CapSek investerar i Tölve

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget blir delägare i Tölve AB ("Tölve"). Bolaget investerar 0,5 miljoner kronor i Tölve i samband med att Tölve genomför en nyemission. Capseks investering är ett resultat av CapSeks samarbete med Softhouse Invest AB ("Softhouse Invest") som samtidigt gör en följdinvestering i Tölve.

CapSek genomför en mindre investering om 0,5 miljoner kronor. Det investerade beloppet erläggs genom kontant betalning. CapSek kommer att äga ca 2% i Tölve efter genomförd investering.

Tölve erbjuder kundföretag en CRM-systemmodul som effektiviserar deras nykundsbearbetning, det som på fackspråk kallas prospektering. Modulen består av en logaritm som med utgångspunkt i de parametrar som säljaren matar in i mjukvaran tar fram en rekommendationslista med intressanta kunder. Eftersom många säljare i dag letar nya kunder "manuellt" är Tölves modul ett verktyg som hjälper dem att spara tid och arbeta effektivare.

CRM-system är världens största mjukvarumarknad och marknaden förväntas växa med 14% per år perioden 2020-2027 (Grand View Research). Majoriteten av CRM-system avser försäljningshantering. Analysföretaget Gartner spår att algoritmstyrd försäljning är en av de tekniker som kommer att driva marknadstillväxten.

Rekommendationslistorna visar bland annat kontaktpersoner på potentiella kundföretag och har utvecklats i ett samarbete där Bisnode är leverantör av företagsdata. Genom att kontinuerligt lägga in data om säljresultat med mera får användare av mjukvaran en ständigt förbättrade feedback i form av förfinade listor.

- Det handlar om en mjukvara med machine learning funktionalitet som har bevisat att den effektiviserar säljarbetet. Tölve har redan en relativt lång kundlista och den kommer att fortsätta växa framöver i takt med att Tölves produktutbud ökar. Den investering vi gör nu är en strategisk titthålsinvestering för att kunna investera mer framöver när Tölve expanderar, säger Henrik Jerner, VD på CapSek.

Bland Tölves kunder finns bland andra de samägda bemanningsbolagen Poolia och Uniflex. Tölves positiva utveckling fick ett hack i kurvan när coronapandemin bröt ut i mars, men har återhämtat sig starkt under hösten.

- Sedan augusti har vi varje månad ökat omsättningen med ungefär tio procent, säger Tölves VD Azra Rahmanovic.

För henne betyder investeringarna som CapSek och Softhouse Invest gör tillsammans med övriga investerare att Tölve kan ta nästa steg i sin utveckling. Det innebär i fösta hand att göra rekryteringar, bygga ett större team och att fortsätta bredda produktutbudet.

Bland de nuvarande ägarna och investerarna återfinns bland andra techinvesteraren Anders Göransson (Soläng Invest) och företagsledaren och styrelseproffset Kjell Hasslert som också är styrelseordförande i Tölve. Läs mer om Tölve och effektiv kundprospektering på företagets hemsida: tolve.se

För Henrik Jerner är affären ett nytt bevis på att samarbeten ökar chanserna att hitta nya intressanta bolag att investera i:

- Ja, samarbetet med Softhouse Invest ger oss tillgång till ett större nätverk och därmed möjligheterna att hitta bolag. Och när vi investerar tillsammans tillför vi också mer kompetens och nätverk till portföljbolagen. Plus att vi ökar riskspridningen.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Azra Rahmanovic, VD Tölve AB, telefon +46 76 217 01 87

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är capsek.se.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Mangold Insight släpper analys av Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Mangold Insight släpper analys av Bolaget.


Northern Capsek Ventures - Avkastning överträffar mål - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Northern Capsek Ventures


Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021 kl. 16:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30.


Northern CapSek Ventures AB har ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget ingått avtal om toppgaranti med Kvika Banki hf ("Kvika Banki"). Garantin innebär att företrädesemissionen av units ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av CapSeks styrelse den 8 februari 2021 och godkändes av extra bolagsstämma den 10 mars 2021, är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.


Följ CapSek på aktiedagen 17 mars 2021

Northern CapSek Ventures AB:s VD Henrik Jerner kommer att medverka på Aktiespararnas event Aktiedagen som arrangeras i Stockholm nu på onsdag, den 17 mars 2021 kl 08:30. Alla intresserade kan följa arrangemanget via Aktiespararna eller via Youtube (se länkar nedan).


Teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs företrädesemission inleds idag den 15 mars 2021

Idag, den 15 mars 2021, inleds teckningsperioden i Northern CapSek Ventures ABs ("CapSek" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är täckt till cirka 12,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, och Bolaget kan komma att tillföras högst cirka 17,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CAPSEK.


Northern CapSek Ventures offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 8 februari 2021 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


CapSek publicerar årsredovisning

CapSek publicerar idag, den 11 mars, bolagets årsredovisning för 2020


Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 10 mars 2021 i Göteborg hölls en extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget"). Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare offentliggjorda beslut om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, om en ändring av bolagsordningen, om förändringar i styrelsens sammansättning och om styrelsearvoden samt om att ändra villkoren för redan utgivna teckningsoptioner serie 2020/2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted