MaxFASTIGHETER bygger nytt i Kjula Logistikpark

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har, genom nyregistrerade dotterbolaget MaxFastigheter Kjula AB, tecknat hyresavtal med tre restauranger. Nybyggnation är planerad i Kjula Logistikpark strax öster om Eskilstuna.


Delårsrapport Q3 januari - september 2018

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 18 procent till 75,9 mkr (64,9).
 • Driftöverskottet ökade med 17 procent till 59,4 mkr (50,8).
 • Periodens resultat ökade med 36 procent till 33,1 mkr (24,4), motsvarande 2,3 kronor per aktie (1,8).
 • EPRA NAV uppgick till 42,4 kr/aktie.
 • Eget kapital uppgick till 39,1 kr/aktie.
 • Belåningsgraden minskade och uppgick till 60,6 procent (67,1).

MaxFASTIGHETER tecknar avsiktsförklaring

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har tecknat avsiktsförklaring med Eskilstuna Kommun avseende överlåtelse av fastigheten Eskilstuna Skiftinge 1:3 samt del av fastigheten Eskilstuna Skiftinge 1:1. Avsiktsförklaringen är giltig till och med 2019-05-31. Parterna ska under exklusivitetsperioden uppta diskussioner och förhandlingar rörande ett avtal om förvärv av Fastigheten.


Delårsrapport Q2 2018

Januari-juni

 • Intäkterna ökade med 30 procent till 51,8 mkr (39,9).
 • Driftöverskottet ökade med 32 procenttill 40,0 mkr (30,2).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 18,9 mkr (17,3).
 • Periodens resultat uppgick till 20,0 mkr (18,3), motsvarande 1,4 kronor per aktie (1,4).
 • EPRA NAV uppgick till 41,8 kr.

Händelser efter periodens utgång

 • Etapp 2 av projekt Fanfaren i Karlstad är under upphandling. Projektstart för etapp 2, gällande 10 446 kvm, är tilltänkt till kvartal 4 2018. 56 procent av fastigheten är föruthyrd och inflyttning är beräknat till kvartal 1 2020.

MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har, genom dotterbolaget MaxFastigheter Hälla AB, tecknat nytt hyresavtal med Servistore AB avseende 2 340 kvadratmeter selfstorage lokal i Hälla handelsområde, Västerås.


MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har, genom dotterbolaget MaxFastigheter Hälla AB, tecknat nytt hyresavtal med Kamux AB avseende 1 377 kvadratmeter butikslokal i Hälla handelsområde, Västerås.


MaxFASTIGHETER tecknar nytt hyresavtal

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har, genom dotterbolaget MaxFastigheter Folkesta AB, tecknat nytt hyresavtal med Stadium Outlet AB avseende 1 130 kvadratmeter butikslokal i Folkesta Handelsområde, Eskilstuna.


Beslut fattade vid MaxFASTIGHETERS årsstämma 8 maj 2018

Vid MaxFASTIGHETER AB:s (publ) årsstämma i Eskilstuna den 8 maj 2018 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 1,16 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 11 maj 2018. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 maj 2018.


DELÅRSRAPPORT

Q1 Januari-mars

 • Intäkterna ökade med 45 procent till 27,3 mkr (18,8).
 • Driftöverskottet ökade med 47 procent till 20,1 mkr (13,6). 
 • Förvaltningsresultatet ökade med 55 procent till 10,4 mkr (6,7).
 • Periodens resultat uppgick till 8,0 mkr (6,7), motsvarande 0,5 kronor per aktie (0,6).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: