Kentima förnyar internationellt samarbetsavtal och planerar för en ny exportsatsning

Kentima har undertecknat ett förnyat samarbetsavtal med GKB Security Corporation i Taiwan. Det nya avtalet innebär att GKB kommer att köpa och distribuera produkter från Kentimas samtliga produktområden inom affärsområdet Säkerhet.


Kallelse till årsstämma i Kentima Holding

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma tisdagen 21 november 2017 kl. 15.00. Registrering sker kl. 14:30-14:45. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.


Order på nya produkter inom affärsområdet Säkerhet

Kentima har redan fått ett flertal mindre order i anslutning till att bolagets nya produkter för videoövervakning blivit leveransklara. Efter ett omfattande utvecklingsarbete har Kentima flera nya produkter klara för omgående leverans, inom affärsområdet Säkerhet. Produkterna tillhör bolagets produktområde Ethiris NVR & NVC, Network Video Recorders and Network Video Clients och bolaget bedömer att dessa nya produkter kommer att vara en viktig del i den fortsatta tillväxten inom affärsområdet Säkerhet.


Bokslutskommuniké (juli 2016 - juni 2017) för Kentima Holding

Den positiva utvecklingen i Kentima fortsatte under Q4 och resultatet förbättrades kraftigt. Under Q4 uppgick koncernens omsättning till 9 920 (8 792) KSEK, en tillväxt med 13 procent. Under samma period förbättrades koncernens EBITDA-resultat med 163 procent och uppgick till 1 103 (418) KSEK. Under verksamhetsåret 2016/2017 uppgick koncernens omsättning till 33 420 (33 233) KSEK och koncernens EBITDA-resultat uppgick till 1 260 (333) KSEK. Tillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under verksamhetsåret 2016/2017 till 36 procent, jämfört med samma period föregående år.


Kentima erhåller viktig exportorder

Kentima erhåller en viktig exportorder som avser leverans av bolagets mjukvara WideQuick® PSIM, Physical Security Information Management.


Delårsrapport Q1-Q3 (juli 2016 - mars 2017) för Kentima Holding

Koncernen hade under Q3 en omsättningstillväxt med 5 procent, jämfört med samma period föregående år, och omsättningen uppgick till 8 505 (8 094) KSEK. Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under samma period till 416 (-67) KSEK och rörelseresultatet steg till 64 (-538) KSEK. Koncernen hade ett positivt kassaflöde under Q3. Under Q3 hade dotterbolaget Kentima AB en omsättningstillväxt av egenutvecklade produkter på 45 procent, jämfört med samma period föregående år.


Halvårsrapport Q1-Q2 (juli - december 2016) för Kentima Holding

Det andra kvartalet präglades av en mycket positiv utveckling i dotterbolaget Kentima AB. Antalet köpande kunder ökade kraftigt och flera viktiga samarbeten resulterade i en rekordstor orderingång inom egenutvecklade produkter. Omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under Q1-Q2 till 54 procent, jämfört med samma period föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 8 696 (9 016) KSEK och koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15 (71) KSEK.


Samarbetsavtal med Malthe Winje Automation

Kentima AB, dotterbolag till Kentima Holding AB (publ), har tillsammans med Malthe Winje Automation AB tecknat ett samarbetsavtal avseende försäljning av WideQuickprodukter från Kentima.


Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding

Den 10 november 2016 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Kentima Holding tillförs 3,6 mnkr via lösen av teckningsoptioner

Kentima Holding AB (publ) genomförde under juni 2015 en företrädesemission. Efter slutregistreringen av emissionen uppgick totalt antal aktier i bolaget till 25 816 569 (varav 999 998 A-aktier). I samband med emissionen utgavs också 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B. Teckningsperioden var under perioden från och med den 15 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016 och är därmed avslutad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: