Delårsrapport Q2 2020

Januari-juni 2020

  • Totala intäkter: 20 (28) mkr
  • Rörelseresultat: 0 (2) mkr
  • Nedskrivning Ripiano -31 (0) mkr
  • Periodens resultat: -30 (2) mkr
  • Resultat per aktie: -1,01 (0,07)

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Första halvåret 2020 var definitivt det svåraste på många år. Inte desto mindre kan jag meddela att trots vissa motgångar har Petrosibir överlevt, är stabilt och redo att utveckla tillgångarna. Glädjande nog har inga av bolagets anställda drabbats av COVID-19 och vi fortsätter att hålla situationen under noga uppsikt.

Som bekant drabbades världens oljebolag av kraftiga prisfall på olja i mars 2020 och Petrosibir utgjorde inget undantag. Tidvis i april var priserna 3-7 gånger lägre än i februari. Trots dessa svåra förhållanden lyckades vi minimera förlusterna genom att optimera oljeförsäljningen och att kapa kostnader där det var möjligt. Detta resulterade i att vi kan avsluta första halvåret 2020 med ett litet positivt rörelseresultat.

Olyckligtvis ledde förhållandena på oljemarknaden till att de förhandlingar avseende en potentiell avyttring av vissa av våra tillgångar avbröts och vårt fokus är nu 100% att driva och utveckla verksamheten. Vi har därvidlag förhandlat ett preliminärt avtal med en investerare om att tillsammans utveckla licensen Suyanovskoye i Basjkirien. Suyanovskoye är ett mycket lovande prospekteringsfält intill våra befintliga producerande tillgångar. Så snart avtalet är färdigställt kommer ett nytt joint venture inleda borrningar av två prospekteringsbrunnar. Detta kan förhoppningsvis inleda ett nytt steg i Petrosibirs historia.

Pavel Tetyakov, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 14.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir AB
Organisationsnummer: 556468-1491
Box 5216
102 45 Stockholm
Nybrogatan Business Center
Nybrogatan 34, 1tr
Stockholm
Tel: +46 8 407 18 50
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Delårsrapport Q2 2020


Interim report Q2 2020


Årsredovisning 2019


Annual report 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year-end report 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Årsredovisning 2018


Annual Report 2018


Bokslutskommuniké 2018


Year-end report 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Årsredovisnng 2017


Annual report 2017


Bokslutskommuniké 2017


Year-end report 2017


Delårsrapport Q2 2017


Interim Report Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted