JonDeTech Sensors recruits CFO

The nanotech company JonDeTech has appointed Erik Mossakowski, most recently Finance Director of Ericsson Market Area Southeast Asia, Oceania & India (MOAI), as CFO. Erik will be a member of the management team and he will take up the position on November 1, 2019.

As JonDeTech increases its market focus, with a special emphasis on China and the Asian markets, the company needs to gradually strengthen its organization to support this development.

- We are pleased to welcome Erik Mossakowski as CFO of JonDeTech. Erik has extensive experience from international operations, with a strong focus on the Asian markets. He will play a key role in the implementation of our strategic business and customer partnerships, conduct business negotiations and develop, among other things, our business and pricing models, says Per Lindeberg, CEO JonDeTech.

Erik is 40 years old and has an international and business background in finance at Ericsson since 2006. It has included roles such as VP Finance, GCU America Movil in Mexico City, VP Finance, Ericsson Singapore & Brunei in Singapore, and Senior Financial Advisor, Asia Pacific in Kuala Lumpur. Erik holds an M.Sc degree in Industrial Engineering & Business Management from the Royal Institute of Technology, as well as an M.Sc. degree in International Business and Economics from Stockholm School of Economics.

- I am looking forward to taking up my new position at JonDeTech and being part of the exciting process, the company is moving in to. From Ericsson, I bring experiences that I think will be valuable to JonDeTech, both when it comes to understanding the technological ecosystems as well as how business processes are done in Asia, says Erik Mossakowski, incoming CFO JonDeTech.

Erik Mossakowski succeeds Anders Stensson, who since December 2018 has been an interim finance consultant in the company. Erik will take up his position on November 1, 2019, and Anders will be available during a transitional phase until the end of the year.

- I would like to thank Anders for a very well-executed assignment, especially in terms of both securing important internal structures as well as lifting internal financial accounting, says Per Lindeberg.

For more information, please contact:

Per Lindeberg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Erik Mossakowski, incoming CFO JonDeTech, tel: +48 729586 511 , mail: eriqmoss@gmail.com

The information was provided by the above contact person, for publication on October 21 2019 at 12.00.

About JonDeTech
JonDeTech is a Swedish company that develops, and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company's IR sensors are down to one-tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye is the company's Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.se or see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Bokslutskommuniké 2019 för JonDeTech Sensors AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 0 (2) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 001 (-3 718) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,33 (-0,21) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 532 (-3 280) TSEK

JonDeTech Sensors AB godkänner de första konverteringarna under JonDeTechs Konvertibel 2019/2020

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av 430 000 konvertibler till aktier under det konvertibellån som emitterades i november 2019, motsvarande 43% av det totala antalet emitterade konvertibler under lånet.


JonDeTech i långtgående förhandlingar med asiatisk samarbetspartner

Nanotechbolaget JonDeTech har sedan några månader tillbaka förhandlat med en asiatisk samarbetspartner som kan ge tillgång till de stora asiatiska teknologibolagen och fungera som ett lokalkontor. Förhandlingarna går nu in i ett slutskede.


JonDeTechs applikation för närvarodetektion allt närmare marknaden

I JonDeTechs nya Go-To-Market-strategi ligger fokus på att nå en handfull aktörer som är vitala för att komma ut på högvolymsmarknaden inom konsumentelektronik. En viktig del i denna strategi är att vidareutveckla och kundanpassa bolagets applikationer, ett arbete som nu i flera fall erhållit en högre grad av marknadsacceptans.


JonDeTech får patent för överhettningslarm

JonDeTech har fått ett patent godkänt för funktionen att mäta värme på en yta. Detta kan exempelvis vara användbart för överhettningslarm avseende mobilladdare och liknande produkter. Patentet gäller i Sverige för användning av ett öppet sensorelement som varken är inkapslat eller är utrustat med lins.


JonDeTech receives a patent for overheating alarm

JonDeTech has been granted a patent for the function of measuring temperature on a surface. This can, for example, be useful for overheating alarms for mobile phone chargers and similar products. The patent applies in Sweden to the use of an open sensor element which is neither encapsulated nor equipped with a lens.


Julbrev från Per Lindeberg, vd JonDeTech

När vi nu med stormsteg närmar oss juletider och årsslutet av 2019 passar det bra att summera det gångna året för JonDeTech och även lyfta blicken för reflektion.DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

TREDJE KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 (2) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 676 (-5 083) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,26 (-0,28) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 424 (-3 244) TSEK

NIO MÅNADER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 (12) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 040 (-12 699) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,77 (-0,74) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 029 (-9 845) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 10 544 (39 280) TSEK

JonDeTech Sensors AB genomför riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


JonDeTech Sensors AB avser att genomföra riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor

Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har för avsikt att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär