roll här och samarbetet med Bosch erbjuder oss en enastående möjlighet att bidra till den förändring som krävs."

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019, kl 08.30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Midroc New Technology åter ägare i PowerCell efter köp av aktier från Finindus

PowerCell Sweden AB (publ) har informerats om att dentidigare storägaren i PowerCell, Midroc NewTechnology AB, förvärvat 2 138 114aktier i PowerCell, motsvarande 4,1 procent av röster och kapital, från detbelgiska riskkapitalbolaget Finindus. Transaktionen innebär att Midroc NewTechnology åter är större ägare i bolaget samtidigt som Finindus minskar sittägande i PowerCell från 8,0 procent till 3,9 procent.


Robert Bosch GmbH köper Midroc New Technologys aktiepost i PowerCell Sweden AB

PowerCell Sweden AB (publ) (http://www.powercell.se) har informerats om att dettyska företaget Robert Bosch GmbH köpt samtliga Midroc New Technolgys aktier iPowerCell. Posten omfattar 5 848 531 aktier motsvarande 11,3 procent av rösteroch kapital i PowerCell.


Högre leveranser till Kina lyfte omsättningen i tredje kvartalet

PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det tredje kvartalet i år med 36procent, från 11 MSEK till 15 MSEK, jämfört med motsvarande period föregåendeår. Rörelseresultatet uppgick till -16,6 MSEK jämfört med -10,8 MSEK motsvarandeperiod föregående år.


PowerCell får ny uppföljande beställning på bränslecellsstackar från global fordonstillverkare

PowerCell Sweden AB (publ) (http://www.powercell.se) har fått en ny uppföljande order på S3 bränslecellsstackar för tester från en global fordonstillverkare.


Delårsrapport andra kvartalet 2019

Utvecklings- och licensavtalet som träffades med Robert Bosch GmbH i april, innebär att PowerCell Sweden AB redovisar ett rekordresultat för andra kvartalet 2019 med en rörelsevinst på 513 828 (-19 287) TSEK. Rensat för Bosch-avtalet och andra jämförelsestörande poster förbättrades rörelseresultatet från -19 837 till -16 713 TSEK.


Rättelse: Wuhan Tiger avropar ytterligare 10 bränslecellsstackar av modell S2

Rättelsen avser avsaknad av kontaktuppgifter till bolagets Certified Adviser

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en beställning på ytterligare 10 stycken PowerCell S2 bränslecellsstackar av det kinesiska företaget Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company Ltd. Avropet görs från den ursprungliga order som Wuhan Tiger lade i mars 2017 på bränslecellsstackar och bränslecellssystem. 
Leverans beräknas ske under det andra kvartalet i år.


Wuhan Tiger avropar ytterligare 10 bränslecellsstackar av modell S2

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en beställning på ytterligare 10 stycken PowerCell S2 bränslecellsstackar av det kinesiska företaget Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company Ltd. Avropet görs från den ursprungliga order som Wuhan Tiger lade i mars 2017 på bränslecellsstackar och bränslecellssystem. 
Leverans beräknas ske under det andra kvartalet i år.


Svagare ökning av försäljning under kvartal som i övrigt präglades av förhandlingar

Under det första kvartalet 2019 ökade PowerCell Sweden AB sin försäljning till9,2 MSEK jämfört med 7,8 MSEK motsvarande kvartal föregående år (+18%).
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -17,8 MSEK (-19,1). Försäljningsökningen under kvartalet är något svagare än trendlinjen.



Nikola Motors planerar inte använda PowerCells bränslecellsstackar vid kommande serieproduktion

PowerCell Sweden AB (publ) har fått information om att Nikola Motors inte planerar använda PowerCells bränslecellstackar när bolaget väl inleder serieproduktion av sina bränslecellsdrivna lastbilar. Orsaken är att PowerCell inte kunnat acceptera Nikolas villkor för fortsatt samarbete. "Testerna har fallit väl ut men då vi avvisat de föreslagna affärsvillkoren såsom fullständigt oacceptabla för PowerCell, har Nikola valt att avsluta samarbetet när det gäller serieproduktion", säger Per Wassén, vd för PowerCell.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär