JonDeTech Sensors recruits CFO

The nanotech company JonDeTech has appointed Erik Mossakowski, most recently Finance Director of Ericsson Market Area Southeast Asia, Oceania & India (MOAI), as CFO. Erik will be a member of the management team and he will take up the position on November 1, 2019.

As JonDeTech increases its market focus, with a special emphasis on China and the Asian markets, the company needs to gradually strengthen its organization to support this development.

- We are pleased to welcome Erik Mossakowski as CFO of JonDeTech. Erik has extensive experience from international operations, with a strong focus on the Asian markets. He will play a key role in the implementation of our strategic business and customer partnerships, conduct business negotiations and develop, among other things, our business and pricing models, says Per Lindeberg, CEO JonDeTech.

Erik is 40 years old and has an international and business background in finance at Ericsson since 2006. It has included roles such as VP Finance, GCU America Movil in Mexico City, VP Finance, Ericsson Singapore & Brunei in Singapore, and Senior Financial Advisor, Asia Pacific in Kuala Lumpur. Erik holds an M.Sc degree in Industrial Engineering & Business Management from the Royal Institute of Technology, as well as an M.Sc. degree in International Business and Economics from Stockholm School of Economics.

- I am looking forward to taking up my new position at JonDeTech and being part of the exciting process, the company is moving in to. From Ericsson, I bring experiences that I think will be valuable to JonDeTech, both when it comes to understanding the technological ecosystems as well as how business processes are done in Asia, says Erik Mossakowski, incoming CFO JonDeTech.

Erik Mossakowski succeeds Anders Stensson, who since December 2018 has been an interim finance consultant in the company. Erik will take up his position on November 1, 2019, and Anders will be available during a transitional phase until the end of the year.

- I would like to thank Anders for a very well-executed assignment, especially in terms of both securing important internal structures as well as lifting internal financial accounting, says Per Lindeberg.

For more information, please contact:

Per Lindeberg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Erik Mossakowski, incoming CFO JonDeTech, tel: +48 729586 511 , mail: eriqmoss@gmail.com

The information was provided by the above contact person, for publication on October 21 2019 at 12.00.

About JonDeTech
JonDeTech is a Swedish company that develops, and markets patented IR sensor technology based on nanotechnology. The company's IR sensors are down to one-tenth as thick as conventional sensors, built in plastic and can be manufactured in high volumes at a low cost, which opens for a variety of applications in, among other things, consumer electronics and mobile phones. The company was founded in 2008 and is listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye is the company's Certified Adviser, +46-8-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Read more at www.jondetech.se or see how the IR sensor works at www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

JONDETECHS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

Den 28 augusti 2020 offentliggjorde JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") ett prospekt för den fullt garanterade nyemissionen om 3 634 560 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, beslutad av den extra bolagsstämman den 10 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden löpte ut den 15 september 2020, övertecknades kraftigt och inga garantiåtaganden kommer således att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer tillföra Bolaget cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader.


JONDETECH'S RIGHTS ISSUE HEAVILY OVERSUBSCRIBED

On 28 August 2020, JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or "the Company") published a prospectus for the fully underwritten rights issue of 3,634,560 shares with preferential rights for the Company's existing shareholders, resolved by the extraordinary general meeting on 10 August 2020 (the "Rights Issue"). The Rights Issue, in which the subscription period ended on 15 September 2020, was heavily oversubscribed and no underwriter undertakings will thus need to be utilised. The Rights Issue will provide the Company with approximately MSEK 36.3 before issue costs.


JonDeTech beviljas patent för ny gassensor

Deeptech-bolaget JonDeTech har beviljats ett nytt patent för en gassensor utvecklat på bolagets sensorelement gjort i plast. Under det senaste året har JonDeTech beviljats flera patent inom bland annat mätning av kroppstemperatur och överhettningslarm. Det senaste i raden av patent avser en gassensor som tack vare sensorns robusta uppbyggnad och stora detektoryta gör att mätningarna över tid blir stabilare samt ger en enklare kalibrering.
Intel lanserar ny processor som banar väg för ultra-tunna laptops

Under onsdagen den 2 september presenterade Intel sin nya processor som gått under kodnamnet "Tiger Lake". Den nya processorn möjliggör bland annat ultratunna laptops. Då JonDeTech genom att erbjuda världens tunnaste IR-sensorelement är en del av ekosystemet i Intels Project Athena visar detta på de stora möjligheterna inom området laptops. Baserat på Intels Project Athena - med målsättning om att ta fram framtidens laptops - lanserades samtidigt Intel Evo.


JonDeTech presenterar på Aktiedagen Digitalt den 8 september

Just nu genomför JonDeTech en fullt ut garanterad företrädesemission. För att ge befintliga aktieägare och andra intresserade investerare en uppdatering av det intressanta läge bolaget befinner sig i kommer JonDeTech att delta på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Digitalt, som genomförs den 8 september. COO Leif Borg kommer att presentera bolaget mellan 13:30 - 14:00.


JonDeTech stärker upp organisationen med en ny produktionschef

JonDeTech har genom de annonserade samarbetsavtalen med OFILM under det senaste kvartalet erhållit en tydlig signal om marknadsacceptans för bolagets sensorelement och applikationer. För att kunna möta upp efterfrågan på sensorelement med motsvarande produktionsförmåga har bolaget under sommaren gjort fler förstärkningar på produktionssidan - nu senast genom rekryteringen av Mats Ljung som Produktionschef.


JONDETECH OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Prospektet avseende företrädesemissionen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") om högst cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader har idag den 28 augusti 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.jondetech.se samt på Hagberg & Aneborns hemsida www.hagberganeborn.se.


JONDETECH PUBLISHES PROSPECTUS RELATING TO THE RIGHTS ISSUE

The prospectus relating to the rights issue in JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or the "Company") of approximately a maximum of MSEK 36.3 before issue costs has today on 28 August 2020 been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority. The prospectus is available on the Company's website www.jondetech.se as well as on Hagberg & Aneborn's website www.hagberganeborn.se.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted