Kallelse till extra bolagsstämma i Intuitive Aerial

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2017 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.


Förslag om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units)

Styrelsen i Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma fattar beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 12,0 miljoner kronor före emissionskostnader ("Emissionen").


Samarbeten i fokus när Intuitive Aerial deltog på IBC mässan i Amsterdam

Intuitive Aerial AB (publ) har nyligen varit utställare på IBC (International Broadcasting Convention), som ägde rum 14-19 september i Amsterdam, Nederländerna. Syftet med deltagandet var främst att marknadsföra och sälja NEWTON samt utveckla nätverk av strategiska samarbetspartners.


Intuitive Aerial utvald att leverera teknik till vajerkamerakoncernen Spidercam®

Under IBC (International Broadcasting Convention) som hölls i Amsterdam den 14-19 september, offentliggjorde en av världens ledande vajerkamerakoncerner, Spidercam, att bolaget valt Intuitive Aerial som leverantör av gyro-stabiliseringsteknik till sin senaste produktsatsning, SpiderCam Light.


Lösenperioden för TO 3 kommer ej att senareläggas

I pressmeddelande från 11 september 2017 skrev Intuitive Aerial att Bolaget planerade ansöka om en senareläggning av lösenperioden för teckningsoptionen TO 3 med minst 12 månader.


Bakgrund till kapitalbehov och Bolagets framtidsutsikter

Med anledning av att frågor framförts av aktieägare efter halvårsrapporten lämnar Intuitive Aerial här en statusuppdatering avseende nuläge och bakgrund till behov av kapitalanskaffning under hösten.


Intuitive Aerial förtydligar halvårsrapportens information gällande företrädesemission

Intuitive Aerial AB lämnar ett förtydligande gällande den information som delgavs i halvårsrapporten gällande möjlig kapitalanskaffning under hösten.

Halvårsrapport januari-juni 2017 för Intuitive Aerial

Styrelsen och Verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ,) 556819-1984, med säte i Linköping, får härmed avge följande halvårsrapport för perioden januari-juni 2017.

Perioden januari-juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till: 2 801 tkr (5 015 tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till: -4 966 tkr (-6 274 tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -5 238 tkr (-6 210 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till: -0,52 kr (-0,96 kr)

Intuitive Aerial förstärker organisationen och ökar försäljnings- och marknadssatsningarna

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget rekryterat Malin Danckwardt- Lillieström till tjänsten som Chief Operating Officer (COO). Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen för att ytterligare öka bolagets försäljnings- och marknadssatsningar.


Fördelning av anskaffningsvärde beslutat av Skatteverket

Intuitive Aerial har erhållit besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier samt medföljande teckningsoption TO 3 i företrädesemissionen i april 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: