Mavshack Group ingår avsiktsförklaring om förvärv inom mediaproduktion

Mavshack har under de senaste åren arbetat med att bredda verksamheten i Sverige. Nu tar Mavshack Group nästa steg i utvecklingen och breddar utbudet genom förvärv av de fyra dotterbolagen till Nexar Group AB, listat på NGM Nordic SME.

Mavshack AB och Nexar Group AB har tecknat en avsiktsförklaring där

Mavshack avser förvärva Nexars aktier i dotterbolagen Nexar Productions SL, Nexar Music Ltd, Nexar Entertainment Ltd samt Nexar Football AB. Köpeskillingen är satt till 8 MSEK.

Transaktionen mellan Mavshack och Nexar i korthet:

 • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal senast i oktober 2020.
 • En Due diligence process kommer att inledas omedelbart
 • Köpeskillingen uppgår till 8 000 000 SEK
 • Avsikten är att transaktionen ska slutföras senast 31 oktober 2020
 • Transaktionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma i Nexar Group AB

"Vi ser förvärvet som en möjlighet för Mavshack att inleda och utveckla arbetet med att skapa eget innehåll. Personligen anser jag att det här steget kan bli starten för något som på sikt kan leda till "Mavshack Originals", en del vi tidigare saknat inom vår grupp", säger Tommy Carlstedt, VD på Mavshack.

"Jag ser fram emot att följa med dotterbolagen till Mavshack och driva och utveckla verksamheten i riktning mot att fortsätta skapa eget innehåll. Vi har påbörjat en spännande resa som nu tar ytterligare fart framåt genom att Mavshack förvärvar Nexar Group ABs dotterbolag", säger Mats Johansson, VD på Nexar Group AB.

Stockholm den 28:e augusti 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e augusti 2020 kl. 09:00 CEST

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech,, Mavshack Movies och YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se


Mavshack utser Patrik Lindgren till ansvarig för Mavshack Business Solution and Support

Mavshack utser Patrik Lindgren till ansvarig för "Mavshack Business Solution and Support" vilket innebär att han ansvarar för kontoren i Karlstad, Örebro, Stockholm och Varberg.
Mavshack slutför förvärv av företag med retailtainment-projektet Zellma

Mavshack AB's förvärv av Mikelu AB (enligt pressmeddelande från 2020-09-24) har nu nu slutförts. Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission till säljarna om 40 000 000 aktier i Mavshack till kursen 0,22 kr. Emissionen samt tillhörande optionspaket registreras snarast.


Mavshack satsar på livestream shopping genom förvärv

Mavshack AB förvärvar 100 % av Zellma AB (tidigare Mikelu AB) med tillträde den 1:a oktober. Genom förvärvet kommer Mavshack ta steget in som content-leverantör med produktion och distribution av live-shopping i Sverige. Mavshack är ett av Sveriges äldsta streamingbolag med mer än 10 års erfarenhet från distribution av streamat innehåll, både som live samt VOD.Riktad emission registrerad


Beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq

Disciplinnämnden ålägger Mavshack AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra respektive två årsavgifter.


Kvartalsrapport 2 2020

Sammanfattning av Kvartal 2 2020

 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 7,3 MSEK vilket är en ökning med 8% från 6,3 MSEK mot samma period förra året.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,6) MSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till -11,5 (-10,3) MSEK.
 • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 0,6 (2,5) MSEK.
 • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick under perioden till ca 6,0 (7,5) MSEK.

Sammanfattning av Första halvåret 2020

 • Rörelsens intäkter för första halvåret var 19,2 (10,9) MSEK. Detta ger en ökning med 76%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-6,7) MSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till -25,1 (-17,6) MSEK.
 • Omsättningen för B2C inom Mavshack uppgick till ca 3,1 (5,3) MSEK.
 • Omsättningen för B2B inom Mavshack uppgick till ca 13,5 (5,0) MSEK. YourIT och Recapture IT förvärvades under kvartal två förra året och ingår inte i hela jämförelsen med föregående period.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted