Mavshack lanserar TV kanal för internet anslutna enheter i USA och Kanada

Mavshack har förvärvat en licens för att distribuera Kapatid TV5 vilket är en 24/7 Filippinsk TV kanal. Licensen tillåter Mavshack att sända på den nordamerikanska marknaden.

Mavshack har historiskt erbjudit en abonnemangsbaserad SVOD tjänst (Streaming Video On Demand). Med det stora intresset bland betalande prenumeranter för den senaste lanseringen av direktsänd sport kommer Mavshack att komplettera sitt utbud med Kapatid TV5 som en direktsänd Tv-kanal på nätet för sina nordamerikanska abonnenter.

- USA har den största befolkningen av filippiner utanför Filippinerna. En fraktion av dessa har idag tillgång till filippinsk TV online via kabel eller satellit. Dessa abonnemang har noterats att vara både besvärligt och kostsamt att erhålla för en filippiner boende utanför Filippinerna. Därför vill vi erbjuda en enkel och kostnadseffektiv möjlighet för filippiner som vill få tillgång till live-TV från Filippinerna via en Internet ansluten enhet, säger Rainier David VD Mavshack.

18 augusti 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 10:00 CET.

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Mavshack har tillsatt Tommy Carlstedt som VD

Styrelsen för Mavshack AB har i dag tillsatt Tommy Carlstedt som VD. Tidigare VD Rainer David är nominerad till en styrelseplats i samband med vårens ordinarie bolagsstämma.


Mavshack publicerar bokslutskommuniké för 2016

Mavshack publicerar härmed sin bokslutskommuniké för 2016. Fullständig rapport finns tillgänglig på www.mavshack.se.

Fjärde kvartalet 2016 i sammanfattning

  • Rekord i antalet sålda abonnemang för ett kvartal, totalt 1 007 399 abonnemang såldes under kvartal 4, en ökning med 60 % jämfört med andra kvartalet (Kv.3: 627 773).
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 8,3 MSEK (Kv.3: 6,3) varav 2,3 MSEK (Kv.3: 2,2) är hänförlig till konsolideringen av Ambient Media. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under kvartalet och uppgick till 6,0 MSEK (Kv.3: 4,1 m). Den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten genom programmeringsgränssnitt (API) med större telefonoperatörer där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform.
  • Totalt 19,676 nya registrerade abonnenter under kvartalet(Kv.3: 15,258) varav 72 % (83 %) var betalade.
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,2 MSEK (Kv.3: -3,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -1,1 MSEK för perioden (Kv.3: -1,1).
  • Mavshack AB (Mavshack) och First Rate Enterprise Development Ltd (FRED) ingick ett aktieägaravtal om hur man styr Ambientmedia International Ltd (Ambientmedia). Med anledning av detta avtal sålde Mavshack 100 aktier (1 %) av Ambientmedia till FRED. Mavshack och FRED innehar efter denna transaktion lika många aktier i Ambient men där FRED enligt aktieägaravtalet ska ta ett större ansvar och kontroll av Ambientmedia. Denna förändring innebär även att Mavshack inte kommer att konsolidera Ambientmedia i koncernen. Nettoeffekten blev en förlust på 7,6 MSEK (redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar 2,3 MSEK och övriga rörelse kostnader på 5,3 miljoner kronor). Mavshacks innehav av aktierna i Ambientmedia redovisas härefter som aktier i intressebolag (28,8 MSEK).Förtydligande: Mavshack utnyttjar del av investeringsgaranti i riktad emission

Mavshacks styrelse har beslutat att utnyttja 3,9 MSEK av den investeringsgaranti på 13 MSEK med Abara Equities Ltd som tidigare meddelats den 4 oktober 2016. Medlen ska användas till rörelsekapital i den växande verksamheten för kommande lanseringar i Mellanöstern regionen avseende framförallt Live Sport, Nyheter och uppdaterade TV-serier.


Mavshack Approves Use of SEK3,9 Million Abara Guarantee

It will be recalled that on October 4, 2016, Mavshack announced that the company prolonged the investment agreement with Abara Equities Ltd wherein the latter guaranteed new share issues of up to SEK 13 million. Out of this amount, the Board of Directors of Mavshack approved the utilization of SEK 3,9 million from the guarantee. The funds will be used as working capital to further the growing business of Mavshack in the Middle Eastern Region in relation with the Company's enhanced sales and marketing activities to support its current and newly established telco partnerships in the area.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär