Delårsrapport Q1 2019

Rapportperiod 2019-01-01 - 2019-03-31

Sammanfattning första kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 111 kkr (6 099 kkr)
 • Bruttomarginalen stärktes till 47,4% (46,7%)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1 507 kkr (-859 kkr)
 • Den fysiska butiken i Dalsjöfors avvecklades
 • Samtliga funktioner i Hedbergs Guld flyttas till Borås
 • Nya försäljningslokaler för Andersons Ur & Guld i Västervik

Rapportperiod första kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 111 kkr (6 099kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1 507 kkr (-859 kkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 47,4% (46,7%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 645 kkr (-1 015 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till -789 kkr (-897 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,04 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till
  39 515 875 st.)

Kommentarer till första kvartalet 2019

Räkenskapsårets första kvartal är i sin natur svag. Inom smyckesbranschen finns få naturliga högtider som kan generera några större försäljningsvolymer under perioden. Under en svag intäktsperiod har bolaget fokuserat sina insatser på interna omstruktureringar.

Bolaget har investerat betydande arbetsresurser i avvecklingen av den i december 2018 avyttrade fastigheten i Dalsjöfors. Man har samtidigt genomfört flytten av de administrativa ehandelsfunktionerna i Hedbergs Guld till befintliga lokaler i Borås. Den årliga besparingen beräknas till ca 800 kkr.

Intäktsbortfallet relaterat till avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjöfors beräknas till ca 500 kkr för kvartalet.

Under motsvarande period 2018 genomfördes en större märkesrealisation i Bolagets fysiska butiker vilket ställt denna periods intäkter i sämre dager. Realisationen inbringade ca 700 kkr vilka främst relaterades till utgående varor. Dagens lager är mer "up-to-date" men vi utesluter inte att motsvarande åtgärd kommer att genomföras efter högsäsongen i andra kvartalet.

Flytten till nya, mer ändamålsriktiga försäljningslokaler för Andersons Ur & Guld i Västervik är kostnadsneutral men där de marknadsmässiga förutsättningarna förbättras betydligt. Engångskostnader i samband med flytt i Västervik och avveckling av Dalsjöforsbutiken har belastat kvartalet med ca 300 kkr.

Bolaget har ingått avtal med Aqurat Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Aqurat Fondkommission AB tillträder som funktionen den 8 maj 2019.

Den 3-åriga tillväxtstrategin, som presenterades 16e mars 2017, innebär bland annat att bolaget skall expandera via e-handel, ytterligare butiksförvärv som sammanräknat uppgår till 10-15 stycken, samt ökad satsning på förlovning- och vigselsortimentet med unikt designade serier.

Kommande rapporttillfällen för räkenskapsåret 2019
Delårsrapport för perioden januari-mars: 8 maj 2019
Delårsrapport för perioden januari-juni: 16 augusti 2019
Delårsrapport för perioden januari-september: 8 november 2019
Delårsrapport för perioden januari-december: 21 februari 2020                        

Årsstämma hålls i bolagets lokaler Österlånggatan 44 i Borås, torsdagen 22 maj 2019 kl 13:00

Rapporten i sin helhet bifogas.

- Frågor ?
Kontakta gärna vd Mats Bergengren via mail: mats.bergengren@onlinebrands.se eller telefon 0762919109

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Mer om online brands nordic ab (publ)

Online Brands-koncernen driver den ledande e-butiken på den svenska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se 

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB, tel 08- 684 058 00 info@aqurat.se 

Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted