Kallelse till extra Bolagsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) 556211-8637

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3e september 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås. Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28e augusti 2018, - dels anmäla sig senast den 28e augusti 2018 under adress Online Brands Nordic AB, Österlånggatan 44, 503 37 Borås eller per e-post: mats.bergengren@onlinebrands.se.


Online Brands Nordic AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Online Brands Nordic AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 3 september 2018.


Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic

Torsdagen den 24 maj 2018 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Online Brands Nordic AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2017

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på koncernens hemsida http://www.onlinebrands.se/ir/rapporter


Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-03-31

Försäljningstillväxt och stärkt bruttomarginal

Sammanfattning första kvartalet 2018

  • Rörelsens intäkter ökade med 12% och uppgick till 6 099kkr (5 394 kkr)
  • Förstärkt bruttomarginal 46,7% (42,5%)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -859 kkr (-545 kkr)
  • Extra bolagsstämma beslutade genomföra företrädes emission

ÖVERTECKNAD EMISSION I ONLINE BRANDS NORDIC

Det slutliga resultatet av Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) org nr 556211- 8637 företrädesemission visar att 8 170 305 aktier, motsvarande 111,12 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats i företrädesemissionen. Högsta antalet aktier i emissionen uppgick till 7 352 507. Antal aktier i bolaget efter emissionen uppgår till 30 227 827.


Kallelse till Årsstämma i Online Brands Nordic

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 24 maj 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås.Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: