Papilly aktiverar sina första samarbetspartners

I inledningen av föregående vecka höll Papilly en två-dagars uppstarts utbildning för den första gruppen bestående av nio blivande samarbetspartners. Fler tillkommer kontinuerligt och målbilden är att i inledningen av 2018 ha totalt 30 samarbetspartners på plats med en geografisk spridning över hela Sverige.

-"Det är mycket glädjande att vi nu som ett led i att öka närvaron och räckvidden för Papilly:s preventiva digitala program fått våra första partners på plats" säger Peter Ekmark - VD Papilly AB.

Papilly är i kraft av sitt banbrytande och forskningsbaserade Stressprogram mycket väl positionerat i att adressera den växande marknaden för digitala självhjälpstjänster. Problemet med stress och psykisk ohälsa har ökat våldsamt under de sista åren och trenden pekar fortfarande uppåt. I Sverige trädde dessutom ett nytt regelverk i laga kraft i April 2016 (AFS 2015:4) vilket lägger ett större ansvar på arbetsgivarna i att förebygga uppkomsten av stress och psykisk ohälsa.

-"Genom våra partners stärker vi nu vår förmåga att nå ut till företag och organisationer. Det absoluta flertalet av våra partners är redan idag aktiva och etablerade inom områden som är direkt komplementära till det värde som vi kan och kommer att erbjuda i kraft av våra program och tjänster - vi ser ned tillförsikt fram mot samarbetet med dem" avslutar Peter Ekmark. Ordern är initialt på 200 000 kr

2017-12-13

För ytterligare information

Peter Ekmark, VD

Tel +46 70-7104844
E-post: peter.ekmark@papilly.com

Martin Nordqvist, Försäljningschef

Tel +46 70-886 78 00

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 08.30 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Nerladdningsbara filerKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 9 juni 2020, varvid följande beslut fattades:


PAPILLY VÄSSAR SINA ERBJUDANDEN MED ANLEDNING AV COVID-19

Med rådande pandemi har behovet av tjänster som hjälper människor med sin mentala hälsa blivit mycket efterfrågat. För att möta denna efterfrågan har Papilly tagit fram tre starka erbjudanden av sina tjänster inom självledarskap och stresshantering.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 9 juni 2020 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNAD TILL 85%

Papillys företrädesemissionen avslutades den 22 april 2020 och tecknades till 85%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 12,8 MSEK före emissionskostnader.PAPILLY AB INGÅR SAMARBETSAVTAL MED FYSIOTEST EUROPA AB

Papilly har ingått ett samarbetsavtal med Fysiotest Europa AB för att bredda sitt utbud inom förebyggande hälsoinsatser.


PAPILLY AB (PUBL) SKJUTER UPP BOLAGSSTÄMMAN

Papilly AB (publ) har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årets bolagsstämma till ett senare datum.


PAPILLY ERBJUDER "STRESSHANTERING I GRUPP" DIGITALT

Papilly erbjuder framgångsrikt tjänsten Stresshantering i grupp med handledning av psykolog Anders Tengström. Under rådande begränsningar av fysiska möten i samband med Corona pandemin, har Papilly nu tagit fram en ny något förkortad digital form för Stresshantering i grupp.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted