Mavshack lanserar TV kanal för internet anslutna enheter i USA och Kanada

Mavshack har förvärvat en licens för att distribuera Kapatid TV5 vilket är en 24/7 Filippinsk TV kanal. Licensen tillåter Mavshack att sända på den nordamerikanska marknaden.

Mavshack har historiskt erbjudit en abonnemangsbaserad SVOD tjänst (Streaming Video On Demand). Med det stora intresset bland betalande prenumeranter för den senaste lanseringen av direktsänd sport kommer Mavshack att komplettera sitt utbud med Kapatid TV5 som en direktsänd Tv-kanal på nätet för sina nordamerikanska abonnenter.

- USA har den största befolkningen av filippiner utanför Filippinerna. En fraktion av dessa har idag tillgång till filippinsk TV online via kabel eller satellit. Dessa abonnemang har noterats att vara både besvärligt och kostsamt att erhålla för en filippiner boende utanför Filippinerna. Därför vill vi erbjuda en enkel och kostnadseffektiv möjlighet för filippiner som vill få tillgång till live-TV från Filippinerna via en Internet ansluten enhet, säger Rainier David VD Mavshack.

18 augusti 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 10:00 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Mavshack skriver avtal om rättigheter till stort bibliotek av engelskspråkiga ljud- och e-böcker

Mavshack AB (publ) och Anncona Media AB har inlett samarbete gällande rättigheter för ett stort antal engelskspråkiga ljudböcker för streaming med fokus på klassiska verk, Sci-Fi, Fantasy och Skräck.


Mavshack signs agreement on rights to large library of English-language audio- and e-books

Mavshack AB (publ) and Anncona Media AB have started collaborating on the rights of a large number of classic works in English focusing on Classic Literature, Sci-Fi, Fantasy and Horror.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 09.30 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.


Mavshack appoints Tommy Carlstedt as CEO

The Board of Directors of Mavshack AB (publ) has today appointed Tommy Carlstedt, CEO. The former CEO Rainier David will be nominated to the Board of Directors at the upcoming annual general meeting (AGM).


Mavshack har tillsatt Tommy Carlstedt som VD

Styrelsen för Mavshack AB har i dag tillsatt Tommy Carlstedt som VD. Tidigare VD Rainer David är nominerad till en styrelseplats i samband med vårens ordinarie bolagsstämma.


Mavshack publicerar bokslutskommuniké för 2016

Mavshack publicerar härmed sin bokslutskommuniké för 2016. Fullständig rapport finns tillgänglig på www.mavshack.se.

Fjärde kvartalet 2016 i sammanfattning

  • Rekord i antalet sålda abonnemang för ett kvartal, totalt 1 007 399 abonnemang såldes under kvartal 4, en ökning med 60 % jämfört med andra kvartalet (Kv.3: 627 773).
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 8,3 MSEK (Kv.3: 6,3) varav 2,3 MSEK (Kv.3: 2,2) är hänförlig till konsolideringen av Ambient Media. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under kvartalet och uppgick till 6,0 MSEK (Kv.3: 4,1 m). Den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten genom programmeringsgränssnitt (API) med större telefonoperatörer där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform.
  • Totalt 19,676 nya registrerade abonnenter under kvartalet(Kv.3: 15,258) varav 72 % (83 %) var betalade.
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,2 MSEK (Kv.3: -3,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -1,1 MSEK för perioden (Kv.3: -1,1).
  • Mavshack AB (Mavshack) och First Rate Enterprise Development Ltd (FRED) ingick ett aktieägaravtal om hur man styr Ambientmedia International Ltd (Ambientmedia). Med anledning av detta avtal sålde Mavshack 100 aktier (1 %) av Ambientmedia till FRED. Mavshack och FRED innehar efter denna transaktion lika många aktier i Ambient men där FRED enligt aktieägaravtalet ska ta ett större ansvar och kontroll av Ambientmedia. Denna förändring innebär även att Mavshack inte kommer att konsolidera Ambientmedia i koncernen. Nettoeffekten blev en förlust på 7,6 MSEK (redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar 2,3 MSEK och övriga rörelse kostnader på 5,3 miljoner kronor). Mavshacks innehav av aktierna i Ambientmedia redovisas härefter som aktier i intressebolag (28,8 MSEK).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär