Information om föreslagna styrelseledamöter

Avtalet är tecknat genom Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma och gäller exklusiv rätt för en produkt i Europa med en option om exklusiv rätt för den amerikanska marknaden.


Kvartalsrapport 2 2016

Delårsrapport 1 april - 30 juni (Q2) 2016

April - juni 2016 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 30,8MSEK (21,4)
 • EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (0,0)
 • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (-0,7)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,006 SEK (-0,003)

Viktigare händelser i koncernen under Q2 2016

 • Förvärv av bolaget Natumin Pharma AB
 • Planering och förberedelse för produktion av egna varumärken

Tecknar distributionsavtal med Omega Pharma

Avtalet är tecknat genom Medica Nords dotterbolag Natumin Pharma och gäller exklusiv rätt för en produkt i Europa med en option om exklusiv rätt för den amerikanska marknaden.


Kommuniké årsstämma maj 2016, Medica Clinical Nord Holding

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) årsstämma i Stockholm idag den 25 maj 2016 fattades följande beslut:


Publicerar årsredovisning för 2015

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) hemsida http://medicanord.se/ har årsredovisningen för 2015 publicerats.


Kallelse till årsstämma i Medica Clinical Nord Holding

Aktieägarna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan ("Bolaget" eller "MCN"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 13.00 på Scandic Anglais Hotell, Stockholm, 1 tr konferensavd. 


Kvartalsrapport 1 2016 Medica Clinical Nord Holding

Januari - mars 2016 i korthet för koncernen

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 18,6 MSEK (21,6)
 • EBITDA uppgick till 0,9 MSEK (-1,6)
 • Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-2,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,000 SEK(-0,008)

Viktigare händelser i koncernen under Q1 2016

 • Rekrytering av Anette Senke, ny affärsområdeschef för vår skönhet och kosmetik.
 • Rekrytering av Jonas Lind, ny försäljningschef i Sverige.

Kommuniké extra bolagsstämma 8 april 2016, Medica Clinical Nord Holding

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Stockholm idag den 8 april 2016 fattades följande beslut:


Kallelse till extra bolagsstämma i Medica Clinical Nord Holding, org.nr 556692-9690 2016-04-01

Datum: 2016-04-08, kl. 11.00.
Plats: Scandic Anglais Hotell, Stockholm, 1 tr konferensavd.


Medica Nord växer kraftigt. Medica Nord förvärvar forsknings och utvecklingsbolaget Natumin Pharma AB.

Medica Nord har beslutat att förvärva forsknings och utvecklingsbolaget Natumin Pharma AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär