Minesto beställer turbinprototyp från Schottel Hydro

Minesto har tillsammans med Schottel Hydro färdigställt designen på turbinen i Minestos tidvattenkraftverk Deep Green. Det svenska energiteknikföretaget har nu lagt en beställning på en prototyp av turbinen, med leverans i början av 2017.


Minesto förstärker resurserna inom affärsutveckling

Minesto utsåg i höstas Stefan Karlsson, med lång erfarenhet av affärsutveckling inom förnybar energi, till ny ledamot i styrelsen. Nu har Minesto och Stefan Karlsson kommit överens om att Stefan går in i en utökad, operativ roll kring bolagets internationella affärsutveckling inför kommersialiseringen av Deep Green.


Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2015

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

  • Investering om 13 miljoner Euro beviljades från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Welsh European Funding Office (WEFO).
  • Etablering av brittiskt huvudkontor i Anglesey, Wales.
  • Investering om 3,5 miljoner Euro beviljades från KIC InnoEnergy.
  • Övertecknad nyemission med framgångsrik efterföljande listning av Minesto-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm.
  • Inledande av ett strategiskt tekniksamarbete med den tyska turbintillverkaren Schottel Hydro.
  • Investering om 5,1 miljoner Euro beviljades, tillsammans med åtta partners, i projektet PowerKite som finansieras av EU Horizon 2020.

Efter räkenskapsårets utgång

  • I februari 2016 lämnade Anders Jansson sin anställning som VD och ersattes av Martin Edlund.

Minestos VD: "Förutsättningarna att lyckas har aldrig varit bättre"

I slutet på februari anordnades den globala konferensen International Conference On Ocean Energy 2016 i Edinburgh. Martin Edlund, vd för svenska miljöteknikföretaget Minesto, var inbjuden för att dela med sig av företagets framgångsrika arbete med att finansiera utvecklingen av Deep Green. 
- Vi är i ett mycket lovande läge vad gäller möjligheterna att industrialisera projekt inom vår nisch, säger han.


Minesto's CEO "The prospects for success have never been better"

In late February the global International Conference on Ocean Energy 2016 was held in Edinburgh. Martin Edlund, CEO of Swedish marine energy technology leader Minesto, was invited to share the successful story on how the company managed to fund the development of Deep Green. "We are in a very promising position in terms of opportunities to industrialise projects in our niche", he said.


Ny VD i Minesto

Styrelsen i Minesto AB har idag tillsatt nuvarande styrelseordförande Martin Edlund som tillförordnad VD för Minesto AB. Martin Edlund leder idag Minesto AB:s styrelses arbete och har lång erfarenhet av bolaget.


47 miljoner till Minestos teknologi Deep Green

Ett av världens ledande bolag inom marin energi, Minesto har ihop med åtta partners erhållit 47 miljoner kronor för att vidareutveckla teknologin i Deep Green i projektet PowerKite som finansieras av EU Horizon 2020.


Another EUR 5.1 million to Minesto's Deep Green technology

Leading marine renewable energy company Minesto, has together with eight partners received EUR 5.1 million, to develop the Deep Green technology within a project named PowerKite. The project will be financed through EU Horizon 2020.


Handel inleds i Minesto TO1 teckningsoptioner den 25 november

I samband med noteringen av Minestos aktier på First North vid Nasdaq Stockholm genomfördes en nyemission av aktier och teckningsoptioner (TO1). Totalt antal utestående TO1 är 26 302 587.


Minesto inleder strategiskt samarbete med Schottel Hydro

Nordens ledande företag inom marin energi, Minesto, inleder ett strategiskt tekniksamarbete med den tyska turbintillverkaren Schottel Hydro. Samarbetet syftar till att förse Minesto med ett komplett turbin- och generatorpaket under 2016 och 2017. "Det här är ett viktigt och strategisk partnerskap på tekniksidan med en världsledande aktör inom marin teknik, som säkerställer både kvalitet och prestanda för vårt tidvattenkraftverk, Deep Green", säger Minestos vd , Anders Jansson.


Minesto enters technology partnership with Schottel Hydro

Nordic marine energy leader Minesto has entered into a technology partnership with German tidal turbine manufacturer Schottel Hydro. The objective is to supply Minesto with hydrokinetic turbine components in 2016 and 2017. "This is a strategic technology partnership with one of the world leaders in underwater technology, ensuring the quality and performance of our marine power plant, Deep Green", said Minesto's CEO, Anders Jansson. 


Minesto rapporterar förändring i antal utestående aktier

I samband med det nu avslutade erbjudandet riktat till professionella investerare tecknades totalt 7 381 623 units. Erbjudandet är nu stängt. Det innebär att ytterligare 394 516 units har tecknats jämfört med det antal som tidigare kommunicerats.


Minestos VD Anders Jansson inför klimatmötet i Paris - "Marin energi kan bli en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi"

Världshaven är antagligen världens största outnyttjade förnybara energikälla. Marin energi förväntas bli den snabbast växande klimatneutrala energikällan de kommande 20 åren.
- Marin energi kan utgöra en viktig exportprodukt för Sveriges ekonomi. Det är hög tid att svenska politiker inser hur stor denna sektor kommer att bli och höjer ambitionsnivån inför det stundande COP21 i Paris, menar Minestos VD, Anders Jansson.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: