Kommuniké från årsstämma i MedClair International

Vid årsstämman som hölls den 7 juli 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman i huvudsak enligt följande:

  • Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Bolaget.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade om omval av Håkan Gustâv och Lars-Göran Larsson som styrelseledamöter, nyval av Andreas Borg som styrelseledamot, med omval av Håkan Gustâv som styrelsens ordförande.
  • Revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att auktoriserade revisorn Johan Kaijser skulle utses som huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att inget arvode skulle utgå till styrelsen, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Styrelsens förslag till justerad bolagsordning (innefattande ändring av Bolaget firma till Masify Capital AB samt ändring av verksamhetsföremål innebärande att bolagets verksamhet ska vara investeringsverksamhet, innefattande att förvalta andelar i intresse- och dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet) godkändes.

Vid ett styrelsemöte i anslutning till stämmans avslutande valdes Andreas Borg till Bolagets verkställande direktör.

Andreas Borg, VD

Tel: 076-185 84 70

ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma fredagen den 19 oktober 2018 kl. 15.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.
Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Masify Capital

Under torsdagen den 31 maj avhölls en Extra Bolagsstämma i Masify Capital AB. Följande finns noterat från stämman.


Kallelse till extra bolagsstämma i Masify Capital

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), 556611-6934, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.


Ny hemsida - ett led i Masifys fokusering och omvandlingsprocess till ett renodlat investmentbolag

Masify Capital AB (publ) ("Bolaget") lanserar idag en ny hemsida. Detta är ett led i den mer fokuserade satsningen på bolagets nya inriktning som investeringsbolag.


Intressebolag till Masify Capital blir fastighetsbolag

Masify Capital AB (nedan "Masify" eller "Bolaget"):s intressebolag, Petrotarg AB, har idag tillkännagivit att man förvärvar 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB.


Kommuniké från årsstämma i MedClair International

Vid årsstämman som hölls den 7 juli 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman i huvudsak enligt följande:


Årsstämma i Medclair International

Aktieägarna i MedClair International AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma den 7 juli 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.


MedClair International B handlas på OTC-listan den 1 december 2016

Mangold startar handel i MedClairs aktie B. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär