Papilly godkänd av Försäkringskassan

Papilly AB har godkänts som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ligger fortfarande på höga nivåer. Cirka 35 000 personer är sjukskrivna för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, det vill säga olika typer av stressrelaterad psykisk ohälsa. På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats.

Försäkringskassan ger sedan juli 2018 arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukskrivning. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. 

Papilly kan idag erbjuda en helhetslösning kring stressrelaterad psykisk ohälsa, från förbyggande åtgärder via sitt digitala antistress-program, stresskurser, individuella stödsamtal och föreläsningar till heldygnsvård vid Kilafors Herrgård vilket innebär att företaget ligger i framkant med att hjälpa arbetsplatser med problematiken runt stress.

"Papillys produkter passar Försäkringskassans satsning med arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som hand i handske. Att få ett godkännande från dem ger ytterligare legitimitet för vår satsning om att ha en helhetslösning kring att förebygga, minska och förkorta sjukskrivningar. Detta ger möjlighet för arbetsgivare att erbjuda flera av våra produkter till sina anställda på mycket förmånliga villkor vilket således skapar ekonomiska möjligheter för Papilly", säger Sverker Littorin, tillförordnad VD för bolaget.

2019-06-18

För ytterligare information:
Sverker Littorin, Styrelseordförande och tf VD
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se 

 

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se 

Om Papilly

Papilly AB (publ) med org. nr. 556884-9920 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2019 klockan 10:00 CEST. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Försäljningsavtal nya digitala Antistress-programmet

Under försommaren har Papilly ingått ett flertal pilotprojekt inom privat- och offentlig sektor med bolagets nya digitala Antistress-program.


PAPILLY SÄKERSTÄLLER HYRESINTÄKTER OM 1,1-1,2MSEK I KILAFORS

Papilly sköter sedan årsskiftet driften av Kilafors Herrgård och förberedelserna inför igångsättandet av huvudverksamheten, Papillys multimodala stressrehabilitering, fortlöper enligt plan och verksamheten beräknas dra igång den 15 november.


Papilly godkänd av Försäkringskassan

Papilly AB har godkänts som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.


MONICA WERNEMAN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT SÖKPROCESSEN EFTER NY VD

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Monica Werneman lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets säljinsatser.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 16 maj 2019, varvid följande beslut fattades:


TECKNINGSGRADEN I PAPILLYS NYEMISSION UPPGICK TILL 100,35 PROCENT

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 3 maj 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 100,35 procent.Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag 16 maj 2019 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


ALDRIG ENSAM VÄLJER PAPILLY

Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare Charlie Erikson väljer Papilly som leverantör för sin satsning framåt gällande olika former av stödinsatser kring psykisk ohälsa.


PAPILLY PUBLICERAR MEMORANDUM OCH ANMÄLNINGSSEDEL

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 10 april - 3 maj 2019 och bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär