Kommuniké från årsstämma i Online Brands Nordic

Torsdagen den 24 maj 2018 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Online Brands Nordic AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2017

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på koncernens hemsida http://www.onlinebrands.se/ir/rapporter


Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-03-31

Försäljningstillväxt och stärkt bruttomarginal

Sammanfattning första kvartalet 2018

 • Rörelsens intäkter ökade med 12% och uppgick till 6 099kkr (5 394 kkr)
 • Förstärkt bruttomarginal 46,7% (42,5%)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -859 kkr (-545 kkr)
 • Extra bolagsstämma beslutade genomföra företrädes emission

ÖVERTECKNAD EMISSION I ONLINE BRANDS NORDIC

Det slutliga resultatet av Online Brands Nordic AB (publ) (Bolaget) org nr 556211- 8637 företrädesemission visar att 8 170 305 aktier, motsvarande 111,12 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats i företrädesemissionen. Högsta antalet aktier i emissionen uppgick till 7 352 507. Antal aktier i bolaget efter emissionen uppgår till 30 227 827.


Kallelse till Årsstämma i Online Brands Nordic

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 24 maj 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Österlånggatan 44 i Borås.Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås.


Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8 292 kkr (8 437 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 522 kkr (691 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 392 kkr (635 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 232 kkr (349 kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 495 kkr (228 kkr)
 • Soliditeten uppgick till 11,1 % (17,5%)
 • Förvärv av Idéguld AB genomfördes 13 december 2017

Sammanfattning helåret 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 22,0% till 26 994 kkr (21 758 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 196 kkr (442 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -324 kkr (116 kkr)
 • Bolagets handelsmarginal ökade till 46,5% (41,4%)
 • 3-årig tillväxtstrategi antagen av styrelsen i första kvartalet
 • Bolaget drivs med en stark kostnadskontroll och marknadsinvesteringar sker med största hänsyn till
 • maximal avkastning. 


Valberedning utsedd inför årsstamma 2018

Online Brands Nordic AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstamman 24 maj 2018. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarforhallanden per den 31 december 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: