Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.

Den 16 mars lämnade Imsys sin första delårsrapport. Jag noterar att vi sedan dess fått fler nya aktieägare och stigande kurs. Vi förstår hur viktigt det är att informera om Imsys unika teknik, vår utvecklingsplan samt vad som sker i vår marknad och helst ange datum för när olika saker kommer att hända. Därför arbetar vi med ökad synlighet på olika marknader och plattformar. Vi ser att hemsidan besöks av konkurrenter, möjliga samarbetspartners från olika branscher i hela världen.

Imsys är ett AI bolag med lösning för massiva beräkningar. Vår teknik är dessutom energisnål. Imsys ansluter sig till vad Bill Gates sa nyligen: "The green premium needs to be so low as to make sense to switch." Vår teknologi är grön och man betalar inget extra för det.

Med Imsys ALICE lösning positionerar vi oss starkt för den AI marknad som kommer. ALICE är Imsys datateknik för AI. Bedömning är att 2025 omsätter den här delen av AI marknaden 5 Miljarder USD. (Källa: Mckinsey 2019). Imsys ser i sina interna marknadsstudier att ALICE prestanda är mycket konkurrenskraftig jämfört med världens kraftfullaste AI-processorer.

Vår marknad drivs av globala industriföretag som just nu utvecklar AI-applikationer för nästa generations produkter. Aktuella AI applikationerna har många olika inriktningar; det kan handla om optimering av industrirobotars arbete, om att styra förarlösa fordon genom lagerbyggnader eller att tolka radarsignaler på ett fordon i tät trafik. Imsys marknadsföringsarbete är därför inriktad på att skapa direkta kontakter med industriella partners (Business-to-Business). Vi vill visa hur ALICE löser deras behov.

Imsys affärsmodell består av två delar. Vi erbjuder dels kompetens i partnersamarbete för lösningar av kundspecifika AI-applikationer, och våra teknikplattformar; ALICE och IM4000.

Kort om IM 4000, som är en vidareutveckling av IM 3000. Produkten är en flexibel kontrollprocessor för med ny programvara som öppnar för försäljning till en betydligt större marknad än föregångaren IM3000. IM 4000 planeras för lansering under andra kvartalet i år.

Jag har i två tidigare månadsbrev beskrivit Imsys Roadmap för ALICE. Vår Roadmap består av fem utvecklingssteg som sträcker sig från idag och fram till 2024/25. Nu pågår aktiviteter inom steg 1, steg 2 och förberedelser inför steg 3. Steg 1 demonstrerar ALICE grundläggande design, steg 2 verifierar vår arkitektur och systemlösning. Steg 3 verifierar att viktiga system inom ALICE fungerar som avsett på en specialtillverkad kiselkrets.

Steg 3 planeras vara slutfört under första halvåret 2022. I steg 4 kontrolleras att hela ALICE fungerar som tänkt på en kiselkrets. Vi bedömer att detta sker 2023. Steg 5 infaller under 2024 med ALICE som kommersiell IP. Detta steg öppnar för licensavtal med licensintäkter och royaltyn. Milestone Payments som överenskoms i varje specifikt partnersamarbete kan utfalla tidsmässigt under Roadmap.

Ovanstående är min försiktiga bedömning av tidsplanering av stegen i Imsys Roadmap. Som alltid när det gäller bedömningar av vad som sker i framtiden finns osäkerheter.

Artificiell Intelligens är en gigantisk tillväxtmöjlighet för Imsys. För halvledarindustrin innebär AI en övergång från att leverera standardkretsar till ett litet antal leverantörer av mobiltelefoner, laptops och servrar, till att leverera IP och teknik till många industriföretag som var och en skapar unika AI lösningar för sina många industriprodukter. Övergången gynnar renodlade design- och utvecklingsföretag eftersom Industriföretagens AI lösningar alla måste anpassas till deras befintliga industriprodukter.

Våren är äntligen på väg - för både Imsys och AI!

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och företagets operativa och finansiella resultat. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte finnas några garantier för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Framåtblickande uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för pressmeddelandet. Bolaget förbinder sig inte att publicera uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter än vad som krävs enligt gällande värdepapperslagar eller regler eller tillämpliga börsregler.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Imsys AB: Monthly Letter from CEO

A March letter reporting business to develop positively. Imsys attracting new shareholders and the share price is in rising. Imsys' internal evaluations indicating that our technology, ALICE, is competitive in a market that is expected to reach sales volumes of USD 5 billion by 2025. IM4000 is approaching its launch and may start generating revenue soon.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.


Imsys AB leads seminar series in AI development.

ICES today, in its Newsletter for 2021 presents a seminar series aimed at its member companies called "Empowering AI at the EDGE". The seminar series will be conducted in the spring of 2021 in collaboration with Imsys AB. Participants are senior leaders in CTO position, from sixteen of ICES member companies.

At the workshop on June 2, Imsys will present its AI accelerator ALICE and participants will during this workshop be given opportunities to evaluate four AI applications together with IMSYS.


Imsys AB leder seminarieserie inom AI utveckling

ICES presenterar idag en seminarieserie riktad till sina medlemsföretag kallad "Empowering AI at the EDGE". Seminarieserien genomförs under våren 2021 i samarbete med Imsys AB. Deltagare är personer i ledande ställning, CTO, från 16 av ICES medlemsföretag.

Vid en workshop den 2 juni presenteras Imsys AI accelerator ALICE och deltagarna ges därefter möjligheter att tillsammans med IMSYS utvärdera fyra AI applikationer.


Imsys AB: 9 månaders rapport per 31 januari 2021:

Under rapportperioden ökade intresset från kunder för Imsys lösningar och teknik. Samarbete inom avancerade radarapplikationer samt satsning på Imsys internationella lansering är strategiskt viktiga steg framåt.
Imsys initiates collaboration for radar applications.

Imsys AB and My-Konsult System AB have today signed a letter of intent to evaluate the conditions for cooperation. My-Konsult System AB is active in advanced military systems and supplies integrated systems in radar technology. The preliminary intention for the parties is to evaluate each other's know-how and technology portfolios with the aim of cooperation.


Imsys AB: Inleder samarbete kring radarapplikationer.

Imsys AB och My-Konsult System AB har idag tecknat en avsiktsförklaring för att utvärdera förutsättningarna för samarbete. My-Konsult System AB är verksamt inom avancerade militära system och levererar integrerade system inom radarteknik. Parternas avsikt är att utvärdera varandras kunskaps- och teknikportföljer i syfte att samarbeta.


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted