Delårsrapport 9 månader

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,1 Mkr (3,9 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 1,3 Mkr (0,6 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 Mkr (-1,1 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,06 kr (0,03 kr).

Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,7 Mkr (11,1 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (-0,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (2,8 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,7 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,12 kr (0,03 kr).

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var god och något högre än föregående kvartals, vilket bidrog till periodens positiva resultat. De flesta systemen levererades till distributörer i Asien och Europa. Liksom under andra kvartalet skedde även en större leverans till en icke-biografapplikation.
 • För att förbättra möjligheterna till ökad försäljning inom produktområdet Kamera pågår intensiv produktutveckling av LC-Tecs patenterade ND-filter PolarView® och dialoger hålls med potentiella nya kunder, framförallt tillverkare av professionella kameror och kameratillbehör.
 • Ett flertal tillverkare av AR-glasögon har utvärderat LC-Tecs PolarView®-filter med goda resultat. Detta har lett till ökade leveransvolymer av skräddarsydda prototyper och ett mer omfattande samarbete med en av aktörerna inleddes tidigare i år. Fortsatta prototypleveranser har skett till denna aktör under kvartalet.
 • LC-Tec tecknade i augusti ett ramavtal gällande utveckling av en produkt relaterad till bolagets kärnverksamhet. Avtalet kan potentiellt leda till framtida leveransmöjligheter.
 • I mars offentliggjorde LC-Tec en order om 6,5 MSEK med leveranser planerade under perioden maj 2018 till februari 2019. Kunden meddelade dock i augusti att den inte vill ha hela leveransen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2019 kommer LC-Tec att rapportera vid följande tillfällen:

 • Bokslutskommuniké: 22 februari, 2019.
 • Tremånadersrapport: 14 maj, 2019.
 • Halvårsrapport: 27 augusti, 2019.
 • Niomånadersrapport: 25 oktober, 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2018-10-26

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Jesper Osterman
VD
LC-Tec Holding AB
Tel: 073-981 13 79

Mail: info@lc-tec.se 

Denna information är sådan som LC-Tec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 8:30 CET.

Nerladdningsbara filer

LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - september 2020

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,8 Mkr (4,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 Mkr (-0,2 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,1 Mkr (-2,2 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 kr (-0,13 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 Mkr (-2,3 Mkr).

Januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,3 Mkr (13,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 Mkr (-1,0 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,5 Mkr (-3,0 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,18 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,9 Mkr (-3,9 Mkr).

LC-Tec erhåller större order inom affärsområde smarta glasögon

LC-Tec Displays AB har erhållit en volymorder inom affärsområde smarta glasögon på motsvarande ca 1,3 Mkr.


LC-Tec erhåller större order inom affärsområde kamera

LC-Tec Displays AB har erhållit en order inom affärsområde kamera på motsvarande ca 1,4 Mkr från en kinesisk kameratillverkare.


LC-Tec anställer ny FoU-chef i Borlänge

Alexander Vigander tillträder som ny forsknings- och utvecklingschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge. Som FoU-chef kommer Alexander bl.a. att ansvara för framtagning av nya produkter och identifiering av nya applikationsområden.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2020

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,7 Mkr (4,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,5 Mkr (-0,7 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,4 Mkr (0,9 Mkr).

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,5 Mkr (9,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -1,4 Mkr (-0,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,05 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,4 Mkr (-1,6 Mkr).

Kommuniké från årsstämma i LC-Tec Holding AB

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 15 maj 2020 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


LC-Tec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2020

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 Mkr (4,8 Mkr).
 • Resultatet före finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,1 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,8 Mkr (-0,2 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,05 kr (-0,01 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,8 Mkr (-2,6 Mkr).


LC-Tec växer och anställer ny produktionschef i Borlänge

Robin Diegnér tillträder som ny produktionschef vid LC-Tecs anläggning i Borlänge. Som produktionschef kommer Robin att ansvara för tillverkningen av LC-Tecs specificerade produkter och för tillverkningslaget som idag består av 11 personer. Robin kommer närmast från Northcone AB där han verkade som produktionschef.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredag den 15 maj 2020 klockan 12.00 i Bolagets lokaler, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted