Kallelse till årsstämma i Minesto

Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 kl. 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.


Minesto erhåller tillstånd för installation i Holyhead Deep

Minesto erhåller tillstånd för installation i Holyhead Deep Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tagit ytterligare ett steg mot kommersialisering av den unika Deep Green-teknologin i walesiska vatten. Detta då bolaget har erhållit tillstånd för installation och drift av det första kraftverket i Holyhead Deep.


Minesto publicerar årsredovisningen för 2016

Minestos årsredovisning för 2016 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida.


Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

Väsentliga händelser oktober-december 

  • Samarbetsavtal tecknat med National Taiwan Ocean University kring installation av skalmodell i Taiwan.
  • Toppnoteringar avseende elproduktion från havstester av Deep Green-teknologin i skalmodell.
  • Europeiskt patent beviljat för Deep Green-teknologins grundpatent.
  • Förskottsutbetalning av första anspråket gentemot Welsh European Funding Office. 
  • Deep Green prisad som mest lovande teknologi i branschen.
  • Fördjupade marknadsrelationer i Sydamerika genom besök i Argentina och Chile.

Efter räkenskapsårets utgång

  • Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i Wales initierad. 
  • Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och utnyttjande av monteringsanläggning i Holyhead.
  • Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya aktier tecknade i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i teckningslikvid.

Ökning av aktiekapital i Minesto

De 11 931 743 nya aktier som tecknades i Minesto AB med stöd av teckningsoptioner under februari 2017 har nu registrerats hos Bolagsverket.


Minesto tillförs 75 MSEK efter genomfört optionsprogram

Minesto optionsprogram TO1 har nu avslutats och totalt utnyttjades 91 procent av teckningsoptionerna. Det innebär att Minesto tillförs cirka 75 miljoner kronor till den fortsatta utvecklingen av Deep Green.


Minesto och Stena Line genomför gemensamt projekt för Wales omställning till förnybar energi

De båda göteborgsbolagen Minesto och Stena Line genomför ett gemensamt projekt och investerar i Wales omställning till förnybar energi. Stena Line ska bygga en ny monteringsanläggning i Holyhead, vilken Minesto kommer att använda i den kommande utrullningen av bolagets unika teknologi för att producera grön el ur havet.


Rättelse: Sista chansen att utnyttja teckningsoptioner i Minesto

På tisdag den 28 februari avslutas teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner Minest TO1 och då ska teckningslikvid senast vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda. Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 28 februari förfaller och blir värdelösa.


Sista chansen att utnyttja teckningsoptioner i Minesto

På måndag den 28 februari avslutas teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner Minest TO1 och då ska teckningslikvid senast vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda. Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 28 februari förfaller och blir värdelösa.


Minesto expanderar den kommersiella utrullningen av Deep Green

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, avser att expandera den kommersiella utrullningen av sin Deep Green-teknologi i Holyhead Deep i norra Wales. Minesto har idag inlett processen för att utöka den installerade kapaciteten vid bolagets första tidvattenanläggning till 80 MW.

- Denna betydande uppskalning av projektets kommersiella styrka gör det ännu mer attraktivt för site-investerare och vi skapar även möjligheter till tidiga försäljningar av Deep Green-kraftverk, säger Martin Edlund, VD på Minesto.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär