Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB, org.nr. 556211-8637, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 mars 2018 kl 10.00 på Bolagets adress Österlånggatan 44, 503 37 Borås.


Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning fjärde kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8 292 kkr (8 437 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 522 kkr (691 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 392 kkr (635 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 232 kkr (349 kkr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 495 kkr (228 kkr)
 • Soliditeten uppgick till 11,1 % (17,5%)
 • Förvärv av Idéguld AB genomfördes 13 december 2017

Sammanfattning helåret 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 22,0% till 26 994 kkr (21 758 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 196 kkr (442 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -324 kkr (116 kkr)
 • Bolagets handelsmarginal ökade till 46,5% (41,4%)
 • 3-årig tillväxtstrategi antagen av styrelsen i första kvartalet
 • Bolaget drivs med en stark kostnadskontroll och marknadsinvesteringar sker med största hänsyn till
 • maximal avkastning. 


Valberedning utsedd inför årsstamma 2018

Online Brands Nordic AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstamman 24 maj 2018. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarforhallanden per den 31 december 2017.


Online Brands Nordic har ingått avtal om förvärv av Idéguld AB

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB har den 13 december 2017 av Ninas Guld & Ateljé AB ("säljaren") förvärvat 100% av aktierna i företaget Idéguld AB ("Idéguld").


Delårsrapport 2017-07-01 - 2017-09-30

Stärkt handelsmarginal och avsiktsförklaring ang förvärv av guldsmedsbutik

Sammanfattning tredje kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter var oförändrade och uppgick till 5 910kkr (5 949 kkr)
 • Förstärkt handelsmarginal 42,5% (39,9%)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -205 kkr (130 kkr)
 • Bolaget amorterade lån med -879 kkr
 • Avsiktsförklaring undertecknades om förvärv av Idéguld AB i Borås

Rapportperiod tredje kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 910 kkr (5 949 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -205 kkr (130 kkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 42,5% (39,9%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -347 kkr (-90 kkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -479 kkr (-146 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till -111 kkr (-2 262 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,02 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 22 046 532 st.)
 • Soliditeten var 8,7%

Online Brands Delårsrapport 2017-04-01- 2017-06-30

Förbättrat rörelseresultat och ökad bruttovinstmarginal

Sammanfattning andra kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 62% och uppgick till 7 368 kkr (4 548 kkr)
 • Förstärkt handelsmarginal 45,8% (37,6%)
 • Rörelseresultatet EBITDA ökade med 552% och uppgick till 424 kkr (65 kkr)
 • Arbetet med att förverkliga den fastlagda 3-åriga tillväxtstrategin fortsätter

Rapportperiod andra kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 368 kkr (4 548 kkr) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 424 kkr (65 kkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 45,8% (37,6%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 301 kkr (51 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 167 kkr (14 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till -25 kkr (2 383 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,01 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 21 962 322 st.)
 • Soliditeten var 11,4%

Online Brands tecknar avsiktsförklaring om förvärv av guldbutik i Borås

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB har den 15 augusti 2017 ingått avsiktsförklaring med Ninas Guldateljé AB ("säljaren") om förvärv av 100% av aktierna i företaget Idéguld AB ("Idéguld"). Idéguld AB driver sedan 2012 en oberoende smyckesbutik i Borås som omsatte 8,2 mkr under 2016 med ett resultat efter finansnetto om 118 tkr.

Online Brands offentliggör resultat från andra konverteringsperioden av det tidigare utgivna konvertibla förlagslånet 2016/2019

Den andra konverteringsperioden för Online Brands Nordic AB (publ):s (Online Brands eller Bolaget) konvertibla förlagslån 2016/2019 som löpte under perioden 1 - 15 juni 2017 tillförde Bolaget 168 420 nya aktier genom konvertering av skulder om 67 368 SEK, till en konverteringskurs om 0,40 SEK per aktie (en överkurs om 0,35 SEK då det nominella värdet uppgår till 0,05 SEK per aktie).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: