Bokslutskommuniké 2017

Andra halvåret 1 juli-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 562 (17) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -9 023 (-4 007) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 694 (-4 619) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,67 (-0,52) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 941 (-5 974) tkr

Helåret 1 januari-31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 906 (17) tkr
 • Rörelseresultatet minskade till -19 243 (-8 670) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -20 574 (-10 432) tkr
 • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -1,67 (-1,18) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15 102 (-13 747) tkr
 • Soliditeten var negativ vid periodens utgång (5,8 procent)
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 151 (1 337) tkr
 • Genomsnittligt antal anställda var 2 (2)


Papilly genomför kvittningsemission

Styrelsen för Papilly har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat och genomfört en kvittningsemission om 1,65 miljoner kronor.


Örebro kommun utvärderar Stressprogrammet från Papilly

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.


Papilly aktiverar sina första samarbetspartners

I inledningen av föregående vecka höll Papilly en två-dagars uppstarts utbildning för den första gruppen bestående av nio blivande samarbetspartners. Fler tillkommer kontinuerligt och målbilden är att i inledningen av 2018 ha totalt 30 samarbetspartners på plats med en geografisk spridning över hela Sverige.


Papilly startar kampanj i TV4 - "Låt inte stressen flytta in"

Fredag den 8 december 2017 startar Papilly en kampanj under parollen "Låt inte stressen flytta in".


Papilly och Paragon Nordic AB ingår avtal

Papilly har idag ingått avtal för leverans av det preventiva Stressprogrammet till Paragon Nordic AB.


Teckningsgraden i Papillys nyemission uppgick till 132%

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 20 november 2017 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 132 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader, som kommer att användas till att genomföra Bolagets tillväxtstrategi och möta den efterfrågan i marknaden som finns på Bolagets tjänster.


Papilly utser ny CFO

Styrelsen i Papilly AB har utsett Carsten Friberg till ny CFO i bolaget.


Papilly publicerar memorandum och anmälningssedel

Papilly genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan 6-20 november 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: