Logistea publicerar halvårsrapport

Logistea AB (publ) publicerar härmed halvårsrapport för perioden juli - december 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Logisteas hemsida (www.logistea.se) samt som bifogad fil.

Redogörelse för perioden 1 juli - 31 december 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 758 Tkr (20 419)
 • Driftsöverskottet uppgick till 20 326 Tkr (19 985)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12 618 Tkr (13 423)
 • Periodens resultat uppgick till 2 830 Tkr (3 993)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 kr (1,33)

Kommuniké från årsstämma i Logistea den 26 september 2018

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida.


RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOGISTEA AB (PUBL)

Rättelsen avser avstämningsdag för utdelning i april 2019.

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 september 2018 kl. 16.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOGISTEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 september 2018 kl. 16.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2018-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI 2017 - 30 JUNI 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 177 Tkr
 • Driftsöverskottet uppgick till 40 311 Tkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 27 106 Tkr
 • Periodens resultat uppgick till 7 091 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,36 kr

Refinansiering av skuld


Logistea publicerar halvårsrapport

Logistea AB (publ) publicerar härmed halvårsrapport för perioden juli - december 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Logisteas hemsida (www.logistea.se) samt som bifogad fil.

Redogörelse för perioden 1 juli - 31 december 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 419 Tkr
 • Driftsöverskottet uppgick till 19 985 Tkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 423 Tkr
 • Periodens resultat uppgick till 3 993 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 kr

Kommuniké från årsstämma i Logistea den 28 september 2017

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Kallelse till årsstämma i Logistea

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 september 2017 kl. 16.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017-06-30

REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 23 JANUARI 2017-30 JUNI 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 10 209 Tkr
 • Driftsöverskottet uppgick till 9 986 Tkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till -6089 Tkr
 • Periodens resultat uppgick till -8 257 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -2,75 kr

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted