Stark resultatförbättring - nu börjar resan mot tillväxt

1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 (68,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 5,7 (-5,8) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,0 (5,6) MSEK, varav 0,0 (5,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,06) SEK och 0,00 (-0,06) SEK efter utspädning.

1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 250,0 (269,2) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 17,2 (-17,4) MSEK.
 • Engangskostnader belastade resultatet med 0,5 (18,8) MSEK, varav 0,5 (18,6) MSEK paverkade EBITDA.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-32,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,36) och -0,03 (-0,36) SEK efter utspädning.

Viktiga händelser under perioden

 • Under fjärde kvartalet påbörjades en installation i Helsingborgsfabriken av en produktionslina från Rörvik. Den skall bidra till förbättrad marginal och beräknas vara i drift till sommaren.
 • Verksamhetsåret 2019 avslutas med ett positivt resultat på sista raden och Clemondos långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent bedöms vara inom räckhåll.

VD har ordet

"Vi är stolta över att avsluta 2019 med ett positivt resultat även på sista raden. Det visar att vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent är inom räckhåll."

Clemondos försäljning under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 64,6 MSEK (68,2). EBITDA blev 5,7 MSEK (-5,8), vilket ger en marginal på 8,9 procent (-8,5%). Den lägre försäljningen beror i huvudsak på bortvald Private Labelvolym och minskningen är konstant mot tidigare kvartal under året. Med detta summerar vi också 2019 med en försäljning på 250,0 MSEK (269,2) och EBITDA på 17,2 MSEK (-17,4): en resultatförbättring med nästan 35 MSEK.

Vår lagerbindning har minskat med 1,5 MSEK samtidigt som vi under kvartalet tagit en del avskrivningar på vårt lager som en följd av en mer renodlad affär. Detta belastar fjärde kvartalet negativt men kommer stärka vår bruttomarginal framöver.

Vi är både glada och stolta över att avsluta 2019, ett omställningens år, med ett positivt resultat även på sista raden. Det visar att vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal på 10 procent är inom räckhåll. Att på bara 12 månader genomföra en så pass krävande och omfattande turn around fyller mig med tillförsikt.

Clemondo står väl rustat när vi nu påbörjar vår resa mot tillväxt. Omvärldsfaktorer som ökat fokus på hållbarhet bidrar till att vässa vår konkurrenskraft. Under 2020 ska vi bli ännu bättre på att dra nytta av detta; både genom att utveckla nya hållbara produkter och genom att minska vårt eget klimatavtryck.
Under fjärde kvartalet påbörjades en installation i Helsingborgsfabriken av en produktionslina från Rörvik. Den skall bidra till förbättrad marginal och beräknas vara i drift till sommaren.

· Inom fordonsområdet fortsätter vårt arbete med att framgångsrikt fokusera på de delsegment som ställer högre krav på kvalitet och effektivitet. Vi är i slutfasen för att släppa en ny strategi för fordonsområdet som kommer att beslutas inom kort.

· Inom hygienområdet med varumärket Liv har vi under 2018-2019 ökat våra insatser mot den privata sektorn. Under den gångna perioden ser vi en fortsatt stark utveckling och är övertygade om att området kommer att växa i hög takt.

· Inom industriområdet med varumärket Strovels finns mest kvar att utveckla i jämförelse med övriga varumärken inom verksamheten. För att vända den negativa trenden kommer vi i större utsträckning bearbeta marknaden via återförsäljare. Detta kommer allt annat lika påverka bruttomarginalen negativt men kompenseras av sänkta personal- och övriga kostnader. Vi bedömer att vår EBITDA kommer stärkas genom förändringen och därmed bidra till att vi når våra finansiella mål.

Avslutningsvis vill jag rikta ett extra stort tack till Clemondos medarbetare, som gör ett fantastiskt jobb med att vända på alla stenar och hela tiden hitta effektivare arbetssätt!

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Årsredovisning publiceras 23 april 2020
Delårsrapport kvartal 1, 2020 13 maj 2020
Bolagsstämma 2020 14 maj 2020
Delårsrapport kvartal 2, 2020 20 augusti 2020
Delårsrapport kvartal 3, 2020 12 november 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Den kompletta rapporten finns aven pa https://investor.clemondo.se/finansiella-rapporter/

Helsingborg 14 februari 2020

För ytterligare information

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: jesper.svensson@clemondo.se

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: jesper.friis-jespersen@clemondo.se

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Vastra Hamnen Corporate Finance ar Clemondos certified adviser, kontakt ca@vhcorp.se, +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.

For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo levererar Liv till Danmark och Norge

Clemondo Group AB (publ) bedömer att den nordiska potentialen är stor och arbetar aktivt för att utveckla affärerna på övriga nordiska marknader. Nu inleds leveranserna av hygienprodukter inom ramen för varumärket Liv till Danmark och Norge.


Kommuniké från årsstämma 2020 i Clemondo Group AB (publ)

Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 22 juni 2020 beslutades följande.


Rättelse - Clemondo utökar avtal med europeisk vårdgrossist OneMed

Korrigering av publicerat pressmeddelande den 26/5 2020 kl 15:45. Här anges motpart, i övrigt identiskt innehåll.

Clemondo Group AB (publ) förlänger och utökar avtalet med en av Europas största återförsäljare inom vårdsektorn, OneMed. Avtalet omfattar Sverige med möjlighet för leverans till övriga nordiska länder. Avtalet rör produkter inom Hygiensegmentet och löper över 2 år med ett värde på 12 MSEK, vilket är cirka 50 procent högre än affärsvolymen i nu gällande kontrakt.


Clemondo utökar avtal med europeisk vårdgrossist

Clemondo Group AB (publ) förlänger och utökar avtalet med en av Europas största återförsäljare inom vårdsektorn. Avtalet omfattar Sverige med möjlighet för leverans till övriga nordiska länder. Avtalet rör produkter inom Hygiensegmentet och löper över 2 år med ett värde på 12 MSEK, vilket är cirka 50 procent högre än affärsvolymen i nu gällande kontrakt.


Clemondo frisläpper desinfektion för privata kunder

Clemondo Group AB (publ) frisläpper nu utvalda hand- och ytdesinfektionsprodukter avsedda för privata kunder utanför den prioriterade sjukvården.


Kallelse till årsstämma i Clemondo Group AB (publ)

Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 juni 2020 kl. 14.00 i Sundspärlans lokaler med adress Fältarpsvägen 60, Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas. Med anledning av osäkerheten kring spridning av coronaviruset (Covid-19) kommer försiktighetsåtgärder vidtas. Årsstämman kommer hållas så kort som möjligt och någon servering kommer inte förekomma.


Clemondos VD och ledningsgrupp köper aktier i bolaget

Jag tror starkt på Clemondo och ser det som självklart att äga en del av det bolag som jag ansvarar för i egenskap av VD. Vi har lagt grunden för lönsam tillväxt och ser mycket positivt på framtiden, kommenterar Jesper Svensson, VD i Clemondo Group.


Tillväxt och mer än fördubblad EBITDA

Första kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 77,5 (69,6) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 9,7 (4,4 varav 0,5 engångskostnader) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 (-1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,01) och 0,03 (-0,01) SEK efter utspädning.

Clemondo tar ny produktionslina i drift

Clemondo Group AB (publ) har idag tagit den nya produktionslinan, ursprungligen från fabriken i Rörvik, i drift. Det innebär att kapaciteten i Helsingborgsfabriken ökar med 750 000 liter per månad, vilket tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande daterat den 23 mars 2020.


Inbjudan till presentation av Clemondo Groups delårsrapport för första kvartalet 2020

Clemondo Group AB (publ) offentliggör sin rapport för första kvartalet 2020 onsdagen den 13 maj 2020 (klockan 08:30). Samma eftermiddag klockan 15:00 håller bolaget en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted