Första kvartalet 2019

Kvartal 1 2019

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-0,3) MSEK.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var 4,0 MSEK vilket är en minskning med 44% från 7,0 MSEK mot samma period förra året.
 • Kostnaderna uppgick till -7,3 (-8,6) MSEK.
 • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,0 (0,9) MSEK.
 • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,0 (4,3) MSEK och sålde ca 223 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 59% jämfört med första kvartalet 2018. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
 • IPMovers omsättning uppgick till 1,0 MSEK i intäkter för kvartalet (2,3). ( not. Kvartalets siffror är rensade för resurser använda av koncernbolag, dvs utvecklare i Indien som används av mavshack.com eller 24hTech men som ändå betalas av koncernen. )

Kommentarer från VD

Goda nyheter under Q1 - Unikt samarbetsavtal med GMA och nya förvärv

Ett historiskt genombrott för Mavshack skedde under Q1 2019. Det var samarbetet med GMA som presenterades. Det här är ett samarbete som teamet arbetat fram under en längre period där en avgörande händelse i processen var att vi på kort tid klarade av att hantera PPV-matchen mellan Manny Pacquiao och Lucas Matthysse. När GMA såg vår kapacitet och erfarenhet av global digital distribution så blev vi inbjudna att sätta oss ned och diskutera framtida samarbete. Vi är mycket nöjda med utfallet av diskussionen och har lyckats få till ett förmånligt avtal med god uppsida för båda parter.

Nu arbetar vi för fullt för att säkerställa global lansering av vår nya tjänst inom mavshack.com. Vi inledde vårt tekniska arbete i samband med att avtalet startades den 1/4 2019 och har några få tekniska detaljer kvar att lösa innan vi går live. Vi (och GMA) kommer givetvis kommunicera kring lanseringen på de sätt som är möjliga.

Under kvartalet har vi identifierat och gått vidare med två förvärv som kompletterar vår befintliga verksamhet ypperligt. Vi har under en längre tid letat efter sälj- och utvecklingsresurser i Sverige som kan bidra till att exponentiellt öka intäkter och lönsamhet för koncernen. Därför känns det bra att vi redan idag har Recapture IT på plats på kontoret och att arbetet inom företaget löper på enligt plan.

Vi har även gått vidare med diskussionen gällande förvärv av YourIT som kompletterar vår befintliga rörelseverksamhet inom IPMovers. I och med dessa två förvärv får vi tillgång till kompetens, erfarenhet och existerande kunder. Genom kombination av förvärv och tillväxt kommer vi vara betydligt fler anställda i företaget vid årets slut än vid årets början. Det innebär samtidigt att vi kommer ha fler nyckelpersoner anställda inom gruppen.

Som avslutning kan jag bara konstatera att det är glädjande att sju års investerad tid och pengar äntligen ger resultat genom avtalet med GMA. Vi har äntligen förmånen att leverera vår globala tjänst, med ett innehåll av högsta klass, som efterfrågas av kunder spridda över hela världen. Framtiden ser onekligen spännande och ljus ut! 

//Tommy Carlstedt VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för andra kvartalet, räkenskapsåret 2019, publiceras den 30 augusti 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 26 april 2019

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e april 2019 kl. 11:00 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Nerladdningsbara filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), 556721-5388 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), 556721-5388 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 juni 2020, klockan 10.00 på Karlavägen 58 i Stockholm.


Kvartalsrapport 1 2020

Kvartal 1 2020

 • Rörelsens intäkter för kvartalet var 11,9 MSEK vilket är en ökning med 183% från 4,2 MSEK mot samma period förra året.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 (-3,1) MSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till -13,6 (-7,3) MSEK.
 • Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 2,5 (1,6) MSEK.
 • Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 7,5 (2,4) MSEK. Det ska noteras att Your IT och Recapture IT förvärvats under kvartal två förra året och ingår inte i jämförelsen med föregående period.

Mavshack effektiviserar organisationen

Styrelsen för Mavshack har fattat beslut om att genomföra en organisationsförändring efter förslag från VD. Förändringen innebär att dotterbolagen Recapture IT AB och IPMovers AB förvärvas av och fusioneras med YourIT AB.
Mavshack skjuter på publicering av Q1-rapport på grund av Corona

På grund av rådande omständigheter i Indien samt Filippinerna, där Corona medfört "lock-down" respektive "strikt karantän", skjuter Mavshack på publiceringen av rapporten för Q1 till 30:e juni 2020. Bolagen i respektive land har inte haft möjlighet att generera de rapporter Mavshack behöver för att kunna konsolidera samman Q1-rapporten.


Mavshack Group växer inom B2B-segmentet och ingår avsiktsförklaring om förvärv

Mavshack har under de senaste året arbetat med att bredda B2B verksamheten i Sverige. Ett första steg togs våren 2019 när Varbergsbaserade Your IT AB förvärvades med huvudsaklig marknad i Halland. Ytterligare ett steg har tagits i dag när Your IT ingått en avsiktsförklaring om förvärv av 100 % av aktierna i Karlstadsbaserade Partner 54 i Karlstad AB, köpeskillingen uppgår 2 miljoner kronor. Marknaden för Partner 54 består främst av Värmland och Örebro Län, men företaget är även verksamt inom andra delar av landet.


336% mer streaming i februari jämfört med november

Mavshack har sett en markant ökning av konsumtion inom samtliga streamingtjänster som drivs av företaget under senaste perioden. Förutom mavshack.com är Mavshack är tekniskt ansvariga för SVOD-tjänsten HomeTV i Sverige och Norge vilket är en av de streamingtjänster med störst utbud av film i nämnda marknader. HomeTV är tillgängligt på följande enheter: iOS, Android, AppleTV, Samsung Smart TV samt på HomeTV.se.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär