Bokslutskommuniké januari - december 2017

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,5 Mkr (2,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,7 Mkr (-1,2 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (0,4 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,04 kr (-0,07 kr).

  Januari - december

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 Mkr (10,0 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 3,4 Mkr (1,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,1 Mkr (-2,8 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,07 kr (0,07 kr).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017. 


LC-Tec Holding AB erhåller engångsersättning istället för royalty

Under 2015 avyttrade LC-Tec Holding AB dotterbolaget LightSpace Inc. (se delårsrapport 9 månader samt bokslutskommuniké 2015) för en engångssumma, men med skyldighet för köparen att betala royalty från framtida försäljning av produkter baserade på de patent som LightSpace Inc. äger.


LC-Tec Displays AB tecknar avtal med leverantör av varierbara filter baserade på plastsubstrat

LC-Tec Holding ABs dotterbolag LC-Tec Displays AB har nyligen tecknat ett flerårigt avtal med en samarbetspartner och leverantör av varierbara filter baserade på plastsubstrat.


Delårsrapport 9 månader

Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var under årets tredje kvartal god och i nivå med föregående kvartals, vilket bidrog till kvartalets positiva resultat. På bilden syns det ljuseffektivare 3D-systemet DepthQ® CineBright™.


Delårsrapport 6 månader

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,9 Mkr (2,2 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,8 Mkr (-1,0 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,3 Mkr (-0,9 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,03 kr (-0,06 kr).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 7,2 Mkr (4,5 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 2,2 Mkr (2,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,1 Mkr (-2,3 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 kr (0,13 kr).

LC-Tec och SKUGGA demonstrerar automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan i Santa Clara

LC-Tec Displays AB och SKUGGA Technology AB demonstrerar prototyper av nästa generations automatiskt dimbara solglasögon vid AWE-mässan i Santa Clara (USA) den 1-2 juni. De patentsökta SKUGGA®-glasögonen är baserade på LC-Tecs patenterade och patentsökta PolarView®-filter, vilket möjliggör elektronisk kontroll av linsernas ljusgenomsläpp.Kommuniké från årsstämma

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 10 maj 2017 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.


Delårsrapport 3 månader

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 Mkr (2,3 Mkr).
 • Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till -0,7 Mkr (3,4 Mkr). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,1 Mkr (-1,5 Mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (0,19 kr).

Första kvartalet i sammandrag

 • Försäljningen av LC-Tecs huvudprodukt PolarSpeed® genom 3D-systemet DepthQ® var något högre än föregående kvartals. De flesta systemen levererades till distributörer i Europa och Asien.
 • I januari levererades den första volymordern av LC-Tecs nyutvecklade och patenterade ND-filter PolarView®. Ordervärdet var på motsvarande ca 0,2 Mkr. Leveransen gick till samarbetspartnern Aputure (Kina) som i sin tur integrerar filtret i en innovativ linsadapter för videokameror. Aputure lanserade linsadaptern i mars och produkten, som främst riktar sig till videofotografer, blev därmed den första i sitt slag på marknaden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär