Delårsrapport Q2 2018

Januari-juni 2018

  • Totala intäkter: 32 (20) mkr
  • Rörelseresultat: 4 (-2) mkr
  • Resultatandel från intressebolag 7 (6) mkr
  • Periodens resultat: 11 (4) mkr
  • Resultat per aktie: 0,36 (0,12)

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Det är med glädje jag kan presentera resultatet för det första halvåret 2018. Bolagets fokus på verksamheten fortsätter att generera uppmuntrande resultat. Våra medarbetares ansträngningar tillsammans med fördelaktiga marknadsförutsättningar resulterade i högre intäkter och ett ökande positivt kassaflöde. Borr- och frackingprogrammet i Komi tillförde cirka 1 000 fat olja i linje med målsättningarna, det aktiva arbetet med de befintliga brunnarna i Basjkirien har bromsat upp den naturliga produktionsnedgången som alla oljekällor utsätts för. Vi har nyligen avslutat fracking av två brunnar på Ayazovskoye och kommer offentliggöra resultaten så snart brunnarna har rengjorts samt flödena stabiliserats. Ansträngningar att öka produktionen och lönsamheten i båda regionerna kommer att fortsätta och vi kommer också utforska affärsmöjligheter som kan öka aktieägarvärdet. 

Pavel Tetyakov, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Årsredovisnng 2017


Annual report 2017


Bokslutskommuniké 2017


Year-end report 2017


Delårsrapport Q2 2017


Interim Report Q2 2017


Årsredovisning 2016


Annual report 2016


Delårsredogörelse Q3 2016Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: