Mavshack lanserar TV kanal för internet anslutna enheter i USA och Kanada

Mavshack har förvärvat en licens för att distribuera Kapatid TV5 vilket är en 24/7 Filippinsk TV kanal. Licensen tillåter Mavshack att sända på den nordamerikanska marknaden.

Mavshack har historiskt erbjudit en abonnemangsbaserad SVOD tjänst (Streaming Video On Demand). Med det stora intresset bland betalande prenumeranter för den senaste lanseringen av direktsänd sport kommer Mavshack att komplettera sitt utbud med Kapatid TV5 som en direktsänd Tv-kanal på nätet för sina nordamerikanska abonnenter.

- USA har den största befolkningen av filippiner utanför Filippinerna. En fraktion av dessa har idag tillgång till filippinsk TV online via kabel eller satellit. Dessa abonnemang har noterats att vara både besvärligt och kostsamt att erhålla för en filippiner boende utanför Filippinerna. Därför vill vi erbjuda en enkel och kostnadseffektiv möjlighet för filippiner som vill få tillgång till live-TV från Filippinerna via en Internet ansluten enhet, säger Rainier David VD Mavshack.

18 augusti 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 10:00 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Flaggningsmeddelande


24hTech signs its first external platform service agreement

Mavshack's subsidiary 24hTech signs an agreement to develop and operate a tailor-made OTT SVOD service for new player in the Nordic market. 24hTech has over the years developed its own world-class platform with the most well-known providers in the market (eg Akamai, Amazon and Google). It has now resulted in the company having a sought after product that stands well in competition in the market.


24hTech skriver sitt första externa avtal om plattformstjänst

Mavshacks dotterbolag 24hTech skriver avtal för att utveckla och driva en skräddarsydd OTT SVOD-tjänst för en ny aktör på den nordiska marknaden. 24hTech har under åren utvecklat en egen streamingplattform i världsklass med välkända leverantörer på marknaden (bland annat Akamai, Amazon och Google). Det har nu resulterat i att företaget har en eftertraktad och högkvalitativ produkt som står sig väl i konkurrensen på marknaden.

CEO Comment

Due to the sharp rise in share prices and trade activity of recent days, I would like to take this opportunity to comment on the following:


VD-uppdatering

Med anledning av de senaste dagarnas kraftiga kursuppgång och aktivitet i handeln vill jag ta tillfället i akt och kommentera följande;


Mavshack Movies returns to Growth with 223 671 subscriptions sold in August

The hard work of the Mavshack team is beginning to bear fruit with a return to growth evidenced by the sale of 223 671 subscriptions in August 2017, a growth of 17% over the sales of last month (190 354 subscription sold in July 2017). More over this month Mavshack added more than 16 000 new subscribers adding to the 14 000+ new subscribers added last month.


Mavshack Movies ökar och sålde 223 671 abonnemang under augusti 2017

Vårens hårda arbete för Mavshack-teamet börjar bära frukt och försäljningen ökade till 223 671 abonnemang i augusti 2017, en ökning med 17% jämfört med föregående månad (190 354 abonnemang som såldes i juli 2017). Under augusti månad har Mavshack fått mer än 16 000 nya abonnenter som adderas till de mer än 14 000 nya abonnenterna som tecknade sig för abonnemang under juli.


Mavshack Interim Report 1 April - 30 June 2017

Second quarter 2017 in summary

 • In total, 619 638 subscriptions were sold during Q2, an increase of 82% compared with the second quarter of 2016 (Q2 2016: 341 358).
 • Since January first, Ambientmedia is reported as an associated company and is not included in the consolidated financial statements in the same way as previous quarters, which has affected the groups turnover negative. The development of Ambient Media is reported as income from associated companies in the income statement. Net profit of SEK -0.2 million consists of Mavshack's share of Ambientmedia's earnings of SEK 0.3 million and depreciation of Goodwill of SEK 0.5 million.
 • Net sales for the quarter were MSEK 3.4 (Q2 2016: 4.7, whereas MSEK 2.2 was related to Ambientmedia). The major part of sales came from daily subscriptions from TelCo-partners.
 • 24htech signed an agreement of IT-services to an external partner of the value of MSEK 1.2.
 • During second quarter Mavshack expanded it's videostreaming service, movies, tv-series and Live-Sports in Kuwait, Oman and Bahrain with the Ooredoo Group.
 • Profit after tax amounted to MSEK -2.5 (Q2 2016: -3.6). Cash flow from operating activities amounted to MSEK -2.4 for the period (Q2 2016: -2.0 MSEK).

Mavshack delårsrapport 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017 i sammanfattning

 • Totalt såldes 619 638 abonnemang under andra kvartalet 2017, en ökning med 82 % jämfört med andra kvartalet 2016 (Q2 2016: 341 358).
 • Sedan 1/1-2017 redovisas Ambientmedia som ett intresseföretag och ingår inte i koncernredovisningen, vilket påverkar koncernens omsättning negativt. Utvecklingen av Ambientmedia redovisas som resultatandelar från intresseföretag i resultaträkningen. Nettoresultatet om - 0,2 MSEK består av Mavshacks andel av Ambientmedias vinst om 0,3 MSEK och Goodwill avskrivning om 0,5 MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 3,4 MSEK (Q2 2016: 4,7 MSEK, varav 2,2 MSEK var hänförligt till Ambientmedia) där den största delen av intäkterna utgörs av dagsabonnemang sålda via Mavshack Movies mobiloperatör-partners.
 • 24hTech har tecknat avtal om it-tjänster till extern kund till ett ordervärde på 1,2 MSEK.
 • Under andra kvartalet lanserade även Mavshack sin videostreamingtjänst inklusive VOD TV & Film, Live Sport samt nyheter i Kuwait, Oman och Bahrain tillsammans med Ooredoo.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (Q2 2016: -3,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,4 MSEK för perioden (Q2 2016: -2,0 MSEK).

Mavshack direktsänder Damallsvenskan

Mavshack har tecknat ett avtal med Elitfotboll Dam (EFD) att sända Damallsvenskan i Mellanöstern. Det handlar initialt om åtta matcher med start i september. Damallsvenskan är tänkt att komplettera Mavshacks redan befintliga live-sport-utbud med ambition att attrahera fler kunder från framförallt Förenade Arabemiraten och Kuwait.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted